لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۲

نگراني محافل اقتصادي اروپا از اثرات سوء بمبگذاري هاي مادريد: احتمال كاهش نرخ بهره


(rm) صدا |
محافل اقتصادي اتحاديه اروپا از آن بيم دارند که وحشت از تروريسم آهنگ مصرف و سرمايه گذاري را در اين منطقه کند تر کند و نرخ رشد را بيش از پيش کاهش دهد. فريدون خاوند نگاهي دارد به چگونگي رويارويي اقتصاد اروپا با چالش تروريسم. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): در پي رويداد يازدهم مارس مادريد، ترس از تروريسم بيش از پيش پايتخت هاي اروپايي را فرا ميگيرد و فعاليت هاي اقتصادي نيز طبعا از اين ترس برکنار نمي مانند. واقعيت آنست که حتي پيش از آنچه در مادريد گذشت، اتحاديه اروپا از لحاظ اقتصادي در وضعيت چندان درخشاني نبود و آمار هاي نا اميد کننده اي درباره توليد و مصرف و سرمايه گذاري در آلمان و فرانسه و ايتاليا منتشر ميشدند. زمين لرزه يازدهم مارس چشم انداز فعاليت اقتصادي را از انچه بود، بد تر کرده و محافل کارشناسي اروپا بعيد نميدانند که ترس از تکرار رويداد خونين مادريد در ديگر شهر هاي بزرگ اروپا، مردم را به کاهش مصرف و افزايش پس انداز سوق دهد و چرخ فعاليت اقتصادي بدين سان کند تر شود. اکنون نگاه ها به بانک مرکزي اروپا دوخته شده که نشست هيئت مديره آن فردا پنجشنبه در فرانکفورت برگزار خواهد شد. اين اميد وجود دارد که قطب مقتدر پولي اروپا اين بار، به منظور جلوگيري از پيآمد هاي ناگوار اقتصادي رويداد تروريستي مادريد، نرخ بهره پايه خود را پايين بيآورد تا با تشويق مصرف و سرمايه گذاري، راه بر رکود بسته شود. محافل اقتصادي اتحاديه اروپا از آن بيم دارند که وحشت از تروريسم آهنگ مصرف و سرمايه گذاري را در اين منطقه کند تر کند و نرخ رشد را بيش از پيش کاهش دهد. اما حتي پيش از وقايع مادريد، اتحاديه اروپا از لحاظ اقتصادي در وضعيت چندان درخشاني نبود. اکنون نگاه ها به بانک مرکزي اروپا دوخته شده که نشست هيئت مديره آن فردا پنجشنبه در فرانکفورت برگزار خواهد شد. اين اميد وجود دارد که قطب مقتدر پولي اروپا اين بار، به منظور جلوگيري از پيآمد هاي ناگوار اقتصادي رويداد تروريستي مادريد، نرخ بهره پايه خود را پايين بيآورد تا با تشويق مصرف و سرمايه گذاري، راه بر رکود بسته شود.
XS
SM
MD
LG