لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۲

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
بهمن باستاني(راديو فردا): روزنامه هاي امروز صبح تهران از جمله با عنايت به مساله انتخابات مجلس هفتم به مفهوم دموکراسي، انتخابات آزاد، مشارکت مردم و جايگاه آن در قانون اساسي پرداخته اند. علي سجادي (راديو فردا): روزنامه «اعتماد» در مقاله اي با عنوان «مذهب عليه مذهب» مي نويسد: اصلي ترين پارادوکس اجتماعي جامعه ايران، تعارض ميان دو قرائت از حاکميت است. به لحاظ ديني نيز دو نوع برداشت از حکومت وجود دارد. که يکي به حاکميت مردم و ديگري به استبداد ديني منجر مي گردد. تعارض ميان دين و بي ديني نيست. بلکه ميان مردمسالاري با اتکا به فرهنگ ديني و بومي و عوامل زر، زور و تزوير در پوشش دين است. در قانون اساسي مشروطه انتخابات آزاد به عنوان مهمترين شيوه براي استقرار نظام سياسي بر اساس اراده ملت پذيرفته شد. اما به دليل ريشه هاي عميق استبداد در تاريخ ايران در عمل به اين قانون توجهي نشد. شخص شاه خود را قادر مطلق و سايه خدا مي پنداشت و ماهها پيش از هر انتخاباتي نمايندگان مجلس شوراي ملي از سوي شاه تعيين مي شدند و حضور مردم پاي صندوقهاي راي فقط يک نمايش و اهانت به ملت بود. از جمله علل شکل گيري انقلاب اسلامي ايران، تغيير و تحول در اين نحوه سياست بود. به اين جهت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که با راي 99 درصدي ملت ايران به تصويب رسيد، آمده است: حاکميت مطلق در جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچکس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد، اعمال مي کند. روزنامه «اعتماد» مي افزايد: روح اين اصل را با وضع قوانين عادي نمي توان نقض کرد. روزنامه «آفتاب يزد» در مقاله اي با عنوان «در حاشيه حوادث فريدونکنار» مي نويسد: تغيير نتايج اوليه مربوط به انتخابات مجلس بعضا حوادثي را در کشور بوجود آورده است. در آخرين مورد اعلام تغيير منتخب حوزه بابلسر و فريدونکنار، ناآراميهايي را در فريدونکنار موجب گرديد. استاندار به عنوان نماينده عالي نظام در منطقه هر گونه انگيزه ضد انقلابي در شروع ناآراميها را منتفي دانسته و آن را ناشي از تغيير آراي مردم دانسته است. براي ريشه يابي موضوع بايد کمي به عقب برگرديم. دو روز پس از برگزاري انتخابات و در شرايطي که نتايج اوليه حاکي از راه يابي حجت الله روحي به مجلس بود، روزنامه کيهان اعلام کرد: در پي احراز وقوع تخلفات مذکور براي هيئت نظارت بابلسر و مخدوش اعلام شدن نتايج اعلام شده، آراي شهروندان بابلسر بازخواني مي شود. «آفتاب يزد» مي افزايد: روزنامه کيهان حتي ميزان افزايش آراي مقداد نجف نژاد را نيز در صورت بازشماري اعلام کرد و گفت: پيش بيني ها حاکيست در صورت بازخواني آرا حدود سه هزار راي مقداد نجف نژاد نماينده فعلي بابلسر افزايش يافته و وي به مجلس راه پيدا خواهد کرد. «آفتاب يزد» مي نويسد: دقيقا سه هفته پس از اين پيش بيني اطلاعيه شوراي نگهبان در تاييد نظر پيش بيني کيهان به چاپ رسيد و باعث آشوبهاي فريدونکنار و بابلسر شد. روزنامه «جمهوري اسلامي» درباره توجه مردم به مسيحيت مي نويسد: مبلغان مسيحي که در سالهاي اخير از شيوه هاي گوناگوني براي تبليغ مسيحيت استفاده مي کنند، اخيرا به سراغ عزاداران حسيني در مجالس و محافل عزا داري رفتند. يکي از عزاداران هيئت عزاداري در يکي از تکيه هاي تهران مي گويد يک مبلغ چند شب ميان ما حضور يافت و پس از تقويت رابطه دوستي، جزوه اي به من داد که عنوان آن «فقط يک راه» بود. در اين جزوه که همه صفحات آن مصور بود، داستان هبوط آدم و حوا به تصوير کشيده شده و تصاوير به گونه اي طراحي شده که پس از پيامبري حضرت عيسي تنها يک راه براي سعادت باقي مي ماند و آن آيين مسيحيت است. «جمهوري اسلامي» مي نويسد: نکته قابل توجه اين که در اين جزوه خداوند به شکل انسان اما با جثه اي بزرگ و لباس راهبه هاي مسيحي نقاشي شده است. در پايان اين جزوه دعايي درج شده که فرد با خواندن آن مسيحيت را مي پذيرد. توزيع فيلم عيسي بن مريم نيز از شيوه هاي ديگر مبلغان مسيحي است. يکي از کساني که اينها را دريافت کرده بود، گفت يک خانم در اتوبوس اينها را به من هديه و با مهرباني تمام مرا به پذيرفتن مسيحيت تشويق کرد. اعتماد با نگاهي به قانون انتخابات آزاد در قانون اساسي مشروطه مي نويسد: از جمله علل شکل گيري انقلاب اسلامي ايران، تغيير و تحول در اين نحوه سياست بود. روزنامه «آفتاب يزد» درمقاله اي به علل حوادث فريدونکنار پرداخته مي نويسد: تغيير نتايج اوليه مربوط به انتخابات مجلس بعضا حوادثي را در کشور بوجود آورده است. در آخرين مورد اعلام تغيير منتخب حوزه بابلسر و فريدونکنار، ناآراميهايي را در فريدونکنار موجب گرديد. روزنامه «جمهوري اسلامي» نيز درباره توجه مردم به مسيحيت، مي نويسد: مبلغان مسيحي که در سالهاي اخير از شيوه هاي گوناگوني براي تبليغ مسيحيت استفاده مي کنند، اخيرا به سراغ عزاداران حسيني در مجالس و محافل عزا داري رفتند.
XS
SM
MD
LG