لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۳۱

گفتگوي کميسر حقوق بشر اتحاديه اروپا با مقامات گرجستان و ايالت انشعابي آجار


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): کميسر حقوق بشرشوراي اروپا به دنبال کاهش تنش ميان دولت مرکزي گرجستان و يک ايالت انشعابي اين کشور، روزيکشنبه گفتگوهائي با دوطرف متخاصم انجام داد. علي سجادي (راديوفردا): آلوارو جيل روبلز، کميسرحقوق بشرشوراي اروپا، با اصلان اباشيدزه، رئيس ايالت ياغي آجار واقع دردرياي سياه، که کنترل يک بندرعمده ناظربراموربازرگاني بيشتر منطقه قفقاز را دردست دارد، ديدارکرد. جيل روبلز پيش ازپروازبه تفليس براي ديداربا ميخائيل ساکاشويلي، رئيس جمهوري گرجستان، گفت: به نظرمي رسد بحران ميان گرجستان وايالت آجار برطرف شده است. اين فرستاده اروپائي گفت تلاش مي کند به آقاي اصلان اباشيدزه فشارآورد که ازحکومت مرکزي به رهبري ميخائيل ساکاشويلي تبعيت کند واجازه دهد انتخابات پارلماني گرجستان روزشنبه به گونه اي آزاد ومنصفانه درقلمرو آجار برگزارشود. کميسر حقوق بشر شوراي اروپا لحظاتي پيش از پرواز به سوي تفليس افزود احترام به حقوق بشر ازهمه چيز مهمتر است. ما مي خواهيم انتخابات آزاد باشد وآزادي بيان تضمين شود. با اين حال به نظر نمي رسد رئيس ايالت آجار حاضربه قبول تعهدي دراين مورد شده باشد. وي به دنبال ديداربا کميسر حقوق بشرشوراي اروپا گفت فقط آماده است درصورتي که گرجستان حساب هاي بانکي دولت اورا آزاد کند، حالت فوق العاده را که وي درجمهوري خود اعلام کرده است لغو کند. آقاي ساکاشويلي که به تازگي به رياست جمهوري گرجستان انتخاب شده و قصد متحد کردن کشورخود را دارد، به دنبال جلوگيري از ورود او به ايالت آجار، دست به محاصره اقتصادي آن زده و حساب هاي دولتي اين ايالت وافرادي را که احتمال همکاري آن ها با دولت اباشيدزه مي رود مسدود کرده است. با اين حال به دنبال ديدارآقاي ساکاشويلي با کميسر حقوق بشرشوراي اروپا در روزپنجشنبه درباتومي وگسترش محدوده گفتگوهاي ميانجيگران آن ها، به نظرمي رسد بحران برطرف شده باشد. بنا به توافقي که شده است، قراراست آجار چريک هاي محلي خود را خلع سلاح کند، کساني را که ادعا مي شود زندانيان سياسي هستند آزاد کند، اداره گمرک پردرآمد خود را به روي بازرسان دولتي تفليس بازکند واجازه دهد مبارزات انتخاباتي نامحدودي براي انتخابات پارلماني صورت گيرد. با اين حال آقاي اباشيدزه پيشاپيش گفتگوبا کميسر حقوق بشرشوراي اروپا هشدارداد که بحران الزاما برطرف نشده است. روسيه که روابط تيره اي با رهبري جديد گرجستان پيدا کرده است ومي بيند اين رهبري براي درخواست کمک به طور فزاينده اي به آمريکا نزديک مي شود، ازنهضت آجار حمايت کرده است. کميسر حقوق بشرشوراي اروپا به دنبال کاهش تنش ميان دولت مرکزي گرجستان و ايالت انشعابي آجار اين کشور، روزيکشنبه گفتگوهائي با دوطرف متخاصم انجام داد. آلوارو جيل روبلز، کميسرحقوق بشرشوراي اروپا، با اصلان اباشيدزه، رئيس ايالت ياغي آجار واقع دردرياي سياه، که کنترل يک بندرعمده ناظربراموربازرگاني بيشتر منطقه قفقاز را دردست دارد، ديدارکرد. جيل روبلز پيش ازپروازبه تفليس براي ديداربا ميخائيل ساکاشويلي، رئيس جمهوري گرجستان، گفت: به نظرمي رسد بحران ميان گرجستان وايالت آجار برطرف شده است.
XS
SM
MD
LG