لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۲۰

حمايت جمهوري اسلامي از مقتدي صدر و لزوم برخورد شديد آمريكا، از ديد مشاور امنيتي نيروهاي ائتلاف


(rm) صدا |
يک کارشناس ارشد امنيتي آمريکائي، که مشاور بازوي سياسي نيروهاي ائتلاف در عراق را برعهده داشت، در مقاله‌اي در روزنامه وال استريت جورنال، مقتدر صدر، رهبرجوان يک فرقه تندرو از شيعيان عراق را حمايت شده از سوي جمهوري اسلامي، و خطري جدي براي برنامه انتقال حاکميت و تاسيس حکومت دمکراتيک در عراق مي داند. همکار ما بهنام ناطقي اين مقاله را خلاصه کرده است. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): آقاي لري دايموند Larry Diamond، کارشناس موسسه مطالعات امنيتي Hoover Institution که تا همين اواخر مشاورارشد دفتر سياسي نيروهاي ائتلاف در بغداد بود، درمقاله‌ خود امروز در وال استريت جورنال مي‌نويسد: کارشناسان از مدتها قبل هشدار داده بودند که قيام شيعيان در عراق مي‌تواند نيروهاي ائتلاف را با مشکل عظيمي مواجه کند و اميد به انتقال صلح‌آميز قدرت به حاکميت عراقي را از ميان بردارد. اما دربحران اخير عراق، آمريکا با قيام شيعيان عراق مواجه نيست بلکه با يک قلدر جوان و بيرحم درگير است به نام مقتدي الصدر، که يک جنبش فاشيست تحت حمايت ايران را رهبري مي‌کند که تلاش دارد با توسل به شعارهاي سطحي اسلامي و ملي، به قدرت چنگ بزند. آقاي دايموند، در مقاله خود مي‌افزايد تا همين ده روز پيش، مقتدي صدر مرد ناپخته دانسته مي‌شد فاقد صلاحيت‌هاي مذهبي و برنامه سياسي، که تلاش مي‌کرد به زور و ارعاب، براي خود اقتدار مذهبي کسب کند اما از ده روز پيش، که نيروهاي نظامي ائتلاف برنامه سرکوبي وي را آغاز کردند، صدر با هوشمندي موفق شده است خود را رهبر يک قيام گسترده‌تر ملي و اسلامي قلمداد کند. اينک، شمار فزاينده‌اي از نوجوانان عراقي به حاشيه رانده شده، از جمله بعضي عناصر سني، به جنبش او پيوسته‌اند. اين کارشناس هشدار مي‌دهد که اگر آمريکا به سرعت از طريق سياسي و نظامي با مقتدي صدر به مقابله برنخيزد، وي مي‌تواند ظرف چند هفته تمام بافته‌‌هاي سال اخير براي جاانداختن نهادهاي دمکراتيک در عراق را پنبه کند. نويسنده با اشاره به تلاش‌هائي که از سوي آمريکا، نيروهاي ائتلاف و سازمان ملل براي فراهم آوردن زمينه انتقال حاکميت و برگزاري انتخابات در عراق در جريان است‌، مي‌افزايد انتخابات ممکن نخواهد شد مگر آنکه آمريکا بتواند خشونت، عوامل خشونت و ابزار خشونت در عراق را مهار کند، و مشکل اصلي در اين راه، دستجات شبه‌نظامي مسلح در جنوب عراق هستند که به مبارزه‌جويان مذهبي و احزاب سياسي وابسته اند، و هدف آنها برقراري يک ديکتاتوري مذهبي به سبک جمهوري اسلامي در عراق است. کارشناس مرکز هوور در مقاله خود در وال استريت جورنال مي‌افزايد که دستجات مسلح شيعه در جنوب عراق، که ميانشان اختلاف و رقابت شديد وجود دارد، از سوي مراکز مختلف قدرت در داخل ايران تحت حمايت مالي و تسليحاتي قرار دارند و اين اسلامگرايان مبارزه جو، و همچنين دستجات مسلح شيعه و سني در شمال عراق، سايه طولاني اي بر آينده سياسي عراق انداخته اند و در بعضي نقاط شمار آنها از شمار افراد ارتش نوبنياد عراق بيشتر است. وي مي‌افزايد مقامات اداره موقت ائتلاف در عراق به اضطراري بودن ضرورت خلع سلاح شبه‌نظاميان در عراق آگاه هستند و اگر اين دستجات داوطلبانه به خلع سلاح حاضر نشوند، چاره‌اي جز مقابله نظامي با آنها وجود ندارد و دسته مسلح وفادار به مقتدي صدر از جمله آنهائي است که داوطلبانه به خلع سلاح تن در نخواهد داد. نيروهاي وي در ماههاي اخير با اشغال ساختمانها، کتک زدن اساتيد دانشگاه، تاسيس دادگاههاي شرع و تحميل حجاب اسلامي به زنان، در دل اهالي رعب و وحشت بر انگيخته‌اند و اين تصور را تقويت مي‌کنند که توانائي تاثيرگذاري بر روابط قدرت و ابزار دمکراتيک را دارا هستند. لري دايموند، کارشناس مرکز مطالعات هوور، و مشاور سابق نيروهاي ائتلاف در عراق، مي افزايد نيروهاي ائتلاف بايد از امکانات خود براي دستگيري سريع صدر و در هم شکستن تلاش او براي بدست گرفتن قدرت با استفاده از زور استفاده کنند د و سپاه المهدي را در عراق در خنثي سازد در غيراينصورت در اين جنگ دوم که درعراق شروع شده است، شکست خواهد خورد و اين شکست عواقب ناگواري نه تنها براي عراق و منطقه، بلکه براي امنيت ملي آمريکا در بر خواهد داشت. لري دايموند Larry Diamond، کارشناس موسسه مطالعات امنيتي Hoover Institution که تا همين اواخر مشاورارشد دفتر سياسي نيروهاي ائتلاف در بغداد بود، درمقاله‌ خود امروز در وال استريت جورنال مي‌نويسد: دربحران اخير عراق، آمريکا با قيام شيعيان عراق مواجه نيست بلکه با يک قلدر جوان و بيرحم درگير است به نام مقتدي الصدر، که يک جنبش فاشيست تحت حمايت جمهوري اسلامي را رهبري مي‌کند که تلاش دارد با توسل به شعارهاي سطحي اسلامي و ملي، به قدرت چنگ بزند. اين کارشناس هشدار مي‌دهد که اگر آمريکا به سرعت از طريق سياسي و نظامي با مقتدي صدر به مقابله برنخيزد، وي مي‌تواند ظرف چند هفته تمام بافته‌‌هاي سال اخير براي جاانداختن نهادهاي دمکراتيک در عراق را پنبه کند.
XS
SM
MD
LG