لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۵۵

زندگي آسيب ديدگان زلزله بم در چادرهاي موقت بدون دسترسي به آب پاكيزه، از ديد دبير كل توسعه بين المللي صليب سرخ كانادا


(rm) صدا |
مقامات صليب سرخ كانادا مي گويند پس از گذشته سه ماه از زلزله بم، هنوز بسياري در چادرهاي موقتي زندگي مي كنند و بدون دسترسي به آب آشاميدني و وسايل اوليه روزگار را مي گذرانند. مريم اقوامي (راديو فردا): پس از گذشت سه ماه از زلزله دهشتناك بم، هنوز پرسشهاي فراواني درباره وضعيت منطقه و شرايط زندگي بازماندگان اين فاجعه وجود دارد. به نظر مي رسد انتقال از چادرهاي موقتي به سرپناهي كه آنها را گرماي كويري كه به زودي از راه خواهد رسيد و نيز فراهم آوردن آب آشاميدني از اولويتهاي حياتي اين افراد باشد. اخبار غير رسمي حاكي از سرعت بسيار كم اقدامات اوليه براي بازسازي منطقه و به جريان افتادن خون در رگهاي اين شهر تاريخي است. صليب سرخ كانادا كه همگام با ساير سازمانهاي بين المللي از ساعات اوليه اين فاجعه در منطقه حضور فعال داشته است، هنوز با جديت شرايط زندگي پس از زلزله را دنبال مي كند. به بهانه پيگيري فعاليت صليب سرخ كانادا در بم و نيز اقدامات انجام شده پس از گذشت سه ماه از زلزله با خوزه گارسيا لوزانا، دبير كل توسعه بين المللي صليب سرخ كانادا، گفتگويي انجام دادم. اين مقام صليب سرخ كه به تازگي از بم بازگشته است، در مورد وضعيت فعلي شهر مي گويد: تمركز اصلي و تلاش گروههاي ما در بم، در زمينه فراهم آوردن غذا، آب آشاميدني و ضد عفوني محل اقامت آنها بوده است. او مي گويد مسلما زندگي در چادرهاي موقتي بسيار دشوارتر از آنچه ما تصور مي كنيم است. تعداد بسيار زيادي از بازماندگان فاجعه حاضر به ترك منطقه زندگي خود كه در حال حاضر با خاك يكسان شده است نيستند و بسياري حتي از نيازهاي اوليه زندگي روزمره محروم هستند. خوزه گارسيا لوزانا در مورد مشاهدات خود از وضعيت مردم در چادرهاي موقتي و نيز مراحل بازسازي به راديو فردا مي گويد: بسياري از كمپهايي كه من از آنها ديدار كردم، هنوز با مشكلات زيادي مواجهند و من فكر مي كنم زندگي براي مردم در چادرهايي كه با شرايطي بسيار متفاوت تر از آنچه كه قبلا در آن زندگي مي كردند، به شدت دشوار است. مردمي كه تصور مي كردند مراحل بازسازي بسيار سريعتر و زودتر انجام خواهد شد، دچار نااميدي و سرخوردگي شده اند. به نظر مي رسد زمان شروع بازسازي بيشتر از آنچه كه بسياري طبيعتا انتظار داشتند به تاخير افتاده است و عادت به شرايط زندگي بلندمدت در چادرهاي موقتي براي آنها دشواريهاي زيادي پديد آورده است. پس از وقوع زلزله بم، كانادا بيش از دو ميليون دلار كمك نقدي براي بازماندگان بم جمع آوري كرد. از دبير كل توسعه بين المللي صليب سرخ كانادا در مورد چگونگي انتقال اين وجوه و نظارت بر نحوه توزيع آن در منطقه سئوال كردم. وي مي گويد: صليب سرخ كانادا متعهد است كليه كمكهاي نقدي با نظارت فدراسيون صليب سرخ بين المللي، صرف نيازهاي حياتي روزمره بازماندگان، همچون آب آشاميدني، غذا و كمكهاي بهداشتي و درماني آنها خواهد شد. مقامات صليب سرخ كانادا گفتند پس از گذشته سه ماه از زلزله بم، هنوز بسياري در چادرهاي موقتي زندگي مي كنند و بدون دسترسي به آب آشاميدني و وسايل اوليه روزگار را مي گذرانند. به نظر مي رسد انتقال از چادرهاي موقتي به سرپناهي كه آنها را گرماي كويري كه به زودي از راه خواهد رسيد و نيز فراهم آوردن آب آشاميدني از اولويتهاي حياتي اين افراد باشد. خوزه گارسيا لوزانا، دبير كل توسعه بين المللي صليب سرخ كانادا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد تمركز اصلي و تلاش گروههاي ما در بم، در زمينه فراهم آوردن غذا، آب آشاميدني و ضد عفوني محل اقامت آنها بوده است.
XS
SM
MD
LG