لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۷

پيامد كشته شدن بنيانگذار سازمان فلسطيني حماس در بازارهاي مالي جهان


(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديوفردا): ترور شيخ احمد ياسين، رهبر سازمان «حماس» و اوجگيري تنش در خاورميانه، بازار هاي مالي جهان را نيز به شدت تکان داده است. دکتر فريدون خاوند (راديوفردا): بازار هاي سهام در مهم ترين کانون‌هاي اقتصادي جهان ديروز دوشنبه در رويارويي با ترور شيخ احمد ياسين، رهبر سازمان «حماس» به دست نيرو هاي اسراييل، دچار سراسيمگي شدند و ترس از گسترش تروريسم بار ديگر بر انها سايه انداخت. شاخص هاي کل سهام در شمار زيادي از معتبر ترين بورس ها، در آمريکا و اروپاي غربي، فرو ريختند، سرمايه گذاران به نقدينگي روي آوردند و همزمان، بهاي طلا اوج گرفت. قتل رهبر جنبش مقاومت اسلامي فلسطين عامل تازه اي است در کنار مجموعه اي از ديگر عوامل اقتصادي و ژئوپوليتيک زاينده نگراني که طي چند هفته گذشته فضاي جهاني را از خوشبيني نسبي به بدبيني کشانده است. در عرصه اقتصادي نرخ رشد امريکا تاکنون تحول چندان مثبتي در بازار کار اين کشور به وجود نياورده، منطقه يورو بعد از حدود دوماه رونق بسيار کم رمق، بار ديگر در رکود فرو ميرود و اوجگيري بهاي نفت نيز بر چشم انداز فعاليت هاي توليدي سنگيني ميکند. در عرصه ژئوپوليتيک، شماري از رويداد ها از جمله کشتار تروريستي يازده مارس در مادريد و اوضاع عراق جوي سنگين به وجود آورده که با توجه به پيآمد هاي احتمالي ناشي از ترور شيخ ياسين، سنگين تر مي شود. با اين همه خوشبين ها مي‌گويند که بازار هاي سهام کم کم به رويدادهاي تروريستي خو ميگيرند و فروريزي انها چندان دوام نمي آورد. به گفته يک کارشناس مالي در پاريس بازار ها هم مثل آدم ها به رويداد هاي بد عادت مي کنند، از جمله به تروريسم. بازار هاي سهام در مهم ترين کانون‌هاي اقتصادي جهان ديروز دوشنبه در رويارويي با ترور شيخ احمد ياسين، رهبر سازمان «حماس» به دست نيرو هاي اسراييل، دچار سراسيمگي شدند و ترس از گسترش تروريسم بار ديگر بر انها سايه انداخت. شاخص هاي کل سهام در شمار زيادي از معتبر ترين بورس ها، در آمريکا و اروپاي غربي، فرو ريختند، سرمايه گذاران به نقدينگي روي آوردند و همزمان، بهاي طلا اوج گرفت. با اين حال خوشبين ها مي گويند بازارها به زودي به اخبار مربوط به تروريسم عادت خواهند كرد و فروريزي بازارهاي سهام دوام چنداني نخواهند آورد.
XS
SM
MD
LG