لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۱۵

ارتباط هاي معنوي نسل دوم مهاجران با سرزمين مادري از ديد نويسنده قديمي تئاتر و تلويزيون


(rm) صدا |
مسعود ملك (راديو فردا): پرويز صياد، هنرمند قديمي تلويزيون و تئاتر ايران كه به دعوت يك گروه ايراني كانادايي به تورانتو سفر كرده بود، درباره شكستها و موفقيتهاي ايراني خارج از كشور و تاثير آنها در شكل دادن آينده جامعه ايران سخن گفت. مريم اقوامي (راديو فردا): پرويز صياد، هنرمند و نويسنده قديمي تئاتر و تلويزيون پيش از انقلاب ايران كه به تازگي به دعوت گروه ايراني IC NETWORK يا سازمان ايراني كانادايي براي حضور در گردهمايي ماهانه اين گروه به تورانتو دعوت شده بود، در مورد موفقيتها و شكستهاي مهاجران خارج از كشور به ايراد سخنراني پرداخت. آقاي صياد كه در جمع گروهي متشكل از بيش از صد ايراني و كانادايي سخن مي گفت، در مورد عواملي كه سبب پيشرفت و يا شكست مهاجران ايراني خارج از ايران شده اند، گفت: به نظر من جلساتي كه صاحبان مشاغل و نيز مهاجران تازه وارد را گرد هم مي آورد، نه تنها سبب نزديكي جامعه ايراني خارج از كشور مي شود، بلكه موفقيتهاي بسياري از همكاري و دست به دست هم دادن اعضاي خانواده بزرگ ايراني مهاجر حاصل خواهد شد. آقاي صياد در گفتگويي با راديو فردا در مورد نقش مهاجران خارج از كشور در شكل دادن آينده جامعه ايران و هويت فرهنگي اين گروه گفت: پرويز صياد: به طور قطع در مقايسه با كشورهاي ديگري كه صاحب تجربه مهاجرت بودند پيش از ما، مثل ايتاليايي ها، مثل لهستاني ها، مثل روسها و خيلي از كشورهاي ديگر كه مهاجر داشتند به كشورهاي غربي با اينكه درواقع حتي آنها هم پس از يك مدتي كار كردن به يك تخصص هايي مي رسند كه اين تخصص ها در كشور خودشان بسيار مفيد است و همچنين در كشورهايي مانند ايتاليا، مانند لهستان بعد از اين دگرگوني هايي كه در اروپاي شرقي بوجود آمد، تمام اين تحصيلكرده ها و متخصصين اروپايي كه در كشورهاي ديگر بودند، برگشتند به آن جوامعي كه نياز داشت به يك نيروي انساني متخصص و به همين ترتيب مي توان اميدوار بود كه اين نيروي متخصصي كه در خارج ايران در جهان دارد تعليم مي شود، يك آينده خوبي را براي كشور ما بوجود بياورد. هويت فرهنگي براي نسلي كه مهاجر است، به هر حال يك لطمه بزرگي است. براي اينكه تا او بخواهد خود را منطبق كند به زبان بيگانه كه به آن وارد شده، اين دوره بسيار اسفباري را برايش بوجود مي آورد از نظر فرهنگي و اجتماعي. ولي نسل بعدي مهاجرين اين بحران را ندارد ديگر و با فرهنگ ميزبان بزرگ مي شود، فرهنگ ديگري را پيدا مي كنند، ولي به عنوان يك فرهنگ ريشه اي، آنچه كه پدر و مادر برايشان به ارث مي گذارد، به اينها يك ارتباط معنوي مي دهد، به سرزمينشان، به همين دليل هم ما الان نسل جواني كه الان اينجا بزرگ شده مي بينيد چقدر ميل دارند برگردند به ايران با اينكه مي دانند زمينه، زمينه مساعدي برايشان نيست. با توجه به اين كه جوانهاي خود ايران در چه شرايطي هستند، هنوز ما ميل شديد برگشتن اين جوانان، ميل رفتن به مملكت زادگاه پدر و مادرشان را حس مي كنيم. من فكر مي كنم اين رشته مداومي خواهد بود بين نسلهاي بعدي كه اين مهاجرين بوجود مي آورند و ريشه هاي فرهنگي اجتماعي خود ايران. نسل بعد درست است كه ممكن است زبان پدر و مادر خودش را انتخاب نكند، نتواند با آن خوبي تكلم كند، ولي تاثير مي گيرد از فرهنگ اجدادي خودش. م . ا : پرويز صياد كه با حضور خود شور و شعف ويژه اي را براي حضار ايراني اين گردهمايي بوجود آورده بود، مي گويد: همبستگي جامعه ايراني در هر نقطه از دنيا سبب مي شود افراد تازه وارد كه براي راه يافتن به جامعه جديد و بازار كار مدتها زمان نياز دارند، پله هاي موفقيت را با سهولت بيشتري طي كنند. پرويز صياد، هنرمند و نويسنده قديمي تئاتر و تلويزيون پيش از انقلاب ايران كه به تازگي به دعوت گروه ايراني IC NETWORK يا سازمان ايراني كانادايي براي حضور در گردهمايي ماهانه اين گروه به تورانتو دعوت شده بود، در مورد موفقيتها و شكستهاي مهاجران خارج از كشور به ايراد سخنراني پرداخت. آقاي صياد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هويت فرهنگي براي نسلي كه مهاجر است، به هر حال يك لطمه بزرگي است. ولي نسل بعدي مهاجرين اين بحران را ندارد ديگر و با فرهنگ ميزبان بزرگ مي شود، فرهنگ ديگري را پيدا مي كنند، ولي به عنوان يك فرهنگ ريشه اي، آنچه كه پدر و مادر برايشان به ارث مي گذارد، به اينها يك ارتباط معنوي مي دهد، به سرزمينشان، به همين دليل هم نسل جواني كه الان اينجا بزرگ شده مي بينيد چقدر ميل دارند برگردند به ايران با اينكه مي دانند زمينه، زمينه مساعدي برايشان نيست.
XS
SM
MD
LG