لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۶

حمله به خانه يک مقام محلي جزيره زنگبار توسط چند مهاجم ناشناس


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): پليس جزيره زنگبار روز دوشنبه اعلام کرد: چند حمله کننده ناشناس يک بمب دست ساز را به خانه يک مقام محلي اين جزيره پرتاب کردند که آسيب هايي به سقف خانه وارد آورد، اما تلفاتي به دنبال نداشت. تارا عاطفي (راديو فردا): به گفته جمعه ام توموا، معاون رئيس پليس زنگبار، حمله به خانه ماکانوهميس، يک مقام محلي اين جزيره، روزشنبه روي داد وتازه ترين حمله درسري حملات به خانه هاي مقامهاي دولتي وهمچنين املاک دولتي وشخصي دراين جزيره نيمه مستقل دراقيانوس هند به شمارمي رود. ماکانوهميس مسئول امنيت وسايراموراداري منطقه اي است. زنگبار از زمان تظاهرات يک گروه اسلامي موسوم به سازمان ترويج اسلامي در روز5 ماه مارس جاري، درمعرض يک سري حمله قرارگرفته که درمواردي به خشونت گرائيده است. هفته گذشته چند بمب دست ساز به خانه هاي شيخ حارث بن خلف، رهبربلند پايه اسلامي زنگبار، و زبيرعلي مولد، وزير حمل ونقل اين جزيره، آسيب رساند. همچنين درهمين ماه، يک اتوبوس مدرسه دراين جزيره عمدتا مسلمانان نشين با يک بمب بنزيني منفجرشد، يک کليساي کاتوليک به آتش کشيده شد وچند کارخانه مبدل برق منهدم گرديد. درهيچ يک ازاين حوادث تلفات انساني نداشت. در رابطه با اين حملات، پليس تاکنون 39 نفر، ازجمله 5 تن از رهبران سازمان ترويج اسلامي را بازداشت کرد. بازداشت شدگان به ارتکاب جرايم گوناگوني ازتظاهرات غيرقانوني گرفته تا به آتش کشيدن وتخريب املاک دولتي متهم شدند. مقامات مسئول پيشتربرگزاري تظاهرات روز 5 مارس ازسوي سازمان ترويج اسلامي را ممنوع اعلام کرده وگفته بودند اين سازمان رهبراني را که حاضربه اعمال قوانين اسلامي درجزيره زنگبارنيستند به قتل مي رسانند. با اين حال اين تظاهرات برگزارشد وهنگامي که اعضاي سازمان ترويج اسلامي سنگ به سمت پليس پرتاب کردند وپليس نيز متقابلاً گازاشک آور بسوي آنان شليک کرد، تظاهرات به خشونت کشيده شد. رهبران سازمان ترويج اسلامي اذعان دارند که سخنرانان و واعظان وابسته به اين سازمان درچند راه پيمائي پيشين اعضاي اين سازمان ودربرخي ازاعلاميه ها ونوارهاي ويديوي مربوط به آن ها گفته اند که رهبران لائيک زنگبار بايد کشته شوند. با اين حال رهبران سازمان ترويج اسلامي مي گويند چنين نظراتي جنبه شخصي دارد و بازتاب دهنده سياست هاي اين سازمان نيست. اين حملات هنگامي صورت مي گيرد که تنش ميان مسلمانان بنياد گرا ومقامهاي لائيک که زنگبار را اداره مي کنند، افزايش يافته است. مردم زنگبارخود رئيس جمهوري وپارلمان ونمايندگان اين جزيره را درچارچوب يک حکومت ملي انتخاب مي کنند. درحالي که زنگبارعمدتا مسلمان نشين است، اکثريت جمعيت سرزمين اصلي پيرو مسيحيت يا اديان آفريقائي هستند. بسياري ازاهالي زنگبار ازحکومت ملي کشورناراضي هستند وآن را متهم به تقلب درانتخابات اکتبرسال 2000 وسرکوبي مخالفان مي کنند. پليس جزيره زنگبار روز دوشنبه اعلام کرد که چند مهاجم ناشناس، يک بمب دست ساز را به خانه يک مقام محلي اين جزيره پرتاب کردند که آسيب هايي به سقف خانه وارد آورد، اما تلفاتي به دنبال نداشت. اين واقعه، تازه ترين حمله در سري حملات به خانه هاي مقام هاي دولتي و همچنين املاک دولتي و شخصي در اين جزيره نيمه مستقل در اقيانوس هند به شمار مي رود.
XS
SM
MD
LG