لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۹

دفاع مقامات بلندپايه دولت آمريکا از اقدام نظامي در عراق، در نخستين سالگرد جنگ


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): به مناسبت نخستين سالگرد جنگ عراق، مقامات بلند پايه دولت آمريکا همچنان ابرازاميدواري مي کنند که سرانجام سلاح هاي کشتار جمعي درعراق پيدا خواهد شد، اما مي گويند حتي اگرهم چنين سلاح هائي درعراق پيدا نشود، اين جنگ براي سرنگوني صدام حسين ارزش آن را داشت. کاندوليزا رايس، مشاورامنيت ملي آمريکا دريک برنامه شبکه تلويزيونيNBC گفت: صدام حسين رهبر سابق عراق، که اکنون دربازداشت آمريکا قراردارد، رهبري خطرناکترين رژيم را درخطرناکترين منطقه جهان برعهده داشت. دولت پرزيدنت بوش به مناسبت نخستين سالگرد آغازجنگ عراق، به شدت به دفاع ازاقدام آمريکا درمورد ورود به اين جنگ پرداخته است. مقامهاي بلند پايه نظامي وديپلماتيک آمريکا روزيکشنبه درشبکه هاي تلويزيوني اين کشورخطري را که ازسوي رژيم صدام حسين متصوربود مورد تاکيد قراردادند و به پيشرفت هاي حاصله دربازسازي عراق اشاره کردند. موضوع جنگ عراق به صورت مهمترين موضوع در مبارزات انتخابات رياست جمهوري آمريکا درآمده است. دمکرات ها مي گويند طرح ريزي ضعيف پرزيدنت بوش وشکست اودرايجاد يک ائتلاف گسترده تر بين المللي درمورد جنگ عراق، آمريکا را درباتلاقي فروبرده است که ازلحاظ تلفات وهزينه به قيمت سنگيني براي آمريکا تمام شده است. به گزارش خبرگزاري آسوسيتد پرس، آقاي بوش تهاجم به عراق را براساس اين اطلاعات آغازکرد که صدام حسين انباري ازسلاح هاي شيميائي وميکربي دراختياردارد وبرنامه پيشرفته اي را نيزبراي توليد سلاح هاي اتمي دردست اجرا دارد. اما بازرسان تسليحاتي آمريکا درجريان بازرسي هاي خود موفق به يافتن چنين سلاح هائي نشدند ومي گويند درمورد خطراتمي عراق نيز گزافه گوئي شده است. هانس بليکس رئيس پيشين بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد نيزمي گويد دولت پرزيدنت بوش پيش ازتهاجم به عراق اطمينان قاطع داشت که صدام حسين داراي سلاح هاي کشتارجمعي است وحاضربه بررسي هيچ گونه مدرکي برخلاف اين نظرنبود. ديويد کي رئيس پيشين بازرسان تسليحاتي سازمان سيا ازآقاي بوش خواسته است اذعان کند اطلاعاتي که درمورد سلاح هاي کشتارجمعي عراق دراختياروي قرارگرفت، اطلاعات صحيحي نبوده است. اما دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا روزيکشنبه دريک برنامه شبکه تلويزيوني سي بي اس حاضرنشد اين موضوع را مورد اذعان قراردهد وگفت هزار 200 بازرس تسليحاتي همچنان درجستجوي اين سلاح ها هستند که درکشوري به پهناوري ايالت کاليفرنيا به آساني مي توان آن ها را پنهان نگاه داشت. کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا نيزدريک برنامه تلويزيوني شبکه اي بي سي گفت: صدام حسين هرگزازمقاصد خود درمورد دستيابي به سلاح هاي کشتار جمعي دست برنداشته بود وامکانات توليد چنين سلاح هائي را نيز دراختيارداشت. آقاي پاول نظرات برخي ازدمکرات ها را درمورد اين که دولت تعمدا اطلاعات گمراه کننده اي را درمورد سلاح هاي عراق فراهم آورده بود رد کرد وگفت: ممکن است ما اين سلاح ها پيدا نکنيم وممکن است ديگرچنين سلاح هائي درعراق وجود نداشته باشد، اما نگوئيد که ما پيش ازجنگ هم تاحدودي اين موضوع را مي دانستيم. ما دروقت خود اطلاعاتي را که دراين مورد داشتيم دراختيارسازمان ملل متحد وکشورهاي جهان قرارداديم. به مناسبت نخستين سالگرد جنگ عراق، مقامات بلندپايه دولت آمريکا همچنان ابراز اميدواري مي کنند که سرانجام سلاح هاي کشتار جمعي در عراق پيدا خواهد شد. اما در عين حال مي گويند که حتي اگر هم چنين سلاح هايي در عراق پيدا نشود، اين جنگ براي سرنگوني صدام حسين، ارزش آن را داشت. کانداليزا رايس، مشاور امنيت ملي آمريکا، در يک برنامه شبکه تلويزيوني ان بي سي گفت که صدام حسين، رئيس سابق حکومت عراق، رهبري خطرناکترين رژيم را در خطرناکترين منطقه جهان بر عهده داشت.
XS
SM
MD
LG