لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۴

لزوم همكاري آمريكا با اصلاح طلبان در ايران، از ديد يك محقق آمريكائي


(rm) صدا |
جيمز دابينز James Dobbins در تحليلي درشماره امروز واشنگتن پست نوشت لندن اميدوار است مداخله ايران به فرونشاندن مقاومت شيعيان عراقي در برابر نيروهاي ائتلاف ياري دهد. بنظر جيمز دابينز شايد اين خبر براي دولت بوش كه جمهوري اسلامي را از محور هاي شرارت مي داند عجيب باشد. اما اين نخستين بار نيست كه تهران در پيكار با تروريسم جهاني به ياري واشنگتن مي آيد. عليرضا طاهري (راديو فردا): جيمز دابينز نخستين فرستاده ويژه جرج بوش به افغانستان پس از سرنگوني طالبان با اشاره به اينكه ايران از سالها پيش از آنكه آمريكا به فكر پيكار با طالبان و القاعده بيافتد، در چنين پيكاري پيشگام بوده است، مي نويسد دو هفته پس از سقوط كابل در گردهمايي بن براي چاره انديشي و برنامه ريزه آينده افغانستان، هيات ايراني بيش از همه ياري نشان داد. به نوشته جيمز دابينز كه اكنون مدير مركز مطالعاتي سياست دفاعي و امنيتي بين المللي director of the International Security and Defense Policy Center در موسسه تحقيقاتي Rand Corporation آمريكاست، اين نماينده ايران بود كه در دو مورد از قلم افتادن دو مساله سرنوشت ساز در طرح آينده افغانستان را گوشزد كرد و يادآور شد مردمسالاري و جنگ با تروريسم بايد در آن طرح جاي گيرد. جميز دابينز مي افزايد باز اين ايران بود كه با فشار بر جبهه متحد شمال اعضاي آن جبهه را واداشت كه بر سر شمار وزيرانش در كابينه آينده افغانستان تن به سازش دهند. نخستين فرستاده ويژه پرزيدنت بوش به افغانستان سپس از گردهمايي دولت هاي ياري دهنده به افغانستان مي نويسد و يادآوري مي كند در اين گردهمايي ايران باوعده نيم ميليارد دلاري بيش از هر دولتي به ياري افغانستان پس از طالبان شتافت. جيمز دابينز مي افزايد تمامي اين همكاري هاي چشمگير ايران و پشتيباني تهران از دولت موقت حامد كرزاي به واشنگتن گزارش شد و در كابينه بوش درباره آن بحث كردند. با اين همه كولين پاول، وزير امور خارجه آمريكا براي همه نمايندگان دولت هاي حاضر در گردهمايي بن نامه سپاس فرستاد مگر براي نماينده ايران. جيمز دابينز با ميان آوردن موضوع عراق ادامه مي دهد پرزيدنت بوش در هفته هاي اخير، دادن نقشي مركزي به سازمان ملل متحد را پذيرفته و نقشي بزرگتر را براي ناتو در عراق پيشنهاد كرده است. نقش هايي كه بريتانيا از ديرباز خواستار دادن آنها به سازمان ملل و ناتو بوده است. جيمز دابينز در پايان مي نويسد اينكه بريتانيا تعامل سازنده تري با ايران در پيش گرفته، بسيار مطلوب است و آمريكا نيز بايد به همين راه رود و با كساني در ايران گفتگو كند كه از راه هاي مردمسالارانه در پي اصلاح حكومت ديني در ايران اند و نمي خواهند حكومتي مشابه آن در عراق بر سر كار آيد. جيمز دابينز Jamess Dobbins نخستين فرستاده ويژه جرج بوش به افغانستان، در تحليلي نوشت لندن اميدوار است مداخله ايران به فرونشاندن مقاومت شيعيان عراقي در برابر نيروهاي ائتلاف ياري دهد. بنظر وي اين نخستين بار نيست كه تهران در پيكار با تروريسم جهاني به ياري واشنگتن مي آيد. به نوشته جيمز دابينز كه اكنون مدير مركز مطالعات سياست دفاعي و امنيتي بين المللي در موسسه تحقيقاتي Rand Corporation آمريكاست، نوشت ايران با فشار بر جبهه متحد شمال در افغانستان، آنها را واداشت كه تن به سازش دهند. وي با ستايش از تعامل سازنده تر بريتانيا با ايران مي نويسد آمريكا نيز بايد با كساني در ايران گفتگو كند كه از راه هاي مردمسالارانه در پي اصلاح حكومت ديني در ايران اند و نمي خواهند حكومتي مشابه آن در عراق بر سر كار آيد.
XS
SM
MD
LG