لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۴:۲۹

قيمت هاي خرده فروشي بنزين در آمريکا در روزسه شنبه به بالاترين حد خود رسيد


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديوفردا): اتحاديه اتومبيلراني آمريکا اعلام کرد: قيمت هاي خرده فروشي بنزين درآمريکا، روزسه شنبه، به بالاترين حد خود رسيد و 200 ميليون اتومبيلران اين کشور را تحت فشار قرارداد. علي سجادي (راديوفردا): بنا به نظرسنجي گروه اتومبيلرانان آمريکا، ازبيش از 60 هزارپمپ بنزين، ميانگين بهاي بنزين عادي با افزايش يکدهم سنت درمقايسه با آخرين افزايش بها درپايان تابستان سال 2003 ، هرگالن به 738/1 دلار رسيده است. با اين حال بهاي بنزين در مقايسه با تورم سال 1981 که به گالني 94/2 دلار رسيد وهمچنين درمقايسه با قيمت بنزين درکشورهاي اروپائي همچنان درسطح پائيني قراردارد. قيمت هاي انرژي به علت آن که ذخايرسوخت آمريکا به پائين ترين سطح خود ازسال هاي دهه 1970 رسيده و رشد اقتصادي نيزتقاضا براي سوخت را درسطح جهان افزايش داده، درماه هاي اخير مرتبا روبه افزايش بوده است. سازمان کشورهاي صادرکننده نفت، اوپک، نيزکه کنترل تقريبا نيمي ازصادرات نفت جهان را دردست دارد، درنظردارد بارديگرسقف توليد نفت خود را که باعث شده است قيمت هاي نفت به حدود بشکه اي 40 دلاربرسد، کاهش دهد. به گفته سخنگوي اتحاديه اتومبيل راني آمريکا، موسوم به تريپل اي AAA، که بزرگترين گروه اتومبيل راني ومسافرت است، نقش سازمان اوپک درافزايش قيمت هاي بنزين اساسي است. دولت آمريکا روزدوشنبه پيش بيني کرد ميانگين قيمت بنزين در ماه هاي آوريل ومه که فصل سفرهاي تابستاني آمريکائيان آغازمي شود، به گالني 83/1 دلاربرسد. درهمين حال دولت پرزيدنت بوش روزسه شنبه درخواست قانونگذاران جمهوري خواه را درمورد متوقف ساختن نفت رساني به انبارهاي اضطراري نفت خام آمريکا به منظور وجود نفت بيشتري دربازار رد کرد. قانونگذاران هردوحزب عمده آمريکا به طورفزاينده اي نسبت به افزايش بهاي بنزين که علاوه براتومبيلرانان، کارخانه ها، شرکت هاي هواپيمائي، شرکت هاي حمل ونقل وسايرين را نيزتحت فشارقرارمي دهد، ابراز نگراني مي کنند. اسپنسرآبراهام، وزيرانرژي آمريکا، به کميته نيروهاي مسلح مجلس سنا گفته است: دولت حاضرنيست وقفه اي درحمل نفت به انبارهاي اضطراري نفت خام به وجود آورد. به گفته آقاي آبراهام، يک تحليل دولتي درمورد حمل نفت به اندوخته هاي نفتي نشان مي دهد که اين کارتاثيرچنداني درقيمت هاي بازار ندارد. وزيرانرژي آمريکا افزود علت اين که ما اندوخته هاي نفتي خود را افزايش مي دهيم، به نگراني هاي امنيتي مربوط مي شود. اتحاديه اتومبيلراني آمريکا اعلام کرد که قيمت هاي خرده فروشي بنزين درآمريکا، روزسه شنبه، به بالاترين حد خود رسيد و 200 ميليون اتومبيلران اين کشور را تحت فشار قرارداد. ازبيش از 60 هزارپمپ بنزين، ميانگين بهاي بنزين عادي با افزايش يکدهم سنت درمقايسه با آخرين افزايش بها درپايان تابستان سال 2003 ، هرگالن به 738/1 دلار رسيد. با اين حال بهاي بنزين در مقايسه با تورم سال 1981 که به گالني 94/2 دلار رسيد وهمچنين درمقايسه با قيمت بنزين درکشورهاي اروپائي همچنان درسطح پائيني قراردارد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG