لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۳۶

ضرورت يا عدم ضرورت تغيير كابينه دولت جمهوري اسلامي از ديد مقامات جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
با راي گيري اول اسفند و شكل گيري مجلس هفتم با اكثريت محافظه كاران، زمزمه مخالفت اصلاح طلبان براي جابجايي يا تغيير برخي از وزيران كابينه محمد خاتمي، كم كم به صدايي قوي در صحنه سياسي ايران تبديل شده و نشانه هاي آن هم اظهارنظرهاي دست اندركاران حكومت در اين باره است. درباره بايدها و نبايدهاي ترميم كابينه محمد خاتمي، خبرگزاري دانشجويان ايران با تعدادي از مقامات جمهوري اسلامي گفتگويي انجام داده كه چكيده آن را از ليلي صدر مي شنويد. ليلي صدر (راديو فردا): محمد هاشمي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي با اشاره به اينكه كوتاه بودن زمان باقيمانده از عمر دولت توجيهي براي تغيير ندادن و بهبود وضع بخشهاي ضعيف نيست، گفت: تلاش آقاي خاتمي استفاده از همه ظرفيتهاي كشور بوده است. موسي قرباني، عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در شرايط كنوني ترميم كابينه نياز به بررسي دارد، گفت: اگر نخست نظر ما را مي خواستند با عضويت برخيها در كابينه مخالفت مي كرديم، اما اكنون اتخاذ چنين تصميمي نيازمند تامل بيشتري است. اسدالله بادامچيان، رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي احتمال ترميم كابينه دولت خاتمي را ا قدامي ضروري و مفيد دانست و با اشاره به اينكه پس از روي كارآمدن اكثريت جديد مجلس هفتم، از فشار اصلاح طلبان بويژه جبهه مشاركت ايران اسلامي بر محمد خاتمي كاسته خواهد شد گفت: اين فرصت مناسبي است تا رئيس جمهوري در آخرين سالهاي خدمتش در پي تقويت نقاط ضعف هيات دولت برآيد. اسدالله بادامچيان افزود: در اين اقدام نبايد با سلب مسئوليت وزارت از فردي، وزارت ديگري به او محول شود. رئيس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به چاپ اسكناسهاي دو هزار توماني گفت: از آنجا كه وزير اقتصاد و دارايي حتي در يك كار جزئي مانند چاپ اسكناس دو هزار توماني ناموفق بود، ترميم اين وزارت و نيز وزارت آموزش و پرورش به دليل ناراضي بودن معلمان ضروري است. محسن روحاني، دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها با اشاره به اينكه ترميم كابينه محمد خاتمي دليلي بر پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال آينده نخواهد بود، گفت: به دليل فرصت كوتاهي كه براي برنامه ريزي جديد باقي مانده، تغيير در كابينه غير ضروري است. او افزود: مساله مهمتر از تغيير كابينه، تكميل و اجراي برنامه هاي فعلي است. عباسعلي ابطحي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، لزوم تغيير كابينه را وابسته به نظر رئيس جمهوري دانست. فاطمه عاليا، نماينده ديگر تهران در مجلس با اشاره به فرصت كم باقيمانده تا پايان عمر كم دولت خاتمي گفت: نبايد تغييري در كابينه صورت گيرد. او افزود: تا معرفي افراد جديد براي كابينه و بررسي وضعيت آنها، عمر دولت آقاي خاتمي به پايان مي رسد. الياس حضرتي، نماينده تهران و رئيس فراكسيون همبستگي مجلس شوراي اسلامي با استقبال از طرح ترميم كابينه محمد خاتمي گفت: عمر يك دولت چهار سال است و يك سال و نيم باقيمانده مدت كمي نيست. در اين مدت مي توان كارهاي زيادي انجام داد. رسول منتجب نيا، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، پايان عمر مجلس ششم را فرصت مناسبي در جهت ايجاد تغيير در دولت خواند. علي فلاحيان، نماينده خوزستان و عضو مجلس خبرگان اقدام در تغيير كابينه خاتمي را يادگار مثبتي از دولت در اذهان عمومي دانست. بهمن صالحي، عضو سازمان دانش آموختگان ايراني اسلامي، ترميم كابينه را كاري معقول و اصولي خواند و سرانجام دبير سياسي حزب اسلامي كار با استقبال از ترميم كابينه، تقويت دستگاههاي اجرايي را تغييري مثبت و مورد نياز در كابينه خاتمي دانست. با راي گيري اول اسفند و شكل گيري مجلس هفتم با اكثريت محافظه كاران، زمزمه مخالفت اصلاح طلبان براي جابجايي يا تغيير برخي از وزيران كابينه محمد خاتمي، كم كم به صدايي قوي در صحنه سياسي ايران تبديل شده و نشانه هاي آن هم اظهارنظرهاي دست اندركاران حكومت در اين باره است. خبرگزاري دانشجويان ايران درباره بايدها و نبايدهاي ترميم كابينه محمد خاتمي، با تعدادي از مقامات جمهوري اسلامي گفتگويي انجام داده. راديو فردا چكيده اي از اين گزارش را پخش مي كند.
XS
SM
MD
LG