لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۱۸

پيش بيني روزهاي دشوار براي دولت خاتمي پس از پايان دوره مجلس ششم


(rm) صدا |
منتخبان مجلس هفتم سياست اقتصادي جناح معروف به اصلاح طلب جمهوري اسلامي را به گونه اي بيسابقه مورد انتقاد قرار داده و حتي تهديد ميکنند که مصوبات مجلس ششم از جمله بودجه ي 1383 را باز نگري خواهند کرد. فريدون خاوند گفتاري دارد در همين زمينه. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): پيروزمندان انتخابات مجلس هفتم، که در آينده ي نزديک دستگاه مقننه ي جمهوري اسلامي را در اختيار خواهند گرفت، تهاجم بيسابقه اي را عليه مجلس ششم آغاز کرده اند به ويژه در عرصه سياستگزاري اقتصادي. اين تهاجم را چهره هاي شاخص «ائتلاف آباد گران» سازمان داده اند که در نقش مهم ترين تشکل انتخاباتي جناح معروف به «اقتدار گراي» جمهوري اسلامي، اکثريت مطلق کرسي هاي مجلس آتي را در اختيار خواهد داشت. ديروز يکشنبه، در دفتر همين تشکل، احمد توکلي منتخب تهران لايحه برنامه پنجساله چهارم را، که از سوي دولت خاتمي تدوين شده، تقليدي از نسخه پيشنهاد شده از سوي سازمان هاي بين المللي اقتصادي توصيف کرد و بودجه 1383 را، که به تصويب مجلس رسيده، داراي کاستي هاي فراوان دانست. احمد توکلي به عنوان يکي از مهم ترين نظريه پردازان اقتصادي جناح معروف به اقتدار گراي جمهوري اسلامي شناخته شده و انتقاد هاي شديد او عليه مجلس ششم و دولت خاتمي مورد پشتيباني ديگر رهبران همان جناح از جمله حداد عادل، نماينده اول تهران در مجلس هفتم قرار گرفته. چنين پيداست که مجلس ششم مي خواهد، با استفاده از فرصت کوتاه باقيمانده، لايحه برنامه پنجساله چهارم را به سرعت بررسي کرده و به تصويب برساند تا دست مجلس بعدي براي ايجاد دگرگوني هاي بنيادي در آن، بسته شود. احمد توکلي، همانند بسياري ديگر از منتخبان مجلس هفتم، اين بررسي را «عجولانه و غير علمي» توصيف ميکند که، به گفته او، مي تواند سرنوشت کشور و مردم را به خطر بيندازد. و اما در باره بودجه ي 1383، که پس از کشمکش هاي فراوان ميان مجلس و شوراي نگهبان سر انجام با پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون بدل شد، احمد توکلي از بررسي مجدد آن توسط منتخبان مجلس هفتم سخن ميگويد. اين موضعگيري ها نشان ميدهد که محمد خاتمي و وزيران او، زير فشار مجلس هفتم، ماه هاي سختي را در پيش خواهند داشت. نمايندگان مجلس هفتم شوراي اسلامي سياست اقتصادي جناح مشهور به اصلاح طلب جمهوري اسلامي را به شكلي بي سابقه مورد انتقاد قرار دادند. احمد توكلي منتخب تهران لايحه برنامه پنجساله چهارم را كه سوي دولت خاتمي تدوين شده، تقليدي از برنامه پيشنهادي سازمان هاي اقتصادي بين المللي توصيف كرد و بودجه 1383 را كه به تصويب مجلس رسيده، داراي كاستي هاي فراوان دانست. چنين پيداست كه مجلس ششم مي خواهد با استفاده از فرصت باقيمانده لايحه برنامه پنجساله چهارم را بسرعت بررسي كرده و به تصويب برساند تا دست مجلس هفتم بسته شود. اين موضعگيري ها نشان مي دهد كه دولت خاتمي روزهاي سختي را در برخورد با مجلس هفتم در پيش خواهد داشت.
XS
SM
MD
LG