لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۵۷

ارائه آمار اغراق آميز توسط مقامات جمهوري اسلامي در باره سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران


(rm) صدا |
آماري که از سوي منابع رسمي جمهوري اسلامي درباره ورود سرمايه خارجي به ايران منتشر مي شود، با آمار نهاد هاي کارشناسي داخلي و خارجي نمي خواند. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): اگر آمار انتشار يافته از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي را ملاک قرار دهيم، ايران از لحاظ جذب سرمايه گذاري هاي خارجي به يکي از پويا ترين کشور هاي در حال توسعه بدل شده است. خبرگزاري فارس به نقل از محمد خزاعي معاون سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حجم ورود سرمايه خارجي به ايران را در سال 1382، دو ميليارد دلار اعلام ميکند و مي افزايد که در اين ارزيابي سرمايه خارجي جذب شده از سوي مناطق آزاد و بخش هاي نفت و گاز و پتروشيمي در نظر گرفته نشده است. احمد مرتضوي مدير کل سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي باز هم پيشتر ميرود وابراز اميدواري ميکند که ايران در سال جاري هشت تا ده ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کند، يعني در واقع رقمي کم و بيش مشابه مکزيک و برزيل. ارزيابي هايي اين چنين به هيچوجه با آمار انتشار يافته از سوي منابع بين المللي نمي خواند. سازمان «آنکتاد» (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد)، در آخرين گزارش خود درباره سرمايه گذاري خارجي در جهان، که معتبر ترين سند بين المللي در اين زمينه است، ايران را همچنان در زمره حاشيه اي ترين کشور هاي جهان از لحاظ جذب سرمايه قرار ميدهد. گاهنامه ي«آمار ايران» که از سوي مديريت روابط خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي فرانسه منتشر ميشود، حجم سرمايه مستقيم خارجي جذب شده از سوي ايران را در سال 2002، دويست و پنجاه ميليون ودر سال 2003، حدود سيصد و شصت ميليون دلار ارزيابي ميکند که از افزايش سرمايه گذاري خارجي در ايران حکايت ميکند، ولي در ابعادي بسيار کمتر از آنچه از سوي منابع رسمي جمهوري اسلامي اعلام مي شود. محافل اقتصادي تهران هم آمار منابع رسمي را درباره سرمايه خارجي با ترديد مي نگرند. روزنامه «همشهري» مي نويسد رکود سرمايه گذاري خارجي در ايران همچنان ادامه دارد وارقامي که از سوي منابع رسمي در اين زمينه ارائه شده، به نوشته ان روزنامه، عمدتا در مرحله پيشنهاد و ثبت باقي مانده و تنها کمتر از پانصد ميليون دلار به مرحله اجرايي رسيده است. آماري که از سوي منابع رسمي جمهوري اسلامي درباره ورود سرمايه خارجي به ايران منتشر مي شود، با آمار نهاد هاي کارشناسي داخلي و خارجي نمي خواند. محمد خزاعي معاون سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حجم ورود سرمايه خارجي به ايران را در سال 1382، دو ميليارد دلار اعلام كرد. احمد مرتضوي مدير کل سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت ايران در سال جاري هشت تا ده ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب خواهد كرد. ارزيابي هايي اين چنين به هيچوجه با آمار انتشار يافته از سوي منابع بين المللي نمي خواند. گاهنامه «آمار ايران» که از سوي مديريت روابط خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي فرانسه منتشر ميشود، حجم سرمايه مستقيم خارجي جذب شده از سوي ايران را در سال 2002، 250 ميليون دلار ودر سال 2003، حدود 360 ميليون دلار ارزيابي كرد.
XS
SM
MD
LG