لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۵۸

زنجير کردن سيامک پورزند به تخت در بخش سي سي يو بيمارستان


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديو فردا): نزديكان سيامك پورزند، روزنامه نگار سالخورده زنداني، مي گويند كه وي از نظر جسمي در شرايط مناسبي به سر نمي برد و نياز به مراقبتهاي ويژه پزشكي دارد. اما مسئولان زندان به وي و نزديكانش اجازه بهره برداري آزادانه از امكانات پزشكي خارج از زندان را نمي دهند. اين منابع درباره خطري كه جان آقاي پورزند را تهديد مي كند، هشدار داده اند. همكارم ميرعلي حسيني در پاريس گفتگويي كرده است با برادر سيامك پورزند، لهراسب پورزند، در اين باره. لهراسب پورزند (برادر سيامك پورزند): از چندي قبل وضعيت ايشان بسيار بسيار بحراني بوده. ولي ديروز كه خواهرم به ديدنش مي رود، در آنجا دو نفر زير بغلش را گرفته بودند آورده بودند براي ملاقات و مجبور مي شوند به علت اينكه آنقدر حالش بد بوده، ملاقات را نيمه كاري مي گذارند و ايشان را بر مي گردانند. حوالي غروب به خواهرم اطلاع مي دهند كه او را به بخش اورژانس منتقل كردند و با آمبولانس از زندان بردنش. ولي معلوم نبوده كجا و بالاخره بعد از پيگيري معلوم مي شود كه به بخش اورژانس بيمارستان مدرس در سعادت آباد منتقل كردند. ميرعلي حسيني (راديو فردا): ايشان ناراحتيهاي قلبي پيدا كرده بودند؟ لهراسب پورزند: بله، وقتي كه خواهرم رفته بود آنجا به خواهرم گفته بود كه من وقتي آمده بودم ملاقات، سكته كرده بودم، ولي خواستم يك ديداري داشته باشم، شايد آخرين ديدار باشد. به هر تقدير اين آدمي را كه به اين حالت به بخش اورژانس منتقل كردند و يك افسر و يك سرباز هم آنجا مراقبش است، پاهايش را با زنجير به تخت بستند كه اين واقعا حيرت انگيز است و البته به نظر من آقاي مرتضوي اشتباهي را كه در مورد خانم زهرا كاظمي كرد، نمي خواهد مرتكب بشود. او دارد به اين وسيله اين آدم را از بين مي برد. برادر من مسلما چيزي از عمرش باقي نخواهد بود. از بين رفتن و قتلش بر عهده مستقيم جمهوري اسلامي و دادگاه قضايي جمهوري اسلامي است. در دنيا رسم نيست كه كسي را كه به بخش CCU و اورژانس مي برند، پاهايش را با زنجير ببندند. م . ع . ح : شما از چه طرقي از ايشان خبر مي گيريد. لهراسب پورزند: تنها كسي كه حق ملاقات و ديدن ايشان را دارد، خواهرم است، البته يكي ديگر از بستگان ايشان هم ديشب به ديدن ايشان رفته، از بستگان خانم كار و او هم لباس و وسايل براي ايشان برده. م . ع . ح : از حال عمومي ايشان چه اطلاعي داريد؟ لهراسب پورزند: بسيار بسيار بد. اين سهل انگاريها در معالجات، در همه مسائل، در همه شرايط، اينها به خاطر همين است كه آنها به همين صورت بروند و بگويند به مرگ طبيعي مرده و در دفتر جناب آقاي مرتضوي با لنگه كفش كشته نشده. نزديكان سيامك پورزند، روزنامه نگار سالخورده زنداني، مي گويند كه وي از نظر جسمي در شرايط مناسبي به سر نمي برد و نياز به مراقبتهاي ويژه پزشكي دارد. اما مسئولان زندان به وي و نزديكان وي اجازه بهره برداري آزادانه از امكانات پزشكي خارج از زندان را نمي دهند. لهراسب پورزند، برادر سيامك پورزند، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: ديروز كه خواهرم به ديدنش مي رود، در آنجا دو نفر زير بغلش را گرفته بودند آورده بودند براي ملاقات و مجبور مي شوند به علت اينكه آنقدر حالش بد بوده، ملاقات را نيمه كاري مي گذارند و ايشان را بر مي گردانند. وي مي گويد: به خواهرم گفته بود كه سكته كرده است، ولي مي خواست ديداري داشته باشد که شايد آخرين ديدار باشد. آقاي لهراسب پورزند مي افزايد که مسئوليت از بين رفتن و قتل سيامک پورزنده بر عهده مستقيم جمهوري اسلامي و دادگاه قضايي جمهوري اسلامي است، چرا که در دنيا رسم نيست كه كسي را كه به بخش CCU و اورژانس مي برند، پاهاي وي را با زنجير ببندند.
XS
SM
MD
LG