لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۹

تلاش دو جناح اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجوئي براي استفاده از اسم «دفتر تحكيم وحدت»


(rm) صدا |
فرين عاصمي(راديو فردا): دو سال از پلمب ساختمان دفتر تحکيم وحدت گذشت و همچنان بحث بر سر اين که کدام طيف از دانشجويان مي توانند از نام دفتر تحکيم وحدت استفاده کنند، در برخي محافل دانشجويي به نتيجه نرسيده است. بحثي که در يک سوي آن دانشجوياني با تمايلات اصلاح طلبانه ايستاده اند و در ديگر سو دانشجوياني هستند که به جناح راست جمهوري اسلامي تمايل دارند. اين بحث و مجادله از اسفند ماه سال 1380 آغاز شده است. کيوان حسيني با نگاهي به اين سابقه از نظرات چهره هاي شناخته شده دفتر تحکيم وحدت گزارش مي دهد: کيوان حسيني (راديو فردا): دو سال پيش در چنين روزهايي اختلافي ريشه دار در دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين تشکل قانوني دانشجويي در ايران، به پلمب شدن دفتر مرکزي آن و ايجاد دو انشعاب کامل سياسي در اين تشکل سياسي انجاميد. اين تشکل هر چند که بعد از دوم خرداد 1376 به عنوان تشکلي اصلاح طلب شناخته مي شد، اما بعد از درگيريهاي اسفندماه 1380 دانشجويان اصلاح طلب خود را در برابر گروهي از دانشجوياني ديدند که به جناح راست جمهوري اسلامي يا محافظه کاران تمايل داشتند. گروهي که با استناد به اساسنامه مصوبه سال 1360 دفتر تحکيم وحدت، بعدها به طيف شيراز معروف شدند. اما اکثريت اصلاح طلب اين تشکل نيز با نام طيف علامه به حيات سياسي خود ادامه داد و امروز بعد از گذشت دو سال دفتر تحکيم وحدت تشکلي دو پاره است که به گفته چهره هاي سرشناس جنبش دانشجويي امکان يک پارچگي دوباره آن محال به نظر مي رسد. از آن جمله رضا حجتي عضو آخرين دوره شوراي مرکزي دفتر تحکيم که معتقد است مواضع طيف علامه مبتي بر دموکراسي و ليبراليسم است. و اين مواضع با بسياري از اصول سياسي جمهوري اسلامي تعارض دارد. وي در گفت و گو با ايسنا تاکيد مي کند که مسائلي مانند بحث شرکت در انتخابات آيينه اي از اختلافات ريشه اي اين دو طيف بود. طيف شيراز از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند. دعوتي که از صدا و سيماي جمهوري اسلامي به نام دفتر تحکيم وحدت خوانده شد. حال آن که طيف علامه يا اکثريت دفتر تحکيم، انتخابات را تحريم کرده بود. مهدي اميني زاده، عضو شوراي مرکزي طيف علامه نيز با چنين اعتقادي امکان فک پلمب ساختمان دفتر تحکيم را بعيد مي داند. چرا که معتقد است اين کار اساسا به منظور منفعل ساختن جنبش دانشجويي انجام شده است. در عين حال کساني هم هستند چون روح الله اوحدي، عضو شوراي مرکزي طيف علامه که معتقدند کار دفتر تحکيم به پايان رسيده است. او مي گويد براي دفتر تحکيم به فکر يک آرامگاه خوب باشيم، چرا که کارکرد زماني اين دفتر به پايان رسيده است. در مقابل اکبر عطري عضو سابق دفتر تحکيم، نظري ديگرگون دارد. او ضمن آن که مي گويد طيف شيراز را به رسميت نمي شناسد و چنين جرياني وجود خارجي ندارد، معتقد است که دفتر تحکيم تنها يک ساختمان نيست که با پلمب در آن تعطيل شود. بلکه فکر و انديشه ايست که در دانشگاهها نفوذ کرده. در اين ميان تمامي اعضاي کنوني و اعضاي سابق دفتر تحکيم پلمب ساختمان دفتر را ضربه اي جدي به پيکره آن مي خوانند. تشکلي که در بسياري از تحولات سياسي پيش از اسفند 80 نقش داشت، اين روزها آن گونه که عبدالله مومني عضو شوراي مرکزي طيف علامه مي گويد، حتي جايي براي تشکيل جلساتش ندارد. اما همين تشکل در يکي دو سال گذشته اقداماتي انجام داده که به دليل برخورداري از حمايت اکثريت جنبش دانشجويي رسمي و سراسري ايران، حساسيتهاي تندي را از سوي دستگاههاي قضايي و امنيتي حکومت برانگيخته است. يکي از اين اقدامات نامه سرگشاده به کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحد بود که سال گذشته منتشر شد و در آن دانشجويان با اعلام جدا کردن صف خود از دوجناح حکومت، خواهان دخالت سازمان ملل در ايران براي احقاق حقوق بشر شدند. اکبر عطري، سعيد رضوي فقيه، مهدي اميني زاده و عبدالله مومني از شمار مسئولان سابق و فعلي دفتر تحکيم وحدت هستند که بارها به دادگاه احضار شده و تحت بازجويي قرار گرفتند. دو سال از پلمب ساختمان دفتر تحکيم وحدت، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان، گذشت و همچنان اين بحث که کدام طيف از انجمن هاي اسلامي دانشجويان مي توانند از نام دفتر تحکيم وحدت استفاده کنند، اختلاف نظر وجود دارد. اين تشکل هر چند که بعد از دوم خرداد 1376 به عنوان تشکلي اصلاح طلب شناخته مي شد، اما بعد از درگيريهاي اسفندماه 1380، به دو گروه اصلاح طلب با نام طيف علامه و متمايل به محافظه کاران با نام طيف شيراز تقسيم شد. در جريان برگزاري انتخابات مجلس هفتم، طيف شيراز از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند. حال آن که طيف علامه يا اکثريت دفتر تحکيم وحدت، انتخابات را تحريم کرد. امروز بعد از گذشت دو سال دفتر تحکيم وحدت تشکلي دو پاره است که به گفته چهره هاي سرشناس جنبش دانشجويي امکان اتحاد آن محال به نظر مي رسد.
XS
SM
MD
LG