لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۶

سرايت موج روسپي‌گري از اروپاي شرقي به اروپاي غربي


(rm) صدا |
خبرگزاري فرانسه در گزارشي از بازار خودفروشي يا روسپي گري در اروپا، نوشت که از هنگام سقوط كمونيسم و فرو افتادن پرده آهنين در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق، موج روسپي گري كه عمدتا ناشي از فقر و فقدان كار در اين كشور است، به كشورهاي ثروتمندتر اروپاي غربي سرايت كرده است. به خبرگزاري فرانسه در اروپاي قرن 21 اين قديمي ترين حرفه جهان، به صورت جنبه اي از بازار سياه يكپارچه شدن دنيا در مي آيد. عليرغم سقوط كمونيسم، آن پرده آهنين كه اروپاي غربي متمدن را از اروپاي شرقي فقير جدا مي كرد، همچنان به صورت مجازي وجود دارد و گسترش اتحاديه اروپا و عضويت كشورهاي سابقا كمونيسم در آن، سالها به طول خواهد انجاميد تا خط فقر را به جهت شرق سوق دهد. هشت كشور از 10 كشوري كه قرار است به اتحاديه بپيوندند، اقمار سابق اتحاد جماهير شوروي هستند. رئيس واحد پيشگيري از جنايات در وزارت كشور چك به خبرگزاري فرانسه گفته است كه خودفروشي بدون شك مساله داخلي در اين جمهوري است، بلكه معضلي است بين المللي.
XS
SM
MD
LG