لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۴۴

مروري بر گزارش سالانه بانک جهاني: «شاخص هاي 2004 توسعه در جهان»


(rm) صدا |
بانک جهاني ميگويد که طي بيست سال گذشته شمار فقيران در آسيا به گونه اي چشمگير کاهش يافته، حال انکه در بعضي ديگر از مناطق جهان به ويژه افريقا بيشتر شده است. فريدون خاوند نگاهي دارد به همين گزارش. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): گزارش سالانه بانک جهاني زير عنوان «شاخص هاي 2004 توسعه در جهان» نشان ميدهد که شمار جمعيت زير خط فقرمطلق جهان در فاصله سال هاي 1981 تا 2001 ميلادي از يک ميليارد و پانصد ميليون نفر به يک ميليارد و يکصد ميليون نفر کاهش يافته. فقر مطلق، در گزارش بانک جهاني، به معناي برخورداري از در آمدي کمتر از يک دلار در روز است. کاهش شمار فقيران مطلق محصول افزايش سي در صدي توليد ناخالص داخلي سرانه در کشور هاي در حال توسعه است طي دوره مورد نظر. اما در پشت اين رقم کلي واقعيت هاي گوناگوني پنهان شده. قهرمان مبارزه با فقر، منطقه آسياي خاوري است که طي سال هاي 1981 تا 2001 توليد ناخالص سرانه خود را سه برابر کرده، در صد افراد زير خط فقر مطلق را از 58 در صد جمعيت به 16 در صد کاهش داده و يا، به عبارت ديگر، حدود 400 ميليون نفر را از فقر مطلق بيرون آورده است. آسياي جنوبي نيز، با برخورداري از ميانگين رشد سالانه 5.5 در صد در طول سال هاي 1990، نسبت افراد زير خط مطلق فقر را به کل جمعيت از 41 در صد به 31 در صد کاهش داده. در آفريقاي سياه وضع به گونه ديگري است. به گزارش بانک جهاني در فاصله سال هاي 1991 تا 2001 توليد ناخالص داخلي سرانه در اين منطقه 13 در صد کاهش يافته و شمار فقيران حدود دو برابر شده و از 164 ميليون به 314 ميليون نفر رسيده. در اروپاي خاوري و آسياي مرکزي نيز نسبت جمعيت زير خط مطلق فقر از حدود صفر در 1981 به 3.7 در صد در 2001 افزايش يافته. در آمريکاي لاتين، طي همان مدت اين نسبت تغييري نکرده و در خاورميانه از 5 در صد به 2.5 در صد کاهش يافته. کوتاه سخن آنکه چين و تا اندازه اي هند در مبارزه با فقر به نتايج درخشان رسيده اند، حال آنکه آفريقاي سياه بيش از بيش در گرداب فقر فرو ميرود. گزارش سالانه بانک جهاني زير عنوان «شاخص هاي 2004 توسعه در جهان» نشان ميدهد که شمار جمعيت زير خط فقرمطلق جهان در فاصله سال هاي 1981 تا 2001 ميلادي از يک ميليارد و پانصد ميليون نفر به يک ميليارد و يکصد ميليون نفر کاهش يافته. کاهش شمار فقيران مطلق محصول افزايش سي در صدي توليد ناخالص داخلي سرانه در کشور هاي در حال توسعه است طي دوره مورد نظر. قهرمان مبارزه با فقر، منطقه آسياي خاوري است. آسياي جنوبي نيز، نسبت افراد زير خط مطلق فقر را کاهش داده. در آفريقاي سياه شمار فقيران حدود دو برابر شده. در اروپاي خاوري و آسياي مرکزي نيز نسبت جمعيت زير خط مطلق فقرافزايش يافته. در آمريکاي لاتين، طي همان مدت اين نسبت تغييري نکرده و در خاورميانه از 5 در صد به 2.5 در صد کاهش يافته.
XS
SM
MD
LG