لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۲۷

رويدادهاي هنري هفته گذشته در ايران: واكنش يك كارگردان به مقررات جديد صدور پروانه نمايش فيلمها


(rm) صدا |
كيانوش فريد (راديو فردا): سرانجام در هفته گذشته پس از مذاكرات فراوان، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دستور برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در زمان مقرر و محل هميشگي، يعني محل برگزاري نمايشگاه بين المللي تهران را صادر كرد. به گفته مدير كل روابط عمومي وزارت ارشاد، محمد خاتمي، رئيس جمهوري نيز به دنبال ارائه گزارشي از سوي وزير ارشاد، تاكيد كردند كه نمايشگاه كتاب امسال نيز در مكان و زمان مقرر برگزار شود. برگزاري نمايشگاه كتاب امسال، پس از آن در پرده ابهام قرار گرفت كه شهرداري تهران كه اكنون در اختيار محافظه كاران است، اعلام كرد: غرفه ناشران خارجي در محل سابق و غرفه ناشران ايراني در مصلاي تهران برپا مي شود. اين امر با مخالفت اتحاديه ناشران و كتاب فروشان و وزارت ارشاد روبرو شد و اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران تهديد كرد كه در صورت عملي شدن چنين تصميم از شركت در نمايشگاه كتاب خودداري خواهد كرد. به دنبال اين موضوع و انجام مذاكرات فشرده اي سرانجام قرار بر اين شد كه هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب امسال نيز به روال سالهاي پيش برگزار شود. اداره كل نظارت و ارزشيابي معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد، در اين هفته خبر از اين داد كه دريافت پروانه ساخت، يكي از شروط اصلي اكران عمومي فيلمهاي سينمايي خواهد بود. علت چنين تصميمي ظرفيت محدوديت نمايشي براي اكران عمومي فيلمها اعلام شده است. بر اين اساس تمامي متقاضياني كه قصد تهيه و ساخت فيلمهاي سينمايي 35 ميليمتري يا ديجيتالي را دارند، بايد ابتدا پروانه فيلم سازي و سپس پروانه نمايش را دريافت كنند، چرا كه فيلمهايي كه بدون دريافت پروانه ساخت توليد مي شوند، براي دريافت پروانه نمايش و اكران عمومي، به هيات نظارت بر نمايش جهت بازبيني ارائه نخواهند شد. اين در حالي است كه در سالهاي اخير فيلمهاي زيادي با داشتن پروانه ساخت و حتي پروانه نمايش، اجازه اكران عمومي پيدا نكردند. جعفر پناهي، كارگردان سرشناس ايراني در همين زمينه به راديو فردا گفت: جعفر پناهي: واقعيت اين است كه در طول اين مدت در معاونتهاي مختلف سينمايي، هر كدام آمدند يك راههايي را براي محدود كردن فيلم سازها پيدا كردند. حتي اگر شده قوانين خيلي گذشته را بياورند و به نوعي آن را دوباره علم كنند و چماق كنند بكوبند سر فيلم سازها. شايد توجيهشان براي حركتهايي كه در آينده خواهند كرد، همين مساله باشد. اما جدا از اين مساله همه حتي آن فيلمهايي هم كه پروانه ساخت داشتند و اجازه ساخت را گرفته بودند، هنوز مانده اند. يعني نمي توانند بر اين استناد كنند كه اگر به هر فيلمي پروانه ساخت دادند، در نهايت پروانه نمايش آن با مشكل روبرو نخواهد شد. اينها هر زماني كه اراده كنند، قوانيني كه خودشان حتي وضع مي كنند، زير پا مي گذارند، براي اينكه فيلم ساز را محدود كنند و اگر روزي بخواهند دوباره يك كاري را انجام دهند، مي گويند طبق اين قانون بايد اين كار را بكنيد، اما هيچ وقت فيلم ساز نمي تواند به آنها بگويد طبق قانون شما پروانه ساخت به من داديد و حتما بايد پروانه نمايش بدهيد. اين قوانين يك طرفه است. سرانجام در هفته گذشته پس از مذاكرات فراوان، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دستور برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در زمان مقرر و محل هميشگي، يعني محل برگزاري نمايشگاه بين المللي تهران را صادر كرد. شهرداري تهران قصد داشت غرفه ناشران خارجي و ناشران ايراني را در محل هاي جداگانه برپا كند. اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران تهديد كرده بود كه در صورت عملي شدن چنين تصميم از شركت در نمايشگاه كتاب خودداري خواهد كرد. اداره كل نظارت و ارزشيابي معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد، در اين هفته خبر از اين داد كه دريافت پروانه ساخت، يكي از شروط اصلي اكران عمومي فيلمهاي سينمايي خواهد بود. جعفر پناهي، كارگردان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اينها هر زماني كه اراده كنند، قوانيني كه خودشان حتي وضع مي كنند، زير پا مي گذارند، براي اينكه فيلمساز را محدود كنند اما هيچ وقت فيلمساز نمي تواند به آنها بگويد طبق قانون شما پروانه ساخت به من داديد و حتما بايد پروانه نمايش بدهيد. اين قوانين يك طرفه است.
XS
SM
MD
LG