لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۰۵

معرفي نخستين سي دي آواز گروه «بانو» در آلمان، از ديد سرپرست گروه


(rm) صدا |
عليرضا طاهري (راديو فردا): همه زنند، همه از بانوان ايراني و همه خوش آوا. آنها در گروه بانو تنها يك آرزو دارند. اين آرزو كه صداي زن ايراني را به گوش همه برسانند و از همين روي گروه بانو نخستين سي دي كارهايش را در كنفرانسي خبري با شركت خبرنگاران محلي و خارجي در شهر كلن آلمان معرفي كرد. شهرام ميريان، گزارشگر راديو فردا كه در اين كنفرانس خبري حاضر بود، با مريم آخوندي، سرپرست گروه بانو گفتگو كرده است: بانو مي خواند، بانو غنوده بر پرنيان آواي زن ايراني. شهرام ميريان (راديو فردا): خانم آخوندي چطور شد اصولا شما به اين فكر افتاديد كه يك گروه موسيقي زنانه را تاسيس كنيد؟ مريم آخوندي (سرپرست گروه بانو، کلن): فكر تشكيل گروه بانو سه سال پيش به ذهن من رسيد و اولش تعدادي از دوستان كه پيش من درس آواز مي گرفتند، به گروه سني كه با آنها كار مي كنم دعوت كردم و آنها يك بخشهايي را با من به صورت كر مي خواندند. بعد از آن به اين فكر رسيدم كه اين تعداد را بيشتر كنيم و بعد بتوانيم ترانه هايي را اجرا كنيم با گروه زنان و مهمترين مساله اي كه در اين زمينه براي من مي ماند، مساله صدا بود و مساله زن. يعني صدا به عنوان اولين وسيله ابراز احساس و هيجانات انسان، اولين ساز طبيعي كه هر انساني دارد و زن براي اين كه زنان كمتر در تاريخ كه نگاه كنيد و ديرتر اجازه داشتند كه روي صحنه بيايند و مسائلشان را مطرح كنند. من از اين دو عنصر سعي كردم در كارم استفاده كنم. يكي وجود زنان در صحنه وصداي زنان در صحنه و اجراي آهنگهاي زنانه با صداي زنانه بدون ساز. يعني تنها صدايي كه در صحنه است صداي زنانه و ساز ريتميكي است كه اين آهنگها را همراهي مي كند. خيلي خوشحالم كه صداي من به نوعي به عنوان يك صداي زن ايراني و صداي ما زنان ايراني به اين شكل به دنيا يك جوري معرفي مي شود و يك نوع آشنايي با زنان ايراني از طريق موسيقي. ش . م : مي پردازيم به درونمايه اين سي دي. مريم آخوندي: سي دي شمال دوازده قطعه است كه همين آهنگهاي محلي است از سراسر ايران با صداي زنان بدون نواختن سازهاي ملوديك، بلكه فقط سازهاي ريتميك است كه خود من زدم و به شكل بعضا چند صدايي اين قطعات اجرا شده و بعضا تك صدايي، يعني هارموني كر ندارد، بلكه تك صدايي است و بستگي به كاراكتر هر آهنگ دارد و موضوعش همانطور كه گفتم مسائل زنان است از تمام مناطق ايران. ش . م : و شمار اعضاي گروه بانو. مريم آخوندي: تعداد افرادي كه در سي دي شركت كردند، 10 نفر هستند. گروه بانو نخستين سي دي كارهاي خود را در كنفرانسي خبري با شركت خبرنگاران محلي و خارجي در شهر كلن آلمان معرفي كرد. مريم آخوندي، سرپرست گروه بانو، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: فكر تشكيل گروه بانو سه سال پيش به ذهن من رسيد و تعدادي از دوستان كه پيش من درس آواز مي گرفتند، به گروهي كه با آنها كار مي كنم دعوت كردم و آنها يك بخشهايي را با من به صورت كر مي خواندند. وي مي گويد که مهمترين مساله، صدا بود و زن، يعني صدا به عنوان اولين وسيله ابراز احساس و هيجانات انسان، و زن براي اين كه زنان كمتر در تاريخ كه نگاه كنيد و ديرتر اجازه داشتند كه روي صحنه بيايند. وي مي افزايد که در اين کارها، تنها صدايي كه در صحنه است صداي زنانه و ساز ريتميكي است كه اين آهنگها را همراهي مي كند.
XS
SM
MD
LG