لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ تهران ۱۳:۵۷

مخالفت محافظه کاران جمهوري اسلامي با «جهاني شدن»


(rm) صدا |
نظريه پردازان جناح معروف به «محافظه کار» جمهوري اسلامي، که اکثريت مطلق کرسي هاي مجلس هفتم را در اختيار خود گرفته اند، بيش از پيش از مواضع خود در قبال مسائل اقتصادي ايران و جهان سخن ميگويند. پيروزمندان مجلس هفتم و اقتصاد ايران، عنوان گفتاري است از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): پيروزمندان مجلس هفتم اقتصاد ايران را چگونه مي بينند و آينده آن را چگونه مي خواهند؟ انتخابات هفتمين دوره قانونگزاري جمهوري اسلامي، آنگونه که برگزار شد، پاسخ روشني براي اين پرسش به دست نداد جز در قالب شعار هايي همه پسند همچون «عدالت اجتماعي» يا مفاهيمي ناروشن همچون «الگوي چيني». آنهايي که در آينده نه چندان دور دستگاه مقننه جمهوري اسلامي را در اختيار خواهند گرفت، در ادبيات سياسي ايران «محافظه کار» يا« راست» لقب گرفته اند. اين مفاهيم در غرب ناظر بر آندسته از احزاب و جريان هاي سياسي است که در صحنه دروني به پيشبرد ليبراليسم سياسي و اقتصادي و در صحنه بين المللي به جهاني شدن پايبندند. فضاي تنفس آنها، اقتصاد آزاد در زندگي داخلي و روابط خارجي ملت ها است. در عوض جناحي که در جمهوري اسلامي «راست» يا «محافظه کار» لقب گرفته، نه با اقتصاد آزاد ميانه اي دارد و نه با فرايند جهاني شدن. کافي است به موضعگيري هاي نظريه پردازان اين جناح، که در انتخابات مجلس هفتم زير پرچم «ائتلاف آباد گران» به ميدان آمد، نگاهي بيندازيم. اعضاي اصلي تيم اقتصادي «ائتلاف آباد گران» - از جمله احمد توکلي، الياس نادران، محمد خوشچهره و داوود دانش جعفري- که به احتمال فراوان در سياستگزاري آتي جمهوري اسلامي در عرصه اقتصاد نقشي تعيين کننده خواهند داشت، در موضعگيري هاي خود به شدت با «جهاني شدن» مخالفت کرده و آنرا مغاير با خلوص و عزت اسلامي توصيف کرده اند. پيامد عملي اين موضعگيري، مخالفت با گسترش پيوند هاي ايران با اقتصاد جهاني از راه جذب سرمايه هاي بين المللي و گسترش بازرگاني با ديگر کشور ها به ويژه از راه صدور کالا هاي غير نفتي از جمله صنعتي است. سه روز پيش احمد توکلي، يکي از مهم ترين چهره هاي اقتصادي «ائتلاف آباد گران»، در دفتر اين تشکل دولت خاتمي را متهم کرد که در تدارک برنامه چهارم از نسخه هاي صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان جهاني تجارت الهام گرفته است. مي بينيم که جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي، در موضعگيري هاي اقتصادي خود، بيشتر به گرايش هاي چپ ضد سرمايه داري و مخالف جهاني شدن شباهت دارد، حال آنکه جناح معروف به اصلاح طلب، در پي گذار از تجربه قدرت، به اقتصاد آزاد تمايل يافته و خواستار برون گرايي در تعامل با اقتصاد جهاني است. جناحي که در جمهوري اسلامي «راست» يا «محافظه کار» لقب گرفته، نه با اقتصاد آزاد ميانه اي دارد و نه با فرايند جهاني شدن. کافي است به موضعگيري هاي نظريه پردازان اين جناح، که در انتخابات مجلس هفتم زير پرچم «ائتلاف آباد گران» به ميدان آمد، نگاهي بيندازيم. احمد توکلي، الياس نادران، محمد خوشچهره و داوود دانش جعفري- که به احتمال فراوان در سياستگزاري آتي جمهوري اسلامي در عرصه اقتصاد نقشي تعيين کننده خواهند داشت، در موضعگيري هاي خود به شدت با «جهاني شدن» مخالفت کرده و آنرا مغاير با خلوص و عزت اسلامي توصيف کردند. سه روز پيش احمد توکلي، دولت خاتمي را متهم کرد که در تدارک برنامه چهارم از نسخه هاي صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان جهاني تجارت الهام گرفته است. محافظه کاران جمهوري اسلامي، در موضعگيري هاي اقتصادي خود، بيشتر به گرايش هاي چپ ضد سرمايه داري و مخالف جهاني شدن شباهت دارند.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG