لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۳۱

ادامه بازداشت يك عضو اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران در بند ويژه جنايتكاران


(rm) صدا |
پيمان پيران، از فعالان جنبش دانشجويي ايران اكنون در بند شش زندان قصر تهران با محكومين قتلهاي زنجيره اي هم بند است. او به اتهام فعاليت و عضويت در اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران و همينطور انتشار نشريه دانشجويي تجدد و اقدام عليه امنيت ملي از هفدهم اسفندماه بازداشت شده. همچنين در پي دستگيري و بازداشت پيمان پيران، انجمن فرهنگي ايران و آلمان در شهر ماينس به فعاليتهاي خود در جهت آزادي اين دانشجو همچنان ادامه مي دهد. فرين عاصمي (راديو فردا): پيمان پيران از اعضاي مركزي اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران روز هفدهم اسفندماه پس از حضور در جلسه محاكمه پيمان عارف در دادگاه انقلاب بازداشت شد. وي اكنون در بند شش زندان قصر با محكومين قتلهاي زنجيره اي همبند است. براي وي 4 پرونده جداگانه تشكيل شده كه دو پرونده آن از سالهاي 78 تا 80 مسدود بوده است. اتهام پيمان پيران، فعاليت و عضويت در اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران و نيز انتشار و فعاليت در نشريه دانشجويي تجدد و اقدام عليه امنيت ملي است. پژمان پيران، برادر او درباره وضعيت پرونده پيمان پيران مي گويد: پژمان پيران: 4 تا پرونده براي ايشان باز كردند در خصوص فعاليتهاي سال 78، 79، 80 كه دوباره به جريان انداخته شده و همچنين به خاطر فعاليت در نشريه تجدد 5 ميليون تومان جريمه شدند. يك پرونده ديگر هم در خصوص تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملي بوده و يك پرونده ديگر هم به خاطر فعاليت در اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان. ف . ع : دادگاهشان چطور بوده؟ وكيل مدافع و هيات منصفه داشته؟ پژمان پيران: نه نه اصلا. نه هيات منصفه، نه وكيل، حتي حق دفاع از خود. چون به طور غيابي اينها حكم را صادر كردند. ف . ع : ايشان دقيقا كي دستگير شدند؟ پژمان پيران : هفده اسفند. ف . ع : در تعطيلات نوروزي توانستند بيايند مرخصي؟ پژمان پيران: نه به هيچ وجه. دستگيري ايشان در اين موقع به خاطر آوردن فشار روحي بوده و جابجايي ايشان هم در زندان قصر دو مرتبه نيز براي آوردن فشار روحي بوده. ف . ع : الان در بند عمومي هستند؟ پژمان نوري: نه الان به بند چهار، بند قاتلين قتلهاي زنجيره اي برده شدند كه باز هم ايشان را آنجا اذيت مي كنند و ايشان مي گويند من نمي توانم آنجا را تحمل كنم يا سر سفره اي بنشينم كه قاتلين مردان بزرگ ايران آنجا هستند. ف . ع : شما درخواست تجديد نظر نداديد براي حكمشان. پژمان پيران : درخواست تجديد نظر از طرف خود پيمان مي تواند باشد. از طرف خانواده نمي تواند باشد، آنهم با رسيدگي وكيل. پيمان پيران از اعضاي مركزي اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران روز هفدهم اسفندماه پس از حضور در جلسه محاكمه پيمان عارف در دادگاه انقلاب بازداشت شد. وي اكنون در بند شش زندان قصر با محكومين قتلهاي زنجيره اي همبند است. پژمان پيران، برادر او درباره وضعيت پرونده پيمان پيران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: 4 تا پرونده براي پيمان باز كردند در خصوص فعاليتهاي سال 78، 79، 80 كه دوباره به جريان انداخته شده و همچنين به خاطر فعاليت در نشريه تجدد 5 ميليون تومان جريمه شد. وي مي گويد نه هيات منصفه اي در كار بود نه وكيل و اين احكام را به طور غيابي صادر كردند.
XS
SM
MD
LG