لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۲۱

جان پل دوم سومين پاپ اعظم در طول تاريخ شد


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): پاپ جان پل دوم، رهبرکاتوليک هاي جهان، روزيکشنبه به صورت سومين پاپ اعظم درتاريخ درآمد که طولاني ترين مدت را دراين مقام خدمت کرده است. وي ضمن محکوم کردن بمب گذاري مادريد، توانائي خود را براي رهبري يک ميليارد کاتوليک جهان نشان داد. مسعود ملک (راديوفردا): پاپ جان پل دوم که 83 سال دارد وازبيماري پارکينسون رنج مي برد، درجريان نطق هفتگي خود در واتيکان دربرابرمردم ظاهرشد وبا صدائي نسبتا واضح، بمب گذاري روزپنجشنبه دريک ايستگاه راه آهن زيرزميني دراسپانيا را که منجربه کشته شدن 200 نفرشد، جنايتي وحشتناک و ددمنشانه توصيف کرد. حضورپاپ در روزيکشنبه دربرابرمردم، مصادف با نه هزار و دويست و هشتاد و يکمين روزتصدي اين پست به وسيله اوبود که برابربا 25 سال وپنج ماه است. اين مدت ازميزان تصدي پاپ ليو سيزدهم که ازسال 1878 تا سال 1903 مقام پاپ اعظم را برعهده داشت، نيزفراتر مي رود. تنها سنت پيتر که واتيکان اورا نخستين پاپ اعظم مي داند و پاپ پيوس نهم درقرن نوزدهم بيش ازپاپ جان پل دوم خدمت کردند. سنت پيتر دست کم 34 سال و پاپ پيوس 31 سال و 7 ماه تصدي مقام پاپ اعظم را برعهده داشتند. روزيکشنبه درجريان حضورپاپ ونطق هفتگي او، برخي ازکساني که درميدان سنت پيترواتيکان براي ديدن پاپ اجتماع کرده بودند، پرچم هاي اسپانيا را دردست داشتند وديگران براي او دست مي زدند وهورا مي کشيدند. عده اي نيز فرياد برمي آوردند: عمرپاپ طولاني باد! برخلاف مراسم سالگرد بيست وپنجمين سالگرد زمامداري پاپ جان پل دوم درماه اکتبرسال گذشته، که به گونه گسترده اي برگزارشد ويک هفته به طول انجاميد، مراسم خاصي براي روزيکشنبه درنظرگرفته نشده بود. پاپ برخلاف اواخرسال گذشته که ازوضعيت جسمي خوبي برخوردارنبود و دربرابرمردم حضورنمي يافت و دستيارانش نطق هاي اورا قرائت مي کردند و جملات اواغلب مفهوم نبود، درچند هفته گذشته نشان داده است که درشرايط جسماني خوبي قراردارد. اطرافيان پاپ درواتيکان مي گويند که وي ازيک ثبات واستحکام جديد برخورداراست وبيش ازهروقت ديگري مصمم است تغييراتي در آينده کليساي کاتوليک به وجود آورد. پاپ هفته گذشته با انتصاب ماري ان گلندون، استاد قانون دانشگاه هاروارد، به عنوان رئيس آکادمي واتيکان که آگاهي هائي درباره مسائل اخلاقي جديد به پاپ مي دهد، تکاني در واتيکان ايجاد کرد. اين نخستين باراست که يک زن رياست اين گروه مهم را درکليسا برعهده گرفته است. پاپ جان پل دوم، رهبرکاتوليک هاي جهان، روزيکشنبه به صورت سومين پاپ اعظم درتاريخ درآمد که طولاني ترين مدت را دراين مقام خدمت کرده است. وي ضمن محکوم کردن بمب گذاري مادريد، توانائي خود را براي رهبري يک ميليارد کاتوليک جهان نشان داد. حضورپاپ در روزيکشنبه دربرابرمردم، مصادف با نه هزار و دويست و هشتاد و يکمين روزتصدي اين پست به وسيله اوبود که برابربا 25 سال وپنج ماه است. اين مدت ازميزان تصدي پاپ ليو سيزدهم که ازسال 1878 تا سال 1903 مقام پاپ اعظم را برعهده داشت، نيزفراتر مي رود.
XS
SM
MD
LG