لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۵۷

ديدار نخست وزير اسپانيا با وزير امور خارجه آمريکا و نخست وزير بريتانيا در مادريد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): روز چهارشنبه کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا در مادريد، براي شرکت در مراسم يادبود قربانيان بمبگذاري دو هفته پيش، به رهبران اروپايي پيوست و سپس با خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزير منتخب اسپانيا، ديدار کرد. يک مقام ارشد آمريکايي که با پاول سفر مي کند گفت: ديدار 45 دقيقه اي امروز به منظور آغاز روابط بود، نه گفتگو و تشويق نخست وزير منتخب براي حفظ نيروهاي اسپانيا در عراق. نخست وزير منتخب اسپانيا تهديد کرده است که نيروي هزار و 300 نفري اين کشور را از عراق خارج مي کند. مقامات اسپانيا وبريتانيا خاطرنشان ساختند خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزيرمنتخب اسپانيا، دريک ديداريک ساعته با توني بلر، نخست وزيربريتانيا، که پيش ازآغازمراسم يادبود قربانيان بمب گذاري قطارهاي مادريد صورت گرفت، موضوع نيروهاي اسپانيا درعراق را مورد بررسي قرارداد. ميگل آنجل موراتينوس، که پيش بيني مي شود پس ازآن که دولت جديد اسپانيا دراوايل ماه آوريل آينده سوگند ياد کرد، به عنوان وزيرامورخارجه جديد اين کشورتعيين شود، به خبرنگاران گفت: آقاي زاپاترو درگفتگوهاي خود ابراز اميدواري کرد که بريتانيا نفوذ خود را به کاربرد تا سازمان ملل متحد اختيارات نيروهاي خارجي را درعراق دردست گيرد. آقاي موراتينوس که درگفتگوبا نخست وزيربريتانيا دريکي ازادارات مجلس نمايندگان اسپانيا شرکت داشت، گفت: پيام ما روشن بود: اگرتغييري دروضعيت حضورنظامي درعراق روي ندهد، نيروهاي اسپانيا روز 30 ژوئن به کشورخود بازمي گردند. حزب سوسياليست آقاي زاپاترو، که درانتخابات عمومي 14 مارس اسپانيا به گونه غيرمنتظره اي پيروزشد، درجريان مبارزات انتخاباتي وعده داده بود نيروهاي اسپانيا را ازعراق فراخواند، مگرآن که سازمان ملل متحد اداره امور را ازائتلاف تحت رهبري آمريکا تحويل بگيرد. نظرسنجي هاي اسپانيا نشان مي دهد که 90 درصد ازکساني که مورد پرسش قرارگرفتند، مخالف تصميم خوزه ماريا آزنار، نخست وزيرمحافظه کاراسپانيا، درباره حمايت ازجنگ عراق بودند. با اين حال همين نظرسنجي ها نشان مي داد که حزب مردمي آقاي آزنار درانتخابات پيروزمي شود. يک سخنگوي نخست وزيربريتانيا گفت: آقاي بلردرگفتگوهاي خود با نخست وزيرمنتخب اسپانيا ابراز اميدواري کرده است که پس ازانتقال قدرت به عراقي ها، به شيوه اي که سازمان ملل متحد آن را تصويب کند، تحولي دراوضاع اين کشور روي دهد. وزيرامورخارجه آمريکا پيش ازعزيمت به اسپانيا درپاسخ به اين سئوال که آيا موضوع آينده نيروهاي اسپانيا درعراق را با نخست وزيرمنتخب آن کشورمطرح خواهد کرد يا نه، به خبرنگاران گفت: من تصورنمي کنم ما وارد اين مسائل شويم. من در درجه اول به نمايندگي ازسوي پرزيدنت بوش ومردم آمريکا درمراسم يادبود قربانيان حادثه شرکت مي کنم. درهمين حال يک مقام آمريکائي درمادريد يادآوري کرد که آمريکا ازپيش ازانتخابات اسپانيا روي يک قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره عراق کارمي کرده است. اين مقام آمريکائي افزود: ما خواستارهمکاري با دولت جديد اسپانيا هستيم واميدواريم مسائل مورد توجه آن ها را حل کنيم. به گزارش خبرگزاري فرانسه، خروج اسپانيا ازائتلاف تحت رهبري آمريکا درعراق، ضربه اي جدي به پرزيدنت بوش که فعاليت مي کند درانتخابات رياست جمهوري آمريکا درنوامبر سال جاري پيروزشود، وارد مي آورد. روز چهارشنبه کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا، در مادريد براي شرکت در مراسم يادبود قربانيان بمبگذاري دو هفته پيش، به رهبران اروپايي پيوست و سپس با خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزير منتخب اسپانيا، ديدار کرد. يک مقام ارشد آمريکايي که با پاول سفر مي کند گفت: ديدار 45 دقيقه اي امروز به منظور آغاز روابط بود، نه گفتگو و تشويق نخست وزير منتخب براي حفظ نيروهاي اسپانيا در عراق. همچنين نخست وزيراسپانيا، دريک ديداريک ساعته با توني بلر، نخست وزيربريتانيا، موضوع نيروهاي اسپانيا درعراق را مورد بررسي قرارداد.
XS
SM
MD
LG