لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۵۳

در برخورد خشونت آميز ميان سنگ پرانان فلسطيني و ارتش اسرائيل در مسجد الاقصي، 20 تن زخمي و 9 تن بازداشت شدند


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): صدها تن ازماموران پليس اسرائيل درپايان مراسم نمازجمعه درمسجد الاقصي با فلسطينياني که به سوي آن ها سنگ پرتاب مي کردند. درگيرشدند وبراي پراکنده کردن نمازگزاران اقدام به شليک گازاشک آور وگلوله هاي پلاستيکي کردند. امير آرمين (راديوفردا): درجريان خشونت بارترين برخورد ميان اسرائيل وفلسطينيان درمجتمع مسجد الاقصي از زمان آغازدرگيري ها درسپتامبر سال 2000 ، بيش از 20 فلسطيني زخمي ودست کم 9 نفر بازداشت شدند. آريل شارون نخست وزير اسرائيل چند ساعت پيش ازاين برخورد درمصاحبه هائي با روزنامه هاي معاريو، يديوت آهارانوت وهاآرتس چاپ اسرائيل گفته بود ياسرعرفات رئيس تشکيلات خودگردان فلسطيني وحسن نصرالله رئيس گروه چريکي حزب الله لبنان نيزممکن است هدف سوء قصد قرارگيرند. اين صريح ترين تهديد نخست وزيراسرائيل عليه دشمنان عمده خود بوده است. برخورد ميان اسرائيل وفلسطينيان درمسجد الاقصي که مسلمانان ومسيحيان هردو به آن احترام مي گذارند، درپايان مراسم نمازجمعه آغازشد. ابتدا چند نوجوان فلسطيني به روي افراد پليس اسرائيل که درهمان اطراف استقرارداشتند، سنگ پرتاب کردند. درپاسخ به اين سنگ پراکني، بي درنگ صدها تن ازماموران پليس اسرائيل که مجهزبه کلاه خود وديگرتجهيزات ايمني بودند، به مجتمع مسجد الاقصي حمله بردند واقدام به شليک گازاشک آور نارنجک هاي گيج کننده وگلوله هاي پلاستيکي کردند. به زودي تعداد کساني که به ماموران اسرائيلي سنگ پرتاب مي کردند افزايش يافت وبه چند صد نفر رسيد. نمازگزاران نيز به سوي اسرائيلي ها کفش پرتاب کردند به دنبال اين برخورد، هزاران تن ازفلسطينيان دردومسجد واقع درمجتمع مسجد الاقصي که اطراف آن با ديوارپوشانده شده است، پناه گرفتند. سازمان آستانه اسلامي که مسئوليت اداره مجتمع مسجد الاقصي را برعهده دارد، وارد گفتگوبا پليس اسرائيل شد تا به نمازگزاراني که درمساجد پناه گرفته بودند، اجازه دهد آن منطقه را ترک گويند. پس ازحدود دوساعت، بحران به گونه اي مسالمت آميز پايان گرفت. نخست وزيراسرائيل درمصاحبه هاي خود با روزنامه هاي چاپ اين کشورهمچنين براي نخستين باربا افشاي محدوده عمل طرح خروج يک جانبه اسرائيل ازشهرک هاي يهودي نشين گفت اسرائيل ازکليه شهرک نشين هاي نوارغزه و شهرک هاي غانم، قادم، هوميش وسونار واقع درکرانه باختري رود اردن خارج خواهد شد. متعاقبا سخنگوي آقاي شارون اين اظهارات را مورد تاييد قرارداد. نخست وزيراسرائيل همچنين گفت برچيدن شهرک هاي يهودي نشين ظرف يک سال به مورد اجرا گذارده مي شود. مصاحبه هاي آقاي شارون که درآستانه تعطيلات عيد پسح يهوديان صورت گرفت، به عنوان آغاز مبارزات وي درمورد طرح برچيدن شهرک هاي يهودي نشين تلقي شده است. نخست وزيراسرائيل همچنين به اتهام دريافت رشوه اشاره کرد وگفت دست هاي من پاک است. دادياردادگاه اسرائيل خواهان صدور کيفرخواست عليه آقاي شارون شده است، با اين حال تصميم نهائي دراين مورد با دادستان کل اسرائيل است که پيش بيني مي شود تا پايان ماه مه نظرخود را اعلام کند. صدها تن از ماموران پليس اسرائيل درپايان مراسم نمازجمعه درمسجد الاقصي با فلسطينياني که به سوي آن ها سنگ پرتاب مي کردند. درگيرشدند وبراي پراکنده کردن نمازگزاران اقدام به شليک گازاشک آور وگلوله هاي پلاستيکي کردند. درجريان خشونت بارترين برخورد ميان اسرائيل وفلسطينيان درمجتمع مسجد الاقصي از زمان آغازدرگيري ها درسپتامبر سال 2000 ، بيش از 20 فلسطيني زخمي ودست کم 9 نفر بازداشت شدند. آريل شارون نخست وزير اسرائيل چند ساعت پيش ازاين برخورد درمصاحبه هائي با روزنامه هاي معاريو، يديوت آهارانوت وهاآرتس چاپ اسرائيل گفته بود ياسرعرفات رئيس تشکيلات خودگردان فلسطيني وحسن نصرالله رئيس گروه چريکي حزب الله لبنان نيزممکن است هدف سوء قصد قرارگيرند.
XS
SM
MD
LG