لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۱۴

امضاي منشور تاسيس کرسي آموزش بهداشت ميان يونسکو و دانشگاه تهران، از ديد نماينده جمهوري اسلامي در يونسکو


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): ديروز در مقر سازمان يونسكو در پاريس، طي مراسمي، منشور تاسيس كرسي آموزش بهداشت و پيشگيري ميان مدير كل يونسكو و دكتر ظفرقندي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، به امضاء رسيد. دكتر معين، وزير سابق علوم، كه رئيس بخش آلرژي و ايمونولوژي اين دانشگاه است، صاحب اين كرسي خواهد شد. نازي عظيما (راديو فردا): دكتر احمد جلالي، رئيس هيات نمايندگي ايران در يونسكو و رئيس كميسيون حفظ ميراث فرهنگي جهان اين سازمان در پاريس، درباره اين كرسي يونسكو گفت: دكتر احمد جلالي (رئيس هيات نمايندگي ايران در يونسكو، پاريس): مي دانيم كه يونسكو كرسي هاي دانشگاهي در موضوعات مختلفي كه به يونسكو مربوط مي شود، در بعضي دانشگاههاي جهان موافقت مي كند كه ايجاد شود. در ايران اين سومين كرسي يونسكويي است كه در دانشگاهها تثبيت شده، يك كرسي بيولوژي داريم، يك كرسي حقوق بشر و آموزش دموكراسي در دانشگاه شهيد بهشتي و اين سومين كرسي در دانشگاه علوم پزشكي تهران در واقع آموزش بهداشت و ايمونولوژي برقرار شد. فلسفه اين كرسيها اين است كه ما مي دانيم چهار شاخه آموزش، فرهنگ، ارتباطات و علوم كه شاخه هاي اصلي كار يونسكو هستند، در يونسكو مطرح هستند. اين چهار شاخه فعاليت يونسكو نه از جهت خود علوم به معناي اخص علوم يا فرهنگ و ارتباطات است، بلكه وظيفه دارند كه وظايف سازمان ملل را كه نزديك كردن ملتها به همديگر است، از راه آموزش، فرهنگف، علوم و ارتباطات تسهيل كنند. ن . ع : دكتر احمد جلالي مي گويد: آموزش مساله اصلي يونسكو است كه در زمينه هاي گوناگون همچون حقوق بشر، حفاظت از ميراث فرهنگي جهان و ميراث طبيعي و محيط زيست و بالا بردن سهم فرهنگها از يكديگر مي پردازد و موضوع بهداشت نيز سواي جنبه علمي و تخصصي آن كه به دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي ارتباط دارد، جنبه آموزشي نيز دارد. دكتر احمد جلالي: موضوع بهداشت و پيشگيريها يك جنبه علمي تخصصي دارد كه طبيعتا دانشگاهها وظيفه آن را دارند، ولي يك جنبه آموزشي دارد كه چگونه مي شود از راه آموزش اين موضوع را در ذهن يك ملت اهميتش را بالا برد. تاسيس كرسي آموزش بهداشت و پيشگيري در دانشگاه تهران از جانب يونسكو اين هدف را تعقيب مي كند و اين كرسي بين يونسكو و رئيس دانشگاه تهران به امضا رسيد. ن . ع : به عقيده دكتر جلالي مهم آن است كه بدنه علمي كشور بداند چگونه مجموعه تحقيقات و آموزشهاي خود را كه در سطح ملي جريان دارد، با تجربيات ساير ملل پيوند بزند. او كار عمده يونسكو را استاندارد سازي اين آموزشها و تجربيات مي داند. دكتر احمد جلالي: كار عمده يونسكو استاندارد سازي است در مورد اين آموزشها و تجربيات. درواقع مركزي كه در دانشگاه تهران اين آموزش را تدوين خواهد كرد، از طريق كرسي يونسكو در اين دانشگاه متصل خواهد شد به مجموعه تجربيات بين المللي كه براي آموزش اين موضوع تا كنون جمع بندي شده و يونسكو مي بايست از راه درگير شدن اين تجربيات با بدنه علمي كشور بتواند موقعيت و موضوعيت خودش را در جهان نشان دهد به اين معني كه شاخه هاي مختلف معرفت بشري چگونه مي توانند به هم مربوط شوند، چگونه بحث بهداشت به حفظ ميراث مربوط مي شود، چگونه حفظ به محيط زيست مربوط مي شود، چگونه رابطه وجود دارد بين گسترش ارتباطات در جهان و گسترده كردن آگاهيها و خودآگاهيهاي ملي يك مردم. ديروز در مقر سازمان يونسكو در پاريس، طي مراسمي، منشور تاسيس كرسي آموزش بهداشت و پيشگيري ميان مدير كل يونسكو و دكتر ظفرقندي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، به امضاء رسيد. دكتر معين، وزير سابق علوم، كه رئيس بخش آلرژي و ايمونولوژي اين دانشگاه است، صاحب اين كرسي خواهد شد. دكتر احمد جلالي، رئيس هيات نمايندگي جمهوري اسلامي در يونسكو و رئيس كميسيون حفظ ميراث فرهنگي جهان اين سازمان در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين سومين کرسي يونسکو در ايران است، و غير از آن كرسي هاي بيولوژي، حقوق بشر و آموزش دموكراسي نيز داريم. وي مي گويد که آموزش، مساله اصلي يونسكو است، كه در زمينه هاي گوناگون همچون حقوق بشر، حفاظت از ميراث فرهنگي جهان و ميراث طبيعي و محيط زيست و بالا بردن سهم فرهنگها از يكديگر مي پردازد و موضوع بهداشت نيز سواي جنبه علمي و تخصصي آن كه به دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي ارتباط دارد، جنبه آموزشي نيز دارد.
XS
SM
MD
LG