لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۸

شكل گيري جنبش دموکراسي خواهي مستقل از درگيري هاي جناحي


(rm) صدا |
پايگاه اينترنتي «رويداد» متعلق به جبهه مشارکت از شکل گيري دو جريان جمهوريخواه و جمهوري اسلامي خواه در فضاي سياسي ايران در پي شکل گيري مجلس شوراي اسلامي دور هفتم خبر مي دهد. اين سايت از قول ماشاالله شمس الواعظين دبير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات مي نويسد: هر دو جريان در نهايت زير چتر جمهوري گرد مي آيند که جوهر آن دموکراسي است. امير آرمين (راديو فردا): رويداد از شکل گيري دو جريان يکي جمهوريخواهي و ديگري جمهوري اسلامي خواهي در فضاي سياسي ايران پس از شکل گيري مجلس هفتم مطلبي دارد و مي نويسد: بخشي از جنبش دانشجويي و تمامي نيروي مخالف نظام از جمهوريخواهي حمايت مي کند و اصلاح طلبان دوم خردادي از جمله جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که از حاکميت کنار گذاشته شده اند و در شکل گيري مجلس هفتم جايي برايشان در نظر گرفته نشده است، در طيف جمهوري اسلامي خواهي قرار مي گيرند. رويداد از زبان شمس الواعظين روزنامه نگاري که روزنامه هاي جامعه و توس به سردبيري او به دستور دستگاه قضايي از 4 سال پيش تعطيل موقت شده است، فضاي کنوني ايران را به جنگ سرد، بعد از جنگ جهاني دوم همانند مي کند که دو ابرقدرت آمريکا و شوروي به دليل داشتن بمب اتمي در نوعي موازنه وحشت به سر مي بردند. و هر دو ابرقدرت متوجه شده بودند که ديگر نمي توانند رقيب را نابود سازند و بعد هم تز همزيستي مسالمت آميز و بقيه قضايا. شمس الواعظين مي گويد همان طور که موازنه وحشت جنگ سرد، زمينه را براي ظهور غيرمتعهدها در جامعه بين المللي فراهم ساخت، فضاي سياسي کنوني ايران هم راه را براي ظهور جنبش دموکراسي خواهي فراهم آورده است و اين جنبش نه به اردوي اصلاح طلب و نه به اردوي محافظه کار اقتدارگرا تعهدي ندارد، در واقع همان جمهوريخواهي است. بي يک کلمه کم يا يک کلمه زياد. به اعتقاد شمس الواعظين هر دو جناح جمهوريخواه و جمهوري اسلامي خواه در آينده زير چتر جنبش دموکراسي خواهي قرار مي گيرند و به زبان ديگر جنبشي که در فضاي بعد از راي گيري اول اسفند 82 به وجود آمده است، جايي براي جمهوري اسلامي نخواهد داشت. جنبشي مي تواند در مردم جايگاه پيدا کند که دموکراسي خواه باشد و اين البته نخستين بار نيست که چنين طرحي در جامعه ايران مطرح مي شود. پيش از آن که خاندان قاجار برافتد و خاندان پهلوي به عنوان دودمان پادشاهي جديد در ايران روي کار آيد، در نخستين سالهاي دهه 1300 نيز بحث جمهوريخواهي به طور جدي مطرح شد اما عده اي و از جمله حسن مدرس روحاني پرنفوذ از ترس آن که رضا خان به رياست جمهوري برسد، با جمهوريخواهي به مخالفت برخاستند و رضا خان هم نظر خود را تغيير داد و به فکر برانداختن قاجار و استقرار دودمان پادشاهي جديد شد. بار دوم هم در انقلاب سال 1357 جمهوري مطرح شد. هنگامي که مهدي بازرگان نخست وزير موقت از جمهوري دموکراتيک سخن گفت، آيت الله خميني در واکنشي خشمگينانه گفت: فقط جمهوري اسلامي، نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد. و اکنون ظاهرا جامعه ايران با تجربه آن دو مورد که در حافظه تاريخيش نقش بسته براي سومين بار به جمهوري روي مي آورد که جان کلام و چکيده آن دموکراسي و حاکميت ملي و مردمي باشد. پايگاه اينترنتي «رويداد» از شکل گيري دو جريان يکي جمهوريخواهي و ديگري جمهوري اسلامي خواهي در فضاي سياسي ايران پس از شکل گيري مجلس هفتم مطلبي دارد و مي نويسد: بخشي از جنبش دانشجويي و تمامي نيروي مخالف نظام از جمهوريخواهي حمايت مي کند و اصلاح طلبان دوم خردادي از جمله جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که از حاکميت کنار گذاشته شده اند و در شکل گيري مجلس هفتم جايي برايشان در نظر گرفته نشده است، در طيف جمهوري اسلامي خواهي قرار مي گيرند. شمس الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از مطبوعات مي گويد: همان طور که موازنه وحشت جنگ سرد، زمينه را براي ظهور غيرمتعهدها در جامعه بين المللي فراهم ساخت، فضاي سياسي کنوني ايران هم راه را براي ظهور جنبش دموکراسي خواهي فراهم آورده است و اين جنبش نه به اردوي اصلاح طلب و نه به اردوي محافظه کار اقتدارگرا تعهدي ندارد، در واقع همان جمهوريخواهي است. بي يک کلمه کم يا يک کلمه زياد.
XS
SM
MD
LG