لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۴۵

گزارش اقتصادي: پيش بيني كاهش شديد توليد نفت و اوجگيري انفجار آميز قيمت ها


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديوفردا): بعضي از محافل کارشناسي غرب هشدار ميدهند که موجودي ميدان هاي نفتي کره زمين به سرعت رو به زوال گذاشته و جهان در آينده نه چندان دور با کاهش شديد طلاي سياه و اوجگيري انفجار آميز بهاي آن روبرو خواهد شد. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): بحث بر سر حجم ذخاير نفتي جهان و دوام آنها، در رابطه با مصرف آتي جوامع انساني، تمامي ندارد. از سال ها پيش به اين سو، بد بين ها با تکيه بر نياز اوجگيرنده کشور ها، زوال سريع اين ذخاير را گريز ناپذير دانسته اند و خوشبين ها، منابع موجود را دستکم براي يکقرن کافي دانسته اند، حتي بدون به حساب آوردن انرژي هاي جانشين طلاي سياه. در شرايط کنوني، با توجه به آنچه در بازار جهاني نفت ميگذرد، فضا براي بدبين ها مساعد تر شده. به ياد بيآوريم که بهاي هر بشکه نفت در آغاز سال 1999 پيرامون ده دلار نوسان ميکرد، اما از سه ماهه دوم همان سال، رو به افزايش گذاشت و فصلي از رونق نسبي در تاريخ پر فراز و نشيب طلاي سياه آغاز شد که همچنان ادامه دارد. اين رونق پنجساله را مي توان به عواملي چون مديريت موفق بازار نفت از سوي «اوپک»، پديده هاي ژئوپوليتيک از جمله جنگ عراق و تروريسم، و يا اوجگيري مصرف چين نسبت داد. ولي در وراي اين عوامل مقطعي، هستند کساني که در تحليل استواري دراز مدت بازار نفت بار ديگر زوال منابع را پيش ميکشند. در صفحه نخست آخرين شماره روزنامه «لوموند» چاپ پاريس، مقاله اي است با امضاي ايو کوشه، نماينده فعلي پارلمان و وزير سابق محيط زيست فرانسه با اين عنوان : به سوي قيامت نفتي. به نوشته ايو کوشه امروز در همه ميدان هاي نفتي توليد رو به زوال گذاشته به جز در منطقه در بر گيرنده ايران وعراق و عربستان سعودي و يا، به تعبير او، «مثلث سياه» که آنها نيز حدود شش سال ديگر به دوران زوال گام خواهند گذاشت. اين فرسايش، همراه با اوجگيري بي امان مصرف، از ديدگاه وزير سابق فرانسوي، دنيا را با شوک يا تکانه تازه اي روبرو خواهد کرد و بهاي نفت را تا هر بشکه صد دلار بالا خواهد برد. اين ديدگاه را، که بازتاب وضعيت کنوني بازار جهاني نفت است، مي توان بر حسب مواضع گوناگون اغراق آميز يا واقعبينانه توصيف کرد. معمولا بسياري از محافل کارشناسي حجم ذخاير ثابت شده نفت زمين را هزار ميليارد بشکه ارزيابي ميکنند، معادل حدود چهل سال مصرف جهان. نا گفته پيدا است که همه اين ارزيابي ها با اما ها و چرا هاي گوناگون روبرواست. بنا به نوشته ايو كوشه، امروز در همه ميدان هاي نفتي توليد رو به زوال گذاشته است به جز در منطقه در بر گيرنده ايران وعراق و عربستان سعودي و يا، به تعبير او، «مثلث سياه،» که آنها نيز حدود شش سال ديگر به دوران زوال گام خواهند گذاشت. اين فرسايش، همراه با اوجگيري بي امان مصرف، از ديدگاه اين وزير سابق فرانسوي، دنيا را با شوک يا تکانه تازه اي روبرو خواهد کرد و بهاي نفت را تا هر بشکه صد دلار بالا خواهد برد.
XS
SM
MD
LG