لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۵۷

طرح گروهي از مهندسان معمار وشهرساز ايراني مقيم امريکا براي بازسازي بم


(rm) صدا |
گروهي از مهندسان معمار وشهرساز ايراني مقيم امريکا با همکاري همتايانشان در ايران، طرحي را به منظور اسکان موقت يا دائم مردم زلزله زده شهر بم پيشنهاد کرده اند که با استقبال تعداد زيادي از مقام هاي ايراني روبرو شده است. مهندس فرخ صبوري، رئيس دفتر طراحي شرکت PS&S در ايالت نيوجرسي که با همکاري مهندس فرشته بخرد روي اين پروژه کار مي کند، درباره بازديد خود از بم و طرح پيشنهاديش به ليلي صدر از راديو فردا مي گويد: مهندس فرخ صبوري (رئيس دفتر طراحي شرکت PS&S در ايالت نيوجرسي): در بازديدي که از بم داشتم، سه پديده خيلي مهم و زنده سريع به نظر مي آيند که اين ها انسان ها هستند که هنوز زنده هستند، درخت ها هنوز زنده و خوب، و مساله آب آن قنات ها؛ خيلي مهم است که در نجات اين هايي که زنده مانده اند خيلي زودتر بجنبيم، وگرنه به گفته خود آن ها مرگ درخت ها زلزله دوم خواهد بود براي آن ها. ليلي صدر (راديو فردا): وضعيت زندگي مردم در بم چطور بود؟ مهندس فرخ صبوري: چادرها در دو طرف جاده ها هستند، همه در يک موقعيتي که هم محيطي است پر از ترافيک، گرد و غبار و کثيف، و پر از سر و صدا؛ در ضمن يک مقدار زيادي هم عرض جاده ها را باريک کرده است. ل.ص.: علت اين که چادرها در نزديکي جاده برپا شده اند، چيست؟ مهندس فرخ صبوري: براي اين که اولا جاده ها خيلي سالم مانده اند نسبت به بقيه چيزهاي بم؛ در دو طرف جاده اين ها دسترسي به برق دارند، چون هنوز سيم برق آن جا هست؛ و در ضمن کمک رساني ها از طريق جاده ها خيلي سريعتر به اين ها مي رسد. ل.ص.: مي شود راجع به جزئيات طرحتان توضيح دهيد؟ مهندس فرخ صبوري: در محيطي مثل ايران ما الگويي مثل کاروانسرا يا مهمانسرا داريم که هزاران سال جوابگوي مسائل مربوط به اسکان موقت بوده است. از خصوصيات کاروانسرا آن فضاي بزرگ امن مرکزي است که در اطراف آن اتاق ها هستند و بعد در گوشه هاي اين کاروانسرا ساير خدمات مثل خدمات بهداشتي، خوراکي، درماني، وحتي تفريحي هم آن جا بوده است. خود ارگ بم تا قبل از 150 سال پيش يک مجموعه اي بود خودکفا که تمام خدمات در آن بود، مثل بازار و مسجد و قسمت حاکم نشين و چيزهايي از اين قبيل. 44 قطعه زمين داخل حريم بم با اندازه هاي مختلف شناسايي شده اند که اين زمين ها خصوصياتشان اين است که همه دولتي و غير کشاروزي است و در قسمت هاي مختلف شهر دقيقا به راحتي پراکنده شده اند. در قسمت هاي مختلف اين زمين ها که متعلق به کسي نيست، مي شود اين کاروانسرا مانندها يا مجموعه هاي مهربان را ساخت که اين ها مي توانند به صورت کوتاه مدت يا دراز مدت باشند و مي توانند با مجموعه هاي پيش ساخته شده از Fiber Glass که در ايران به آن کانکس مي گويند يا با معماري خشتي ضدزلزله با استفاده از کارهاي اساتيد ايراني چه در داخل و چه در خارج، مثلا از کارهاي پروفسور محمد احساني از دانشگاه آريزونا استفاده مي توانيم بکنيم، از Quake، Racks يا آن بست زلزله اي و يا مي شود از کارهاي مهندس نادر خليلي در کاليفرنيا استفاده کنيم که کارهايي دارند مثل گل تفتان و ابرخشت و Super Adobe. اين ها را حتي با چادر مي شود ساخت. قسمت هاي آموزشي، بهداشتي، درماني، و تفريحي اين ها تمام ترکيب مي شوند با اين. ل.ص.: اين طرح چه مزايايي نسبت به طرح هاي ارئه شده ديگر دارد؟ مهندس فرخ صبوري: از امتيازات اين مجموعه هاي مهربان سريع بر پا کردن مجموعه ها است که يک الگويي است ساده و شناخته شده و موروثي، بسيار اقتصادي خواهد بود، و ايجاد محيط امن خواهد کرد که خانم ها و بچه هايشان همه جاهايي دارند براي خودشان و به وجود آوردن محلي براي احتياجات فيزيکي، رواني، و احساسي که در زمان وقوع و بعد از آن خيلي مهم و حياتي هستند. ل.ص.: هزينه اين طرح چطور تامين مي شود؟ مهندس فرخ صبوري: فعلا يک قسمتي از اين NGOهاي آمريکايي با کمک مادي خودشان در نظر دارند که يک کارهايي بکنند. از نظر آموزشي يک گروهي هستند که اين ها خودشان دارند آن هزينه آموزشي را و خيلي راحت مي توانند آن قسمت آموزشي را پر کنند. در قسمت درماني خيلي ها هستند که حاضر هستند براي يک درمانگاه در محل هايي مثل اين سرمايه گذاري کنند. گروهي از مهندسان معمار وشهرساز ايراني مقيم امريکا با همکاري همتايانشان در ايران، طرحي را به منظور اسکان موقت يا دائم مردم زلزله زده شهر بم پيشنهاد کرده اند که با استقبال تعداد زيادي از مقام هاي ايراني روبرو شده است. مهندس فرخ صبوري، رئيس دفتر طراحي شرکت PS&S در ايالت نيوجرسي که با همکاري مهندس فرشته بخرد روي اين پروژه کار مي کند، درباره بازديد خود از بم و طرح پيشنهاديش در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در محيطي مثل ايران ما الگويي مثل کاروانسرا يا مهمانسرا داريم که هزاران سال جوابگوي مسائل مربوط به اسکان موقت بوده است. مي شود اين کاروانسرا مانندها يا مجموعه هاي مهربان را ساخت که اين ها مي توانند به صورت کوتاه مدت يا دراز مدت باشند و مي توانند با مجموعه هاي پيش ساخته شده از Fiber Glass با معماري خشتي ضدزلزله با استفاده از کارهاي اساتيد ايراني چه در داخل و چه در خارج. از امتيازات اين مجموعه هاي مهربان سريع بر پا کردن مجموعه ها است که يک الگويي است ساده و شناخته شده وموروثي و بسيار اقتصادي.
XS
SM
MD
LG