لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۳۴

انتقاد بريتانيا، فرانسه و آلمان از تاسيس مركز جديد پالايش سنگ اورانيوم در اصفهان


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديوفردا): بريتانيا، فرانسه و آلمان با انتقاد از تصميم جمهوري اسلامي براي گشايش مركزي جديد غني سازي اورانيوم موضع سختتري در برابر تهران گرفتند. اين سه كشور كه سال گذشته توافقنامه مربوط به پيمان تهران را امضا كردند، از جمهوري اسلامي خواسته اند كه درباره مركز يادشده توضيح دهد. عليرضا طاهري (راديو فردا): سه قدرت بزرگ اروپايي، بريتانيا، فرانسه و آلمان در بيانيه اي شديد الحن به تهران يادآوري كردند خبر آغاز به كار مركز جديدي براي غني سازي اورانيوم در نزديكي شهر اصفهان نشاني منفي است و كار جمهوري اسلامي را براي جلب اعتماد بين المللي دشوارتر مي سازد. صدور اين اعلاميه نشان مي دهد كه لندن، پاريس و برلين، ناكامي خود را در بده بستانهاي سياسي با تهران دست كم تلويحا به نمايش گذاشته اند. وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان سال گذشته به دعوت جمهوري اسلامي رهسپار تهران شدند تا براي جلوگيري از ارجاع پرونده برنامه هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گفتگو كنند. سفر اين سه وزير به تهران ثمربخش بود. پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع نشد. جمهوري اسلامي در مقابل تعهد كرد كه از غني سازي اورانيوم بازايستد و به بازرسان بين المللي اجازه دهد سرزده و ناخوانده از تاسيسات هسته اي ايران بازديد كنند. جمهوري اسلامي همچنين متعهد شد كه تمامي برنامه هاي هسته ايش را به گونه اي شفاف با آژانس بين المللي انرژي اتمي در ميان بگذارد. با اين حال پنهانكاري جمهوري اسلامي درباره دستگاههاي گريز از مركز پيشرفته معروف به سانتريفيوژهاي پي تو در نخستين رج آجرهاي ديوار اعتماد ميان تهران و جوامع بين المللي تركهايي پديد آورد. اكنون خبر گشايش مركز جديد غني سازي اورانيوم در نزديكي اصفهان، عمق بيشتري به اين تركها داده است تا جايي كه ديواري از بي اعتمادي جاي نخستين رج از آجرهاي ديوار اعتماد ميان تهران و غرب را گرفته است. ايران سرزمين هزار و يك شب است و يك تحليلگر غربي تكيه زده بر همين ديوار بي اعتمادي مي گويد: شمار قصه هايي كه جمهوري اسلامي درباره فعاليتهاي هسته ايش تا كنون تحويل داده، از شمار قصه هاي شهرزاد قصه گو بيشتر است. در سايه همين ديوار بي اعتمادي است كه آمريكا همچنان تاكيد مي كند كه جمهوري اسلامي مي كوشد به بمب اتمي دست يابد و باز در سايه همين ديوار بي اعتمادي است كه ديپلماتهاي اروپايي به گزارش رويتر به طور خصوصي از نرمش بيش از حد در برابر جمهوري اسلامي شكوه كرده اند. با اين حال جمهوري اسلامي همواره تاكيد كرده است كه به تعهداتش در مقابل بريتانيا، فرانسه، آلمان و كلا در برابر آژانس بين المللي انرژي اتمي وفادار بوده است. پيروز حسيني، نماينده جمهوري اسلامي در اين آژانس، روز پنجشنبه امروز در مكالمه اي تلفني با خبرگزاري رويتر با تاكيد بر همين تعهد گفته است قضيه مركز جديد غني سازي اورانيوم يكسره جدا از تعهدات تهران در زمينه تعليق فعاليتهايش براي غني سازي اورانيوم است. آقاي حسيني در برابر اين پرسش كه آيا جمهوري اسلامي براي جلب رضايت اروپاييها حاضر است مركز جديد غني سازي اورانيوم را تعطيل كند، گفتش: نشنيده ام كه دولت جمهوري اسلامي چنين تصميمي گرفته باشد. بريتانيا، فرانسه و آلمان در بيانيه اي شديد الحن به جمهوري اسلامي يادآوري كردند خبر آغاز به كار مركز جديدي براي انجام مرحله اي ديگر از غني سازي اورانيوم در نزديكي شهر اصفهان نشاني منفي است و كار جمهوري اسلامي را براي جلب اعتماد بين المللي دشوارتر مي سازد. يك تحليلگر غربي گفت : شمار قصه هايي كه جمهوري اسلامي تا كنون تحويل داده، از شمار قصه هاي شهرزاد قصه گو دز هزار و يكشب بيشتر است. آمريكا همچنان تاكيد مي كند كه جمهوري اسلامي مي كوشد به بمب اتمي دست يابد و ديپلماتهاي اروپايي از نرمش بيش از حد در برابر جمهوري اسلامي شكوه كرده اند. پيروز حسيني، نماينده جمهوري اسلامي در اين آژانس، روز پنجشنبه امروز گفت قضيه مركز جديد غني سازي اورانيوم يكسره جدا از تعهدات تهران در زمينه تعليق فعاليتهايش براي غني سازي اورانيوم است.
XS
SM
MD
LG