لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۳۸

هشدار سازمان خبرنگاران بدون مرز نسبت به تمديد قرار بازداشت موقت انصافعلي هدايت


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): خانم سدرين كازف، مسئول بخش خاورميانه و ايران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با راديو فردا از وضع جسماني انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در بند در زندان تبريز ابراز نگراني كرده است. مسئول بخش خاورميانه و ايران سازمان گزارشگران بدون مرز كه مقر آن در پاريس قرار دارد و از آزادي مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران در سراسر جهان دفاع مي كند، در گفتگو با راديو فردا چنين مي گويد: سدرين كازف (مسئول بخش خاورميانه و ايران سازمان گزارشگران بدون مرز): سازمان گزارشگران بدون مرز از وضع جسماني انصافعلي هدايت، روزنامه نگاري كه در زندان تبريز در شمال غربي ايران به سر مي برد، بسيار نگران است. يك بار ديگر دوران بازداشت موقت او تمديد شده است. تمديد غير قانوني بازداشت موقت براي روزنامه نگاري كه به خاطر اطلاع رساني به مردم كشورش بايد تعطيلات نوروز را هم پشت ميله هاي زندان باشد. ماه منير رحيمي (راديو فردا): خانم سدرين كازف در گفتگو با راديو فردا مي گويد: سدرين كازف: در صورتي كه در تبريز امكان درمان مناسب براي آقاي هدايت وجود نداشته باشد، سازمان گزارشگران بدون مرز از مسئولان جمهوري اسلامي مي خواهد به پزشكان نهادهاي بين المللي مانند سازمان پزشكان بدون مرز كه از زمان تراژدي زمين لرزه بم در ايران به سر مي برند، انصافعلي هدايت را معاينه كنند تا ترتيب درمان مناسب او را فراهم كنند. زيرا وضع جسماني اين روزنامه نگار زنداني نگران كننده است. ماه منير رحيمي: خانم سدرين كازف در پايان اضافه كرد سازمان گزارشگران بدون مرز مانند هميشه وضع روزنامه نگاران زنداني در ايران را زير نظر دارد و مسئوليت حفظ جان و سلامت روزنامه نگاران را برعهده مسئولان جمهوري اسلامي ايران مي داند. مسئول بخش خاورميانه و ايران گزارشگران بدون مرز گفت: اين سازمان براي نجات انصافعلي هدايت و روزنامه نگاران دربند ديگر نامه هايي به مراجع بين المللي رعايت حقوق بشر نوشته است و تا آزادي همه روزنامه نگاران زنداني در جمهوري اسلامي از پشت ميله هاي زندان و احترام اين كشور به آزادي بيان انديشه و مطبوعات در ايران، از تلاش باز نخواهد ايستاد. خانم سدرين كازف، مسئول بخش خاورميانه و ايران سازمان خبرنگاران بدون مرز از وضع جسماني انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در بند در زندان تبريز ابراز نگراني كرد. وي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تمديد بازداشت موقت روزنامه نگاري به خاطر اطلاع رساني به مردم كشورش غير قانوني است. سازمان خبرنگاران بدون مرز از مسئولان جمهوري اسلامي مي خواهد انصافعلي هدايت توسط پزشكان نهادهاي بين المللي معاينه شود زيرا وضع جسماني او نگران كننده است. خانم كازف مي گويد: اين سازمان براي نجات انصافعلي هدايت و ديگر روزنامه نگاران دربند نامه هايي به مراجع بين المللي رعايت حقوق بشر نوشته است و تا آزادي همه روزنامه نگاران در جمهوري اسلامي و وادار کردن مقامات اين كشور به آزادي بيان انديشه و مطبوعات در ايران، از تلاش باز نخواهد ايستاد.
XS
SM
MD
LG