لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۵

بررسي تاثير هاي اقتصادي پديده تروريسم: رويگرداني مصرف كنندگان از مصرف و سرمايه گذاران از سرمايه گذاري


(rm) صدا |
كيوان حسيني (راديوفردا): پديده تروريسم به عنوان خطري تازه و احتمالا دراز مدت بيش از پيش بر زندگي اقتصادي در سطوح ملي و بين المللي تأثير ميگذارد و، از اين لحاظ، مورد توجه محافل کارشناسي قرار ميگيرد. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): تروريسم پديده اي است بسيار قديمي، اما تا پيش از چرخش يازدهم سپتامبر 2001 مورد توجه اقتصاد دانان نبود. پيآمد هاي اين رويداد، که کشتار يازدهم مارس گذشته مادريد يکي از تازه ترين آنها است، همراه با چشم انداز رويداد هايي مشابه و حتي سهمگين تر، تروريسم را به عنوان يک متغير ژئوپوليتيک بسيار مهم وارد محاسبات اقتصادي کرده است. ترديدي نيست که عاملان تروريسم نيز، در محاسبات خود، بيش از بيش به ضربه هايي که از ناحيه عمليات آنها بر فعاليت هاي اقتصادي وارد ميآيد، توجه مي کنند. شماري از بخش هاي حساس اقتصادي از جمله حمل و نقل، توريسم و بيمه، با توان تأثير گذاري شديد بر ساير بخش ها، بلافاصله از تروريسم آسيب مي بينند. در همان حال شهروندان، با احساس عدم امنيت از مصرف صرفنظر ميکنند و به پس انداز کردن روي مياورند و سرمايه گذاران نيز ترجيح ميدهند از فعاليت هاي دراز مدت و پر خطر بپرهيزند. تجربه بعد از يازدهم سپتامبر نشان ميدهد که کاهش مبادله کالا، کند تر شدن آهنگ جا به جا شدن انسان ها و سقوط سرمايه گذاري، از پيآمد هاي پرهيز ناپذير عمليات تروريستي است. در اين شرايط تعهدات مالي دولت ها بيشتر ميشود، زيرا آنها مجبورند به بخش هاي آسيب ديده از تروريسم کمک کنند و در همان حال مخارج امنيتي و نظامي خود را بالا ببرند، ولو با قبول کسري بودجه. مجموعه اين عوامل طبعا بر بازار هاي مالي و پولي تأثير ميگذارند. ملموس ترين پيآمد تروريسم براي اقتصاد فضاي ترديد و نگراني است که بلافاصله بازار هاي سهام را در بر ميگيرد، همانند آنچه اين روز ها در بورس هاي بزرگ جهان ميگذرد. عاملان تروريسم نيز، در محاسبات خود، بيش از بيش به ضربه هايي که از ناحيه عمليات آنها بر فعاليت هاي اقتصادي وارد ميآيد، توجه مي کنند. شماري از بخش هاي حساس اقتصادي از جمله حمل و نقل، توريسم و بيمه، با توان تأثير گذاري شديد بر ساير بخش ها، بلافاصله از تروريسم آسيب مي بينند. در همان حال شهروندان، با احساس عدم امنيت از مصرف صرفنظر ميکنند و به پس انداز کردن روي مياورند و سرمايه گذاران نيز ترجيح ميدهند از فعاليت هاي دراز مدت و پر خطر بپرهيزند.
XS
SM
MD
LG