لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۰۹

طرح وزارت علوم براي واگذاري خوابگاه‌هاي دانشجويي به بخش خصوصي


(rm) صدا |
كيوان حسيني (راديوفردا): مدير كل امور دانشجويان وزارت علوم از واگذاري خوابگاههاي دانشجويي به بخش خصوصي نويد داد. او گفت: وزارت علوم تنها قادر به ارائه خوابگاه به كمي بيش از يك چهارم دانشجويان است و حدود هفت سال است كه تامين امكانات رفاهي دانشجويان در وزارت علوم ثابت مانده است، در حالي كه تعداد دانشجويان بيش از دو برابر شده است. ليلي آرمان (راديو فردا): روزنامه ايران، چاپ تهران، خبر طرح احداث خوابگاههاي دانشجويي توسط بخش خصوصي را داد. اين روزنامه نوشت: مديريت خوابگاهها از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار مي شود و اين با هدف رفع مشكل كمبود خوابگاهها و ارتقاي خدمات دهي است. به گزارش اين روزنامه طرح خصوصي سازي خوابگاههاي دانشجويي قرار است در سال 1383 اجرا شود. اين در حالي است كه هنوز بين كارشناسان اين امر ابهامهايي نيز وجود دارد، زيرا برخي آن را سبب افزايش هزينه هاي دانشجويي مي دانند و برخي برعكس آن را طرحي موفق مي دانند. به گفته كارشناسان احتمالا اين طرح به دنبال عدم موفقيت وزارت علوم در پاسخگويي به حجم بالاي تقاضا براي خوابگاه از طرف دانشجويان صورت مي گيرد. به طوري كه دكتر محدث، مدير كل امور دانشجويان وزارت علوم با اشاره به موفقيت آميز بودن اين طرح در شهرهاي مشهد و كرمان مي گويد: وزارت علوم قادر به تامين تنها 26 درصد از نيازهاي خوابگاهي دانشجويان است و 74 درصد دانشجويان متقاضي خوابگاه پشت درهاي بسته مي مانند و ناگزير هستند كه به حال خود چاره اي بي انديشند. در برخي شهرها مديريت دانشگاهها و امور رفاهي دانشجويان به علت كمبود خوابگاههاي دانشجويي آنها را تنها در اختيار دختران دانشجو مي گذارد و پسران با اجاره كردن اتاق يا خانه هايي به شكل چند نفره اين مشكل خود را رفع مي كنند. آرش حامدي، اهل تهران و دانشجوي رشته گرافيك در شهرستان ساري است. آرش حامدي (دانشجوي رشته گرافيك، ساري): به پسران اصلا و فقط به دختران خوابگاه مي دادند آنجا. چون در شهرستان به دختر كم خانه مي دهند معمولا. ل . آ : يعني شما پسرها مشكلي در اجاره كردن خانه نداشتيد؟ آرش حامدي: نه مشكلي نبود. ل . آ : دخترها هم آيا براي گرفتن خوابگاه بايد شرايط خاصي داشته باشند؟ آرش حامدي: خير مشكل خاصي ندارند، هر ماه يك پولي را واريز مي كنند. خيلي از جاها به پسرها هم خوابگاه مي دهند، ولي دانشگاه ما به پسرها خوابگاه نمي دهد. ل . آ : هزينه خوابگاهها در ماه چقدر است؟ آرش حامدي: فكر مي كنم ماهي حدود 20 هزار تومان. ل . آ : ساكنين خوابگاهها از وضعيت خودشان رضايت دارند يا نه؟ آرش حامدي: نه معمولا كسي كه در خوابگاه است، راضي نيست. چند تا بچه مي ريزند در يك اتاق و به آنها نمي رسند و كسي راضي نيست. ل . آ : در گفتگو با چند دانشجوي مقيم خوابگاهها اين گونه برداشت مي شود كه آنها نيز از خصوصي سازي خوابگاهها استقبال مي كنند، چرا كه ممكن است در كيفيت زندگي آنان و تسهيل برخي مقررات تغييراتي بوجود آيد. آرش، دانشجوي شهرستان ساري از مقررات خوابگاههاي دختران شهرستان ساري اينگونه مي گويد: آرش حامدي: كنترل زياد است. از ساعت هشت به بعد كسي نمي تواند بيايد بيرون. هر چهار پنج نفر در يك اتاق هستند، يك آشپزخانه مشترك دارند، تلفن هم اگر پسر زنگ بزند صدايشان نمي كنند، مگر خانواده درجه يك. ل . آ : دكتر محدث، مدير كل دانشجويان داخلي وزارت علوم، با اشاره به افزايش 50 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجو مي گويد: چاره اي جز واگذاري خدمات دهي به بخش خصوصي وجود ندارد. او مي گويد: واگذاري اين امر به بخش خصوصي، افزايش كيفيت خدمات و رفع تبعيض در ارائه خدمات به دانشجويان را به همراه دارد و بخش خصوصي توان بيشتري در ارائه خدمات دارد، اما از طرف ديگر مدير كل دانشجويان داخلي وزارت علوم با اشاره به اينكه وظيفه اصلي وزارت علوم و دانشگاهها را توليد علم مي داند، اما مي گويد: نبود احساس مسئوليت و افزايش هزينه ها، در صورت واگذاري خوابگاهها به بخش خصوصي، از دلايل مخالفت با اين طرح است. مدير كل امور دانشجويان وزارت علوم از واگذاري خوابگاههاي دانشجويي به بخش خصوصي خبر داد. وي گفت که وزارت علوم تنها قادر به ارائه خوابگاه به كمي بيش از يك چهارم دانشجويان است و حدود هفت سال است كه تامين امكانات رفاهي دانشجويان در وزارت علوم ثابت مانده است، در حالي كه تعداد دانشجويان بيش از دو برابر شده است. اکنون برخي اين امر را سبب افزايش هزينه هاي دانشجويي مي دانند و برخي، برعكس، آن را طرحي موفق مي دانند. در برخي شهرها مديريت دانشگاهها و امور رفاهي دانشجويان به علت كمبود خوابگاههاي دانشجويي آنها را تنها در اختيار دختران دانشجو مي گذارد و پسران با اجاره كردن اتاق يا خانه هايي به شكل چند نفره اين مشكل خود را رفع مي كنند. آرش حامدي، اهل تهران و دانشجوي رشته گرافيك در شهرستان ساري، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که فقط به دختران خوابگاه مي دادند، زيرا در شهرستان به دخترها کمتر خانه مي دهند. وي مي گويد که معمولا كسي كه در خوابگاه است، راضي نيست.
XS
SM
MD
LG