لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۱۹

گردهمايي در تهران در اعتراض به تصوير زن در صدا و سيما، از ديد يک فعال حقوق زنان


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): امروز در تهران عده زيادي از زنان فعال در زمينه كسب حقوق زن در ايران از ساعت پنج تا هفت بعد از ظهر در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران ايراني گرد آمده اند تا به آنچه سياستهاي انحصاري و زن ستيزانه صدا و سيما مي دانند اعتراض كنند. در اين حركت اعتراضي بسياري از گروههاي اجتماعي و آموزشي و سايتهاي اينترنتي و سازمانها و گروههاي غير دولتي گرد آمده اند تا به تصويري كه صدا و سيما از زن ايراني مي دهد و او را به صورت موجودي منفعل و مطيع مردم جلوه مي دهد، ضمن سخنرانيها و شعارها در قطعنامه اي اعتراف كنند. پروين اردلان، فعال حقوق زنان و عضو انجمن فرهنگي زن كه در محل اين گردهمايي حضور داشت، ساعتي پيش در تماسي مستقيم از محل گردهمايي درباره اين گردهمايي چنين گفت: پروين اردلان (فعال حقوق زنان و عضو انجمن فرهنگي زن، تهران): يك گردهمايي است تحت عنوان گردهمايي اعتراض آميز عليه صدا و سيما كه قرار بود امروز ساعت پنچ تا هفت در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شود كه در حال اجرا است در حال حاضر و اين برنامه با سخنراني و تريبون آزاد همراه است كه جمعيت زيادي آمدند چون سالن انجمن بسيار كوچك است و گنجايش حدود صد نفر را دارد ولي عده مردم بيرون از سالن ايستادند، عده اي هم نشستند روي زمين و ادامه دارد برنامه و قرار است كه پس از پايان برنامه هم يك قطعنامه اي صادر شود. ن . ع : سخنرانان چه كساني هستند امروز؟ پروين اردلان : يك عده اي قرار است سخنراني كنند و يك عده اي هم در تريبون آزاد اسمهايشان را نوشتند كه قرار است باشند. اعضايي هستند كه نمايندگان گروههاي مختلف بودند. چون برنامه اي كه امروز الان دارد برگزار مي شود، به فراخواني كه برخي از سازمانها و روزنامه نگاران داده بودند، تقريبا مي شود گفت كه بسياري از گروههاي زنان، تشكلهاي غير دولتي زنان، سايتهاي زنان، وبلاگها و افراد هستند كه پيوستند و به همين دليل هم برخي از اينها الان قرار است كه سخنراني كنند. در حال حاضر خانم مرضيه لنگرودي صحبت كردند، خانم فيرزوه مهاجر صحبت كردند، خانم فيروزه داوودي مهاجر صحبت كردند و الان هم مثل اين كه خانم پريسا عشقي مي خواهند صحبت كنند. ن . ع : خانم اردلان مي توانيد بگوييد حدودا عده كساني كه آنجا آمدند چند نفر است؟ پروين اردلان : ظرفيت انجمن صنفي حدود 150 نفر است و يك عده هم الان بيرون هستند در حيات و عده اي هم در داخل سالن نشستند روي زمين و يك عده هم بيرون ايستادند، بنابراين نمي توانم تخمين بزنم چقدر است. ن . ع : بيشتر خانم هستند يا آقايان هم هستند؟ پروين اردلان: بيشترشان خانم هستند، ولي آقايان هم آمدند. ن . ع : مي توانيد راجع به آن قطعنامه صحبت كنيد. مي دانيد متنش چيست؟ پروين اردلان: اين قطعنامه عنوانش هست انحصاري بودن صدا و سيما بايد شكسته شود. قطعنامه پاياني گرهمايي اعتراضي زنان عليه سياستهاي زن ستيزانه صدا و سيما است. در آن اشاره شده كه با توجه به تلاشي كه زنها در اين دوران مي كنند و با توجه به رشدي كه زنها داشتند در ايران، صدا و سيما همچنان در تلاش است كه نقش كليشه اي را براي زن توليد و بازتوليد كند و اين كه نقشها و تصاويري كه از زنان داده مي شود، همه غير واقعي است و تصويري غير واقعي از زندگي زنان ما است. در كل خواسته هايي در سه بند خواسته شده . يكي متوقف كردن پخش برنامه ها و سريالهايي كه با محتواي زن ستيزانه تهيه مي شود و اقدام جدي جهت انعكاس تصوير واقعي از فعاليتها زنان از قشرهاي گوناگون و در حوزه هاي مختلف و نيز انعكاس فعاليتهاي زنان جهان كه براي احقاق حقوق انساني خود تلاش مي كنند. بند دوي اين قطعنامه، تصويب قانوني براي صدا و سيما است كه در آن مجازاتهايي براي تخلفات اين سازمان پيش بيني شده و امكان نظارت قضايي و نظارت مردمي از طريق تشكل گروهي از نمايندگان سازمانهاي غير دولتي زنان و ديگر تشكلهاي مدني قيد شده باشد. بند سه هم واگذاري امتياز شبكه هاي تلويزيوني و راديويي و نيز امكان پخش آزادانه برنامه هاي راديويي و تلويزيوني از سوي سازمانهاي غير دولتي زنان و ديگر نهادهاي مدني. امروز در تهران عده زيادي از زنان فعال در زمينه كسب حقوق زن در ايران از ساعت پنج تا هفت بعد از ظهر در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران ايراني گرد آمده اند تا به آنچه سياستهاي انحصاري و زن ستيزانه راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي مي دانند اعتراض كنند. در اين حركت اعتراضي بسياري از گروههاي اجتماعي و آموزشي و سايتهاي اينترنتي و سازمانها و گروههاي غير دولتي گرد آمده اند تا به تصويري كه صدا و سيما از زن ايراني مي دهد و او را به صورت موجودي منفعل و مطيع مرد جلوه مي دهد، ضمن سخنرانيها و شعارها در قطعنامه اي اعتراض كنند. پروين اردلان، فعال حقوق زنان و عضو انجمن فرهنگي زن در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که قطعنامه پاياني گرهمايي، اعتراض زنان عليه سياستهاي زن ستيزانه راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي خواهد بود. وي مي گويد که راديو و تلويزيون همچنان در تلاش است كه نقش كليشه اي را براي زن توليد و بازتوليد كند.
XS
SM
MD
LG