لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۰۱

همه پرسي درباره طرح سازمان ملل براي وحدت دوباره جزيره قبرس


(rm) صدا |
پس از گذشت سه دهه از تقسيم جزيره قبرس، امروز يوناني ها و ترکهاي قبرس، در دو همه پرسي جداگانه درباره طرح سازمان ملل براي وحدت دوباره جزيره به پاي صندوقهاي راي رفتند. نظرسنجي ها حاکيست که ترکهاي قبرس به طرح سازمان ملل براي وحدت قبرس راي خواهند داد در حاليکه انتظار ميرود يوناني هاي قبرس با اين طرح مخالفت کنند. در اين رفراندوم چنانچه هر يک از طرفين به وحدت قبرس راي مخالف دهد، تنها، بخش يوناني قبرس در جنوب جزيره که جامعه بين المللي، دولت آنرا به رسميت ميشناسد در ماه مه به عضويت اتحاديه اروپا درخواهد آمد. اين طرح که کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل آنرا تنظيم کرده است، قبرس را در قالب يک جمهوري واحد فدرال، مرکب از دو ايالت، يکي يوناني، ديگري ترک ترسيم ميکند که از طريق يک دولت مرکزي با هم مرتبط خواهند بود. تاسوس پاپادوپولَس رئيس جهوري بخش يوناني قبرس که با طرح سازمان ملل مخالف است، پس از انداختن راي خود به صندوق گفت: يونانيان و ترکهاي قبرس، فارغ از اينکه نتيجه انتخابات چه باشد، متحدا پيش خواهند رفت. سازمان ملل، اتحاديه اروپا، آمريکا و نخست وزيران يونان و ترکيه از شهروندان قبرس خواسته اند تا به طرح وحدت قبرس راي موافق دهند.
XS
SM
MD
LG