لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ تهران ۱۶:۱۷

هشدار محسن آرمين نسبت به تشکيل جريان فاشيستي حاصل از اتحاد راهبردي جناح‌هاي راست و اقتدارگرا


(rm) صدا |
محسن آرمين، نماينده مستعفي مجلس ششم و عضو مرکزيت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در سخناني که روز يکشنبه ايراد کرد، و خبرگزاري دانشجويان ايران بخشي از آن را گزارش کرده است، در مورد پيدايش فاشيسم در ايران هشدار مي دهد و مي گويد: جريان راست با جريان اقتدارگرا، صداي پاي فاشيسم به گوش مي رسد. امير آرمين (راديوفردا): «مشکل پيش روي جامعه ايران، جريان راست نيست، جريان اقتدارگرايي است که داراي خصوصيات فاشيستي است». محسن آرمين، عضو مرکزيت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، که به دليل اعتراض به نحوه شکل گيري مجلس هفتم شوراي اسلامي، از نمايندگي در مجلس ششم استعفاء داد، مي گويد که جريان راست داراي پايگاه اجتماعي است، اما جريان کنوني، جريان مافياي قدرت است، يعني آميزه اي از جريان راست با اقتدارگرا، که به اتحاد راهبردي رسيده اند، و اين اتحاد استراتژيک، يک جريان فاشيستي است. به گفته محسن آرمين، با قوت گيري جريان فاشيستي مافياي قدرت، نهادهاي مدني، يعني حلقه مياني مردم با حاکميت، رنگ مي بازد. فضاي سياسي کشور بسته تر مي شود، و نهادهاي مدني که ضعيف تر هستند، به حاشيه رانده مي شوند. محسن آرمين مي گويد: جناحي که مجلس هفتم راه يافته و خود را پيروز مي داند، چون در داخل ايران پايگاه ندارد، ناچار است به خارجي ها امتياز بدهد، و با دادن امتيازهاي جورواجور به خارجيان، بحران مشروعيت خود در داخل را حل کند. به گفته محسن آرمين، حاکميتي که دارد شکل مي گيرد، و رنگ فاشيستي دارد، با الگوي چيني فرق مي کند، زيرا حاکميت چين هرگز به خارجيان امتياز نداده، و الگوي جامعه چيني در ايران، با توجه به تفاوت هاي فرهنگي و ساز و کارهاي اجتماعي، قابل پياده شدن نيست. محسن آرمين نامي از سران جبهه اقتدارگرا که با جريان راست متحد شده و مافياي قدرت فاشيستي را تشکيل مي دهند نمي برد، اما با توجه به اين سخنان او که در انتخابات مجلس هفتم شاهد اتفاقي جديد و شيوه اي تازه بوديم که در آن راي و نظر مردم ناديده گرفته شد، مي توان حدس زد که منظور او چه کساني هستند. محسن آرمين ابراز اميدواري مي کند که افکار قرون وسطايي اين مافياي قدرت، با توجه به سطح آگاهي جامعه ايراني موفق نشود به هدف هاي خود جامعه عمل بپوشاند، و مي گويد که مافياي قدرت يا ناچار است در برابر خواست هاي مدني جامعه کوتاه بيايد، که از اقتدار فاشيستي اش کاسته مي شود، و يا سرکوب کند که در آن صورت شاهد فروپاشي آن خواهيم بود. محسن آرمين، نماينده مستعفي مجلس ششم و عضو مرکزيت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در سخناني که روز يکشنبه ايراد کرد، و خبرگزاري دانشجويان ايران بخشي از آن را گزارش کرده است، در مورد پيدايش فاشيسم در ايران هشدار داد و گفت که مشکل پيش روي جامعه ايران، جريان راست نيست، جريان اقتدارگرايي است که داراي خصوصيات فاشيستي است. وي گفت که جريان راست داراي پايگاه اجتماعي است، اما جريان کنوني، جريان مافياي قدرت است، يعني آميزه اي از جريان راست با اقتدارگرا، که به اتحاد راهبردي رسيده اند، و اين اتحاد استراتژيک، يک جريان فاشيستي است. به گفته محسن آرمين، با قوت گيري جريان فاشيستي مافياي قدرت، نهادهاي مدني، يعني حلقه مياني مردم با حاکميت، رنگ مي بازد. فضاي سياسي کشور بسته تر مي شود، و نهادهاي مدني که ضعيف تر هستند، به حاشيه رانده مي شوند.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG