لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۲۰

اقتصاد خاورميانه: قرارداد بزرگ «رويال داچ شل» با ليبي و قرارداد عظيم قطر براي توليد گاز مايع


(rm) صدا |
شرکت شل اين هفته اعلام کرد براي ازسرگيري عمليات اکتشاف وتوليد نفت درليبي، قرارداد بزرگي با اين کشورامضا کرده است. درهمين حال قطرطرح هاي جديدي را براي بهره برداري ازمنابع عظيم گازخود اعلام کرد. امير آرمين (راديوفردا): شرکت شل روزپنجشنبه اعلام کرد قراردادي درجهت يک رابطه استراتژيک ديرپا براي جستجوي ذخايرجديد انرژي وگسترش تاسيسات کنوني گازطبيعي با ليبي امضا کرده است. اين قرارداد که درطرابلس ازسوي مقامات شرکت شل و شرکت ملي نفت ليبي امضا شد وامضاي آن با ديدارتاريخي توني بلر نخست وزيربريتانيا ازليبي تقارن داشت، بيانگربهبود مناسبات ميان ليبي وبريتانيا است. بهبود روابط ليبي با غرب به دنبال تصميم ماه دسامبر گذشته معمرقذافي رهبراين کشوردرمورد دست برداشتن ازبرنامه توليد سلاح هاي کشتارجمعي خود زيرنظربين المللي صورت گرفته است. ليبي راه را دربرابربازگشت شرکت هاي نفتي آمريکائي نيزکه درسال 1986 به دنبال اعمال تحريم هاي اقتصادي آمريکا آن کشور را ترک گفتند بازگذارده است. درهمين حال قطر روزسه شنبه گذشته يک يادداشت تفاهم شش ميليارد دلاري به مدت سه سال با شرکت ساسول شورون، شريک جنوب آفريقائي آمريکا براي تبديل گازطبيعي به نفت مايع امضا کرد. قطر روزشنبه فاش ساخت که داراي بزرگترين تاسيسات تبديل گازطبيعي به مايع است واين تاسيسات را با هزينه يک ميليارد و 300 ميليون دلاربراي فراهم آوردن 7/4 ميليون تن گاز طبيعي مايع جهت هند احداث کرده است. قطرکه پس از روسيه وايران داراي بزرگترين ذخايرگازجهان است، برنامه هائي براي افزايش ميزان گازطبيعي مايع به 60 ميليون تن درسال تا سال 2010 دارد. درهمين حال درصحنه اقتصاد کلان، مصراعلام کرده است پيش بيني مي کند توليد ناخالص داخلي اين کشور درسال 2004 به علت افزايش صادرات ودريافت ارزبيشتر، 5/4 تا 5 درصد افزايش يابد. اين پيش بيني که روزشنبه گذشته ازسوي عاطف عبيد نخست وزير مصر اعلام شد، دو درصد بالاي برآورد اقتصاد جهان به وسيله صندوق بين المللي پول درماه سپتامبر گذشته است. اين صندوق درمقايسه با 8/2 درصد رشد اقتصاد مصردرسال 2003 ، پيش بيني فقط 3 درصد رشد را دراقتصاد مصر در سال 2004 کرده بود. صندوق بين المللي پول گفت مصر نياز به 6 درصد رشد اقتصادي دارد تا بتواند 600 هزارشغل توليد کند و بيکاري و نيازمندي هاي داوطلبان شغل دراين کشور 70 ميليون نفري را برطرف کند. قرارداد شركت نفتي رويال داچ شل براي از سرگيري عمليات اكتشاف و توليد نفت در ليبي، بيانگر بهبود مناسبات ميان ليبي و بريتانيا و كلا غرب است. ليبي راه را براي بازگشت شركتهاي نفتي آمريكايي نيز كه در سال 1986 به دنبال اعمال تحريمهاي اقتصادي آن كشور را ترك گفتند، باز گذاشته است. همچنين: قطر روز سه شنبه گذشته يك يادداشت تفاهم شش ميليارد دلاري به مدت سه سال با شركت ساشول شورون، شركت مختلط آمريكايي – آفريقاي جنوبي، به منظور تبديل گاز طبيعي به گاز مايع امضا كرد. در همين حال در صحنه اقتصاد كلان، مصر اعلام كرد پيش بيني مي كند توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2004 به علت افزايش صادرات و دريافت ارز بيشتر 5/4 تا 5 درصد افزايش يابد.
XS
SM
MD
LG