لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۳

حمايت يك دادگاه سوئيس از دبير مسلمان مدافع مجازات سنگسار


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): يک دادگاه سوئيس راي داد مسئولان آموزشي ژنو درمورد اخراج يک دبيردبيرستان ژنوکه ازاعمال مجازات سنگسار عليه زناکاران دفاع کرده بود، تندروي کرده اند. علي سجادي (راديوفردا): هاني رمضان که 44 سال دارد ويک شهروند سوئيسي است و در ژنو متولد شده، دراکتبر سال 2002 به دنبال مقاله اي که درباره شرع اسلام براي روزنامه فرانسوي لوموند نوشت ازشغل خود معلق شد. او در مقاله خود علاوه بر دفاع از سنگسار، نوشت بيماري ايدز نوعي مجازات الهي عليه گناهکاران است. هاني رمضان پس از تعليق ازخدمت درمصاحبه اي با رسانه هاي سوئيس گفت مسلمانان مقيم اروپا وظيفه دارند درباره اعتقادات خود صحبت کنند، ولوآن که اين اعتقادات باعث ناخشنودي ديگران شود. دادگاه اداري ژنو پيشتر تصميم مسئولان آموزشي سوئيس را درمورد اين که هاني رمضان به علت عدم احترام به وظيفه خويشتن داري وتوداربودن بايد شغل خود را از دست بدهد، رد کرده بود. مسئولان آموزشي سوئيس درتصميم خودهمچنين به نقش دوگانه هاني رمضان به عنوان آموزگار زبان فرانسوي يک مدرسه همگاني ورئيس مرکزاسلامي ژنواشاره کرده و گفته بودند اين کاربرخلاف اصول موضوعه اي است که مي گويد آموزش بايد سکولار و غيرمذهبي باشد. دراعلام نظرمسئولان آموزشي همچنين آمده بود که پيش ازتعليق ازخدمت، دوباربه هاني رمضان اخطارداده شده بود. هاني رمضان دردادخواست پژوهش خود نوشته بود که وي ازسال 1995 مديرمرکزاسلامي ژنو بوده، اما رسما يک روحاني معمم نبوده است. به علاوه، مسئولان مربوطه هرگز به وي نگفته بودند که اشتغال وي درمرکزاسلامي با پست تدريس او تطبيق نمي کند. رابرت گرامر رئيس دولت ايالتي ژنو گفت مقامهاي دولتي درحال بررسي حکم دادگاه هستند، اما تا جلسه عادي کابينه در روز چهارشنبه ابراز نظر بيشتري نخواهند کرد. آقاي گرامر گفت با وجود آن که دادگاه دستورداده است که هاني رمضان به شغل سابق خود بازگردد، او همچنان ممکن است با يک اقدام انضباطي سبک تر روبروباشد. رئيس دولت ايالتي ژنوازدادن توضيح بيشتري خودداري کرد. هاني رمضان برادر طارق رمضان محقق اسلامگراي مقيم فرانسه است. اين دو برابر نوادگان موسس اخوان المسلمين مصرهستند که فعاليت هاي آن درمصر اکنون ممنوع اعلام شده است. طارق رمضان که ازنظرات برادرش هاني رمضان فاصله گرفته است، تعبيرمعتدلي ازاسلام را ارائه کرده است. وي درنوامبرسال گذشته درجريان کنفرانس چهار روزه ضد روند جهاني شدن درپاريس، با ابرازنظراتي درمورد اين که برخي از روشنفکران سرشناس يهودي ضد يهود هستند، تيترهاي اصلي مطبوعات را به خود اختصاص داد. طارق رمضان برخي از روشنفکران معروف فرانسوي را متهم کرده است که کورکورانه از اسرائيل حمايت مي کنند و با وجود آن که خود را انديشمندان جهاني مي دانند، ازتهاجم آمريکا و بريتانيا به عراق پشتيباني کردند. طارق رمضان با دفاع ازخود مي گويد انتقاد ازسياست هاي اسرائيل، خود به خود به معناي انتقاد ازيهوديان نيست. يک دادگاه سوئيس راي داد مسئولان آموزشي ژنو درمورد اخراج يک دبير دبيرستان ژنو که از اعمال مجازات سنگسار عليه زناکاران دفاع کرده بود، تندروي کرده اند. هاني رمضان که 44 سال دارد ويک شهروند سوئيسي است و در ژنو متولد شده، دراکتبر سال 2002 به دنبال مقاله اي که درباره شرع اسلام براي روزنامه فرانسوي لوموند نوشت ازشغل خود معلق شد. او در مقاله خود علاوه بر دفاع از سنگسار، نوشت بيماري ايدز نوعي مجازات الهي عليه گناهکاران است. هاني رمضان پس از تعليق ازخدمت درمصاحبه اي با رسانه هاي سوئيس گفت مسلمانان مقيم اروپا وظيفه دارند درباره اعتقادات خود صحبت کنند، ولوآنکه اين اعتقادات باعث ناخشنودي ديگران شود.
XS
SM
MD
LG