لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۷

تظاهرات موافقان و مخالفان رئيس جمهوري كره جنوبي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): 5 هزارپليس روزشنبه درخيابان هاي سئول پايتخت کره جنوبي مستقرشدند تا ازبرخورد گروه هاي رقيب که تظاهراتي عليه وبه نفع استيضاح روه موهيون رئيس جمهوري اين کشوربه عمل آورده بودند، جلوگيري کنند. به گفته پليس کره جنوبي 35 هزارنفربا برگزاري تظاهراتي درسئول خواستارلغواستيضاح آقاي روه شدند. اين تعداد درمقايسه با 100 هزارتظاهرکننده که هفته گذشته براي همين منظوربه خيابان ها ريختند، به مراتب کمتربود. درهمين حال اندکي کمتراز1000 نفرازفعالان جناح راست کره جنوبي با برگزاري تظاهرات جداگانه اي درنزديکي تظاهرکنندگان گروه اول، خواستاربرکناري آقاي روه بودند. درحالي که ماموران واتومبيل هاي پليس روزشنبه صفي دربرابرهردوگروه را تشکيل داده بودند، هيچ گونه گزارشي از وقوع برخوردهائي نرسيده است. پليس مي گويد برگزاري هرگونه تظاهرات به دنبال استيضاح آقاي روه دراوايل ماه جاري اقدامي غيرقانوني است، اما درعين دست به سرکوبي تظاهرات نزده است. دوحزب عمده مخالفان در12 ماه مارس جاري راي به استيضاح رئيس جمهوري کره جنوبي دادند واورا متهم به تخلف ازقانون انتخابات وفساد دستيارانش کردند. دادگاه قانون اساسي کره جنوبي هم اکنون درحال بررسي دادخواست استيضاح است وقراراست نخستين جلسه علني اين دادگاه روزسه شنبه تشکيل شود. 5 هزارپليس روزشنبه درخيابان هاي سئول پايتخت کره جنوبي مستقرشدند تا ازبرخورد گروه هاي رقيب که تظاهراتي عليه وبه نفع استيضاح روه موهيون رئيس جمهوري اين کشوربه عمل آورده بودند، جلوگيري کنند. به گفته پليس کره جنوبي 35 هزارنفربا برگزاري تظاهراتي درسئول خواستارلغواستيضاح آقاي روه شدند. اين تعداد درمقايسه با 100 هزارتظاهرکننده که هفته گذشته براي همين منظوربه خيابان ها ريختند، به مراتب کمتربود.
XS
SM
MD
LG