لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۵۹

بررسي احتمالات درباره عوامل انفجارهاي امروز ازبکستان، از ديد يک استاد دانشگاه


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): چه كس يا كساني مي توانند عامل انفجارات مرگبار امروز در ازبكستان باشند. به اين پرسش جمشيد چالنگي از راديو فردا، يكي از كارشناسان شوروي سابق پاسخ داده است. دكتر تورج اتابكي (استاد دانشگاه در هلند): هنوز خيلي مشكل است كه با قاطعيت بگوييم كه اين بمب گذاري از طرف چه كساني صورت گرفته و هدفشان چه بوده. مي توانيم چند تا بديل داشته باشيم براي اينكه رديابي كنيم. يكي اينكه مي تواند مرتبط باشد با عمليات گسترده نيروهاي آمريكايي و پاكستاني در منطقه وزيرستان و مي دانيم آنجا باقيمانده نيروهاي مخالف دولت كنوني ازبكستان آنجا هستند و مي تواند يك كارزاري باشد كه از طرف اين نيروها براي نشان دادن قدرت خودشان در ازبكستان انجام شده باشد و به هر صورت ناامني را در منطقه دامن بزند. مي تواند از طرف نيروهايي كه در حال حاضر غير مذهبي هستند، ولي مخالف حكومت كنوني آقاي اسلام كريمف و ازبكستان هستند در خود ازبكستان انجام شده باشد و بديل سوم هم كه البته تنها يكي شك و شبهه است، مي تواند از سوي خود دولت باشد. چون چند سال پيش ما با يك انفجار بسيار بسيار گسترده اي داشتيم در تاشكن كه به دنبال آن دستگيري گسترده اي را دولت آقاي اسلام كريمف انجام داد، فعاليت نيروهاي اپوزوسيون را محكوم كرد و بسياري از رهبران سياسي را به زندان انداخت و بعدها بعد از اينكه اين واقعه انجام شد، ماهها بعد كشف شد و يكي از كساني كه در زندان بود ادعا كرد كه اين بمب گذاري توسط دولت خود ازبكستان صورت گرفته بوده براي اينكه شكنندگي وضعيت را به جهانيان نشان دهد و بعد بگويد كه ازبكستان در صف مقدم كارزار ضد تروريسم قرار گرفته وبايد به ياري اش بپردازند. جمشيد چالنگي (راديو فردا): علت اين همه خبرهاي ضد و نقيض را به عبارت ديگر دسترسي نداشتن خبرنگاران را به اطلاعات دقيق در مورد اين حادثه ناشي از چه مي دانيد؟ دكتر تورج اتابكي: ازبكستان اصولا كشور بسته اي است، يعني آن شفافيتي را كه شما در كشورهاي ديگر سراغ مي گيريد، در ازبكستان نداريم آن شفافيت را. اصولا خبردهي و نظام اطلاعاتي بسيار محدود است و بنابراين وقتي كه ما با مشكل اطلاعرساني روبرو باشيم، عملا شايعه و گفتگوهاي درگوشي جاي اطلاعات درست را مي گيرد و دامن هم مي زند و اين شايعات مي تواند ابعاد بسيار گسترده اي داشته باشد و گاه حتي مي رسد به تئوريهاي بسيار بسيار پيچيده توطئه و اين نشان دهنده بسته بودن فضاي سياسي است. چه كس يا كساني مي توانند عامل انفجارات مرگبار امروز در ازبكستان باشند. دكتر تورج اتابكي، استاد دانشگاه در هلند، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که هنوز خيلي مشكل است كه با قاطعيت بگوييم كه اين بمب گذاري از طرف چه كساني صورت گرفته، اما مي توان چند احتمال را در نظر گرفت. وي مي گويد که يک دليلي مي تواند عمليات گسترده نيروهاي آمريكايي و پاكستاني در منطقه وزيرستان باشد، چرا که باقيمانده نيروهاي مخالف دولت كنوني ازبكستان آنجا هستند. وي مي افزايد که اين انفجار همچنين مي تواند از طرف نيروهايي كه در حال حاضر غير مذهبي هستند، ولي مخالف حكومت كنوني آقاي اسلام كريمف و ازبكستان هستند در خود ازبكستان انجام شده باشد. آقاي اتابکي مي گويد که بديل سوم، كه البته تنها يك شك و شبهه است، مي تواند از سوي خود دولت باشد.
XS
SM
MD
LG