لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۸

تمديد اقامت يک ساله دو برادر هواپيمارباي ايراني در نروژ


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): دو برادر با نام هاي فرهاد و منصور محمدي که حدود 11 سال پيش همراه با يک ايراني ديگر، يک هواپيماي روسي را ربوده و به اسلو برده بودند، عليرغم اعتراض شديد اتحاديه خلبانان نروژ، يک سال ديگر مجاز هستند که در اين کشور بمانند. شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): حدود 11 سال پيش، سه ايراني با توجيه اين موضوع که در ايران نه از آزادي فردي برخوردار بودند، و نه اجتماعي، دست به ربودن يک هواپيماي روسي زدند و با تهديد و ارعاب خلبان، آن را در فرودگاه اسلو به زمين نشاندند. اتحاديه خلبانان و وزارت دادگستري نروژ، به محض ورود اين سه تن، خواهان اخراج آنها شدند و همزمان، روسيه و ايران هم براي استرداد آنها دست به فعاليت زدند. تا اينکه پس از دو سال بازداشت، دولت نروژ هواپيما ربايان را مرکب از دو برادر به نام هاي فرهاد و منصور محمدي، و يک ايراني ديگر، به روسيه تحويل داد. رحمان ساکي، از کوشندگان حقوق بشر در نروژ، که اين حادثه هواپيماربايي را از آغاز تا کنون دنبال کرده، به راديوفردا مي گويد که اين سه ايراني پس از سپري کردن شش سال در مخوف ترين زندان هاي روسيه، بارديگر به اسکانديناوي باز گشتند. رحمان ساکي (فعال حقوق بشر در نروژ): اين سه نفر چندين سال در مخوف ترين زندان هاي روسيه به سر بردند، شکنجه هاي روحي و جسمي بسياري شدند، و بالاخره با حمايت يک سري از دوستان ايراني و نروژي، توانستند از زندان ها رها بشوند و از طريق قاچاق، باز هم يکي از آنها به نروژ برود، به دانمارک برود، که الان يکي شان در دانمارک پناهندگي گرفتند، و دو نفر از اينها که برادر هستند، فرهاد و منصور محمدي، سال 2001 به نروژ آمدند از مسير دانمارک و مجددا از دولت نروژ تقاضاي پناهندگي کردند. در همان موقع باز هم اعتراضاتي عليه اقامت اينها در نروژ شد، ولي دولت نروژ يک سال اقامت مشروط به اين دو نفر داد. مشروط به اين مفهوم که اينها هيچوقت اقامت هميشگي و دائمي از نروژ دريافت نخواهند کرد، محدوديت هاي کاري فراواني براي اينها در جامعه نروژ وجود دارد، که اينها حق ندارند خانواده هاي خود را از ايران به نروژ بياورند. پارسال هم باز سر و صداي احزاب راست و اتحاديه خلبانان نروژ مي آمد، ولي اينها تصويب کردن که اين يک سال را اقامت دائم به اينها مي دهيم، دليل آنها هم اين است که ايران کشور قابل اطمنياني نيست، و خطر مرگ اينها را تهديد مي کند. ديروز هم دولت تصميم گرفت که اقامت يک ساله اينها را تمديد بکند، با همان استدلال هاي قبلي، گفتند که طبق کنوانسيون دفاع از حقوق بشر اروپا، ما نمي توانيم اين دو نفر را به ايران برگردانيم. احزاب چپ و نيروهاي مترقي، دفاع کردند و مخالفت خود را با اتحاديه خلبانان نروژ اعلام کردند. ضمن اينکه اتحاديه خلبانان نروژ، امروز اعلام کرد که چنانچه اين قضيه ادامه پيدا بکند، ما قطعا اين پرونده را در اسرع وقت به اتحاديه بين المللي خلبانان خواهيم فرستاد. ش.م.: اينها به اين ترتيب تا يک سال آينده در نروژ خواهند ماند. رحمان ساکي: بله قطعا، خواهند ماند. سخنگوي نروژ اين را اعلام کرده و اين حکم قابل برگشت نيست. ش.م.: بازتاب اين خبر در مطبوعات نروژ چگونه بود؟ رحمان ساکي: با توجه به وضعيتي که طي ماه هاي گذشته و افشاگري هايي که از جمهوري اسلامي شده، پيرامون انتخابات، پيرامون جنبش دانشجويي، وضعيتي که در ايران جاري است، بعد از انتخابات، انعکاس مطبوعات خيلي تند نبود. و بيشتر روي اين تاکيد داشتند که ايران کشور امني نيست و ريسک بالايي دارد اگر اين دو نفر به ايران برگردند، ولي سال هاي قبل، واکنش مردم بسيار تند بود، واکنش مطبوعات بسيار شديد بود، و مخالف ماندن اين دو نفر در نروژ بودند. ديروز تا کنون که اين مساله طرح شده در روزنامه و مطبوعات، برخورد تندي با اين قضيه نشده، فقط اتحاديه خلبانان نروژ خيلي شديد اعتراض کرده به اين قضيه. دو برادر با نام هاي فرهاد و منصور محمدي که حدود 11 سال پيش همراه با يک ايراني ديگر، يک هواپيماي روسي را ربوده و به اسلو برده بودند، عليرغم اعتراض شديد اتحاديه خلبانان نروژ، يک سال ديگر مجاز هستند که در اين کشور بمانند. رحمان ساکي، از کوشندگان حقوق بشر در نروژ، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين سه ايراني پس از سپري کردن شش سال در مخوف ترين زندان هاي روسيه، بارديگر به اسکانديناوي باز گشتند. وي مي گويد که يکي از اين سه تن موفق به گرفتن پناهندگي در دانمارک شد، و دو برادر توانستند از دولت نروژ يک سال اقامت مشروط بگيرند. وي مي افزايد که ديروز دولت نروژ تصميم گرفت که اقامت يک ساله اينها را تمديد بکند، هر چند که اتحاديه خلبانان نروژ، امروز اعلام کرد که چنانچه اين قضيه ادامه پيدا بکند، اين پرونده را در اسرع وقت به اتحاديه بين المللي خلبانان خواهند فرستاد.
XS
SM
MD
LG