لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۳۶

بروشور وزارت امور خارجه آمريکا درباره خاموش کردن مطبوعات در ايران، از ديد يک روزنامه نگار


(rm) صدا |
تارا عاطفي (راديوفردا): درباره گزارش اخير وزارت امور خارجه آمريکا، که در آن به خاموش کردن آوا در گلو و شکستن قلم روزنامه نگاران ايراني توسط جمهوري اسلامي اشاره شد، پريچهر فرزام از راديوفردا، گفتگويي انجام داده است با آقاي جعفر مدني، روزنامه نگار با سابقه ايران، که در سال هاي اخير به فعاليت هايي در زمينه حقوق بشر پرداخته است. آقاي جعفر مدني درباره مشکل مطبوعات و آزادي مطبوعات در ايران مي گويد: جعفر مدني (روزنامه نگار با سابقه ايران): مشکل مطبوعات در ايران، در واقع مشکل خود حکومت است، و قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان يک قانون مادر، يک سند پر از تناقض است. اين قانون مي دانيم که در شرايطي تنظيم شد که از يک طرف رهبران جمهوري اسلامي مي خواستند تا سلطه خود را بر جامعه، يک سلطه مطلقه بکنند، و از طرف ديگر، مردم هم آزادي مي خواستند و مطبوعات آزاد مي خواستند، و حکومت هم در آن شرايط، در آن زمان، در وضعيتي نبود که بتواند فشار و مقاومت مردم را ناديده بگيرد به طور کلي. و از همان ابتداء يک حکومت طالباني برقرار بکند، به اين ترتيب قانون اساسي در چنين شرايطي تدوين شد که در يک جا صحبت از آزادي مطبوعات مي کند، و در جاي ديگري آزادي مطبوعات و هر آزادي ديگري را مشروط به شرايطي مي داند که معناي واقعي آن اين است که فقط ولي فقيه و اطرافيان او هستند که تصميم گيرنده هستند. در آن روزها، و بعدها در تحولات بعد از دوم خرداد، بسياري از مردم انتظار داشتند که آزادي مطبوعات در ايران تامين شود، ولي در عمل مشخص شد که مطبوعات در جمهوري اسلامي، نمي تواند آزاد باشد، چون آزادي مطبوعات با ماهيت حکومت جمهوري اسلامي در تضاد است. پريچهر فرزام (راديوفردا): آقاي مدني، اگر خاطر شما باشد، در مجلس ششم هم يک طرحي را براي اصلاح قانون مطبوعات دادند. جعفر مدني: همينطور است که مي فرماييد و اين درست است، و اين قضيه طرح اصلاح قانون مطبوعات، در واقع نمونه روشني است از ماهيت اين حکومت در ارتباط با آزادي مطبوعات. نمايندگان مجلس ششم که اکثرا آنها هم از جناح اصلاح طلب بودند، طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس دادند، اما آيت الله خامنه اي، به مجلس دستور داد که اين طرح را در مجلس حتي مطرح نکنند، و رئيس مجلس هم گفت که دستور رهبر حکم حکومتي است، و به همين سادگي طرح اصلاح قانون مطبوعات فراموش شد. پ.ف.: اخيرا وزارت امور خارجه آمريکا گزارش مفصلي را منتشر کرد درباره نقض حقوق بشر در ايران. اين گزارش موارد مختلفي را در بر مي گيرد. شما در اين مورد چه نظري داريد؟ جعفر مدني: در پاسخ به آن چه که در ايران بر سر مطبوعات مي آورند، حکومت مي آورد، صداي اعتراض بسياري از نهادها و سازمان هاي حقوق بشري و هوادار آزادي مطبوعات، چه در درون و چه برون مرز بلند شده بود. در ايران، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، نامه اي نوشته است به آيت الله خامنه اي، و در آن گفته است که شما صحبت از پاسخگويي مي کنيد، در حالي که پاسخ احتياج به پرسش دارد، و بدون يک مطبوعات مستقل و منتقد و آزاد، پرسشگري هم که تحقق پيدا نمي کند. امروز به روزنامه نگاراني مانند سيامک پورزند، که در زندان سکته کرده و جان وي در خطر است، عليرضا جباري، اکبر گنجي، ايرج جمشيدي، عباس عبدي، يوسفي اشکوري و انصافعلي هدايت، و ديگران در زندان هستند. خبرنگاران بدون مرز، جمهوري اسلامي را بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه معرفي کرده، و رهبر جمهوري اسلامي هم به عنوان دشمن شماره يک آزادي مطبوعات شناخته شده است. پ.ف.: با توجه به اينکه قدرت الان به دست محافظه کاران افتاده است، شما فکر مي کنيد که وضعيت بدتر از اين نخواهد شد؟ به ويژه در مورد مطبوعات؟ جعفر مدني: ببينيد، اگر ما توجه کنيم، دقت کنيم که توقيف 85 نشريه، يا زنداني شدن تعداد زيادي از روزنامه نگاران، و موارد ديگري مثل قتل هاي پي در پي فعاليت سياسي، و نويسندگان، حمله به خوابگاه دانشجويان، و سرکوبي جريان هاي دانشجويي، همه اينها در سال هايي واقع شد که نهاد رياست جمهوري و قوه مجريه، و همچنين نهاد قوه مقننه مجلس در اختيار جناح اصلاح طلب بود، يعني در واقع هر زمان که رژيم سواي اينکه حاکميت يگانه بوده يا دوگانه، هر زمان که توانسته به آزادي ها هجوم برده است، و امروز هم که مي گويند حاکميت يکپارچه شده، بعد از انتخابات مجلس هفتم، به گمان من در ماهيت رژيم، تفاوتي حاصل نشده است. درباره بروشور 16 صفحه اي اخير وزارت امور خارجه آمريکا، که در آن به خاموش کردن روزنامه نگاران ايراني اشاره شده است، جعفر مدني، روزنامه نگار با سابقه و فعال حقوق بشر، مي گويد که مشکل مطبوعات در ايران، در واقع مشکل خود حکومت است، و قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان يک قانون مادر، يک سند پر از تناقض است. وي مي افزايد که رژيم جمهوري اسلامي، سواي اينکه حاکميت يگانه بوده يا دوگانه مثل سالهاي اخير، هرگاه اراده كرده است به آزادي ها هجوم برده است، و امروز هم که مي گويند بعد از انتخابات مجلس هفتم، حاکميت يکپارچه شده، در ماهيت رژيم، تفاوتي حاصل نشده است.
XS
SM
MD
LG