لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۰۵

بدرفتاري چندسرباز آمريكائي با زندانيان عراقي و واكنش نهادهاي دمكراتيك و جامعه مدني آمريكا، از ديد يك صاحبنظر


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): بدرفتاري چند زندانبان آمريکائي با زندانيان عراقي در زندان ابوغريب بغداد، که عکس‌هاي آن براي نخستين بار در شبکه تلويزيوني CBS آمريکا نمايش داده شد و به فاصله چند ساعت تمام مطبوعات و راديوتلويزيون‌هاي آمريکا را تسخير کرد، از ديدگاه دکتر هوشنگ امير احمدي، استاد دانشگاه راتگرز نيوجرسي وبنيادگذار شوراي آمريکائي ايراني American-Iranian Council در پرينستون، نيوجرسي، يک بارديگر پويائي دمکراسي وقدرت تاسيسات جامعه مدني، مثل مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد در آمريکا را نشان داد که برخلاف جوامع غيردمکراتيک، شکنجه زندانيان توسط نگهبانان آنها نمي‌تواند براي مدت زيادي ادامه باشد. آقاي دکتر هوشنگ اميراحمدي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: دکتر هوشنگ امير احمدي (پرينستون، نيوجرسي): اتفاقي که در ابوغريب افتاده دو جنبه داره، يک جنبه اش نشان مي دهد که نيروهاي rogue (ياغي) و نيروهاي بسيار بدي هم درون سيستم دمکراتيک مثل آمريکا پرورش مي کند و نيروهائي که در مسائل امنيتي آمريکا مخصوصا دخالت دارند، اما نيروهائي هم هستند در اين جوامع دمکراتيک که در مقابل اين حرکت هاي زشت غيرانساني مي ايستند، افشا مي کنند و سعي مي کنند اين نيروها را درجامعه تضعيف کنند و اين به نظر من لطف و زيبائي جامعه دمکراتيک آمريکا است که نيروهاي انساني اش نيروهاي مردمي اش اين حق را دارند دريک سطح بسيار وسيع و آزادند که درمقابل آن نيروهاي غيرمردمي و زشت و غيرانساني بايستند وترسي هم نداشته باشند از آنها. ب.ن.: آقاي دکتر هوشنگ اميراحمدي اين جريان را با افشاگري بعد از قتل هاي زنجيره اي در ايران و پيامد آن مقايسه مي‌کند. دکتر هوشنگ اميراحمدي: من يادم است که وقتي در جامعه ايران خود ما، قتل هاي زنجيره اي مسئله اش مطرح شد، آن موقع اينجور مطرح کردم که اين جامعه بديهي است که جامعه اي است که درآن آدمکش وجود دارد و براي آينده ايران خطرناک است. اما در همان مصاحبه هم ضمنا اظهار خوشحالي کردم که نيروهاي ديگري هم در جامعه شکل گرفته است که اين نيروها را افشا ميکنند و در مقابل شان مي ايستند و نمي‌گذارند در برابر اين نيروها جان بگيرند. متاسفانه اين نيروي دوم، اين نيروي دمکراتيک و اصلاح طلب – منظورم از اصلاح طلب، نيروهاي اصلاح طلب معمولي نيست دارم جامعه وسيع تر ايران را مي گويم، متاسفانه ا زطرف رهبران ما تقويت نمي شوند و نشدند. ب.ن.: صداي آقاي دکتر هوشنگ امير احمدي را مي‌شنويم، استاد دانشگاه راتگرز، در بررسي پيامد انتشار خبر بدرفتاري چند سربازآمريکائي با زندانيان عراقي در زندان ابوغريب. آقاي امير احمدي مي‌گويد رفتاري به مراتب غيرانساني تر از آنچه در عکس‌هائي که تلويزيون سي بي اس از بدرفتاري با زندانيان ابوغريب توسط چند سرباز آمريکائي نشان داد در همين زندان در جريان بود اما به خاطر ساخت غيردمکراتيک جامعه عراق بيشتر از سي سال ادامه پيدا کرد. دکتر هوشنگ اميراحمدي: صدام حسين درهمين زندان، سي سال فاجعه کرد، سي سال آدمکشي کرد، سي سال شکنجه کرد که آن اتفاقي که الان آمريکائي ها به وجود آوردند، در مقابلش واقعا چيز نيست. اما صداش را کسي نشنيد. هيچ نيروئي نتوانست در مقابلش بايستد. هيچ حرکت مثبتي در مقابلش انجام نشد تا اينکه بالاخره نتيجه اش را الان مي بينيم که هم در جهت تخريب خود صدام شد و هم در جهت تخريب خود جامعه عراق و نيروهاي دمکراتيک. متاسفانه. اما اين اتفاق اخير عمده شد و اتفاق آقاي صدام حسين عمده نشد. جامعه آمريکا يک جامعه دمکراتيک است و انتظار از اين جامعه به عنوان جامعه اي که ارزش هاي خوب انساني را رشد مي دهد خوب بسيار زيادتر از اين است که بتواند يا بخواهد همچنين اتفاقي در چارچوب آن به وجود بيايد. به همين دليل مي خواهم عرض کنم اتفاقي که افتاده از نظر مقايسه اي معناي خيلي خوبي داردو معناي خوبش اين است که اگر يک جامعه دمکراتيک داشته باشي، حتي اگر يک اشکال بدي، يک وضعيت بدي اتفاق بيافتد و يک جريان غيرانساني بخواهد شکل بگيرد، آن جريان را مي شود زير کنترل آورد و افشا کرد و از بين برد ولي اگر جامعه دمکراتيک نباشد و اگر دولت دمکراتيک نباشد، متاسفانه آن اتفاق نخواهد افتاد مثل زمان صدام حسين و برعکس، نيروهاي بد بيشتر تقويت مي شوند و اين به ضرر جامعه درمجموع است و هم کشور و هم امنيت ملي اش و همه چيزش. به همين دليل، درس بزرگي بايد از اين اتفاقي که در ابوغريب افتاده گرفت و آن درس بزرگ به نظر من اين است که دمکراسي در واقع موتور حرکت جوامع است براي رشد، توسعه و امنيت ملي. در و اقع معني دمکراسي در جامعه اين نيست که همه نيروهاي جامعه دمکراتيک باشند، بلکه معني جامعه دمکراتيک جامعه اي که بالانس دارند و در يک تعبيرنهائي در آن نيروهاي خوب بر نيروهاي بد برتري پيدا مي کنند. بدرفتاري چند زندانبان آمريکائي با زندانيان عراقي در زندان ابوغريب بغداد، که عکس‌هاي آن براي نخستين بار در شبکه تلويزيوني CBS آمريکا نمايش داده شد و به فاصله چند ساعت تمام مطبوعات و راديوتلويزيون‌هاي آمريکا را تسخير کرد، از ديدگاه دکتر هوشنگ امير احمدي، استاد دانشگاه راتگرز نيوجرسي وبنيادگذار شوراي آمريکائي ايراني American-Iranian Council در پرينستون، نيوجرسي، يک بارديگر پويائي دمکراسي وقدرت تاسيسات جامعه مدني، مثل مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد در آمريکا را نشان داد آقاي دکتر هوشنگ اميراحمدي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: صدام حسين درهمين زندان، سي سال فاجعه کرد، اما صداش را کسي نشنيد. اگر يک جامعه دمکراتيک باشد، حتي اگر يک وضعيت بدي اتفاق بيافتد، آن جريان را مي شود افشا كرد و زير کنترل آورد و افشا کرد و از بين برد.
XS
SM
MD
LG