لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۳۹

نقش اقتصاد در انتخابات سراسري هند


(rm) صدا |
در انتخابات چهاردهمين دوره قانونگزاري هند، که ديروز آغاز شد، اقتصاد نقش برجسته اي دارد. نگاهي به جنبه هاي اقتصادي انتخابات هند در گفتاري از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): در هند يک ميليارد و يکصد ميليون نفري، انتخابات مجلس قانونگزاري نيز، که ديروز آغاز شد، ابعادي غول آسا دارد : ششصد و هفتاد ميليون نفر راي دهنده، دو ميليون نفر مأمور برگزاري انتخابات و هفتصد هزار دفتر رأي گيري. در عرصه اقتصادي نيز آمار و ارقام سخت چشمگيرند : شمار جمعيت طبقه متوسط هند را دويست تا سيصد ميليون نفر ارزيابي ميکنند. اين همان هند نوين اوجگيرنده اي است که بيش از پيش نگاه جهانيان را به خود ميکشاند. کشوري با نرخ رشد هشت در صد در سال که مي خواهد بزرگ ترين کانون توليد نرم افزار جهان باشد، هر ماه دو ميليون تلفن موبايل مي خرد و هر سال يک ميليون خود رو. ولي در کنار اين هندي هاي پوياي اميدوار، سيصد ميليون نفر هندي ديگر با کمتر از يک دلار در روز زندگي ميکنند و دويست ميليون هندي به آب شاميدني دسترسي ندارد. همين هند انباشته از تضاد ها است که ديروز حرکت به سوي صندوق هاي رأي گيري را آغاز کرد. آتال بيهاري واجپايي، نخست وزير هند، با تکيه بر دستآورد هاي غير قابل انکار اقتصادي خود، اميدوار است که حزبش (حزب ملت هند)، به آساني بر رقيبان غلبه کند. اين حزب، که به طيف ناسيوناليست هاي هندو تعلق دارد، توانست با انجام يک سلسله اصلاحات اقتصادي اين کشور کم و بيش بسته را با مقتضيات اقتصاد جهاني هماهنگ کند. اوجگيري برخي صنايع، به ويژه در عرصه داده پردازي و صدور نرم افزار، همراه با باران هاي فراوان، در شکوفايي اخير اقتصادي هند نقش موثري داشتند. با تکيه بر همين شکوفايي، حزب حاکم هند به تمديد مأموريت خود در راس دستگاه اجرايي دومين غول جمعيتي جهان بسيار خوشبين است. در هند يک ميليارد و يکصد ميليون نفري، انتخابات مجلس نيز، که ديروز آغاز شد، ابعادي غول آسا دارد : ششصد و هفتاد ميليون نفر راي دهنده، دو ميليون نفر مأمور برگزاري انتخابات و هفتصد هزار دفتر رأي گيري. در عرصه اقتصادي نيز آمار و ارقام سخت چشمگيرند: کشوري با نرخ رشد هشت در صد در سال هر ماه دو ميليون تلفن موبايل مي خرد و هر سال يک ميليون خود رو. ولي در کنار اين هندي هاي پوياي اميدوار، سيصد ميليون نفر هندي ديگر با کمتر از يک دلار در روز زندگي ميکنند و دويست ميليون هندي به آب شاميدني دسترسي ندارد. حزب حاکم هند با تکيه بر پيامدهاي اوجگيري صنايع، همراه با باران هاي فراوان، به تمديد مأموريت خود در راس دستگاه اجرايي دومين غول جمعيتي جهان بسيار خوشبين است.
XS
SM
MD
LG