لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۱۸

مزاياي تبديل صندوق هاي قرض الحسنه به بانك هاي خصوصي از ديد يك كارشناس اقتصاد


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): بر اساس يك مصوبه جديد مجلس ايران، فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه تحت نظارت بانك مركزي قرار گرفت. اين مصوبه تحت عنوان تنظيم بازار غير متشكل پولي و در پي تقديم آن به مجلس در قالب يك لايحه دو فوريتي تصويب شد. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): مصوبه اي كه تحت عنوان تنظيم بازار غير متشكل پولي به تصويب مجلس رسيد، فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه را بدون مجوز بانك مركزي ممنوع اعلام مي كند. بنابر اين مصوبه چنانچه صندوقهاي قرض الحسنه فعال ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون موفق نشوند از بانك مركزي مجوز بگيرند، حق ادامه فعاليت از آنها صلب خواهد شد. اين مصوبه همچنين مقرر مي دارد متخلفين در صورت شكايت بانك مركزي به حبس تا شش ماه محكوم مي شوند . دكتر مهدي تقوي، اقتصاد دان در تهران در گفتگو با راديو فردا مي گويد: اين مصوبه مي تواند در آينده مانع فعاليتهاي صندوقهاي قرض الحسنه اي از آن نوع شود كه اخيرا در اصفهان و خراسان مشكل ساز شدند. دكتر مهدي تقوي: عده زيادي از قرض الحسنه هاي موجود مشكل ايجاد كردند، براي اينكه نتوانستند يك مقدار از برداشت پولها را به وسيله آنهايي كه سپرده گذاشته بودند پهلويشان جواب بدهند. در مشهد ما اين مشكل را داشتيم، در اصفهان هم داشتيم و آن موقع اقتصاددانها همه كساني كه صحبت مي كردند، اين بود كه اينها مانند بانكها دارند عمل مي كنند. سپرده مي گيرند، وام مي دهند مانند بانكها و اينها در افزايش حجم پول در جريان نقش دارند. بنابراين بهتر است كه اينها مانند بانكها به وسيله بانك مركزي كنترل شوند، اينها را تبديل كنند به موسسات پولي و بانكي كه مرحله اول مجوز بانك خصوصي دادن است و بعد اينها تبديل شوند به بانكهاي خصوصي. حسن اين مصوبه اين است كه كنترل اينها را راحت تر مي كند. هرچه تعدادشان زيادتر شود، مشكل تر مي شود نظارت و كنترل بر آنها. ا . م . ك : چگونه بود كه تا حالا نظارتي بر كارشان وجود نداشت؟ دكتر مهدي تقوي: علت اين بود كه تعداد قرض الحسنه هايي كه قبل در اقتصاد ما بود، همان قرض الحسنه كوچكها بود. يعني چيزهايي كه در واقع آمده بود ايجاد شده بود، يك عده از مردم مي آمدند آنجا سپرده مي گذاشتند، يك عده ديگر مي گرفتند بدون اينكه بهره اي پرداخته بشود به اينها يا بهره اي از آنها گرفته شود. بعد از يك مدت بود كه اين قرض الحسنه هاي نوع جديد كه آمدند به سپرده ها بهره دادند و از سپرده گذارها بهره گرفتند، اينها ايجاد شد و تا موقعي كه اينها مشكلي ايجاد نكرده بودند، بانك مركزي و مردم صحبتي راجع به اينها نداشت. چون به هر حال مثلا يكي از اين قرض الحسنه هايي كه وام مي دهند با بهره مثلا 30 درصد، بهتر از آن وامهايي است كه مردم مي رفتند از اقتصاد زيرزميني و نذول خورها قرض مي كردند. بنابراين داشت بين اين دو يك خدمت اقتصادي در كشور ارائه مي داد. بنابراين شايد دليل اينكه مثلا در دو سال گذشته اين صحبت پيش آمده، اين بوده كه در واقع اينها مشكلي براي اقتصاد ايجاد نكرده بودند و به عقيده من اگر اينها به يك عده از مردم با بهره كمتر از آن اقتصاد زيرزميني وام مي دادند، به هر حال دارند كمبود بانكها را در اقتصاد جبران مي كنند و يك خدمت مفيد انجام مي دهند، چون آلترناتيو اينها آن وقت مي شد آن نزول خورها. ا . م . ك : بانك مركزي قرار است اين مصوبه را به چه نحوي به اجرا بگذارد كه در عين حال جلوي كاركرد به گفته شما قرض الحسنه هاي مفيد را نمي گيرد، جلوي اشكالاتي را كه قرض الحسنه هاي خاصي در اصفهان و خراسان براي مردم و اقتصاد ايجاد كردند بگيرد؟ دكتر مهدي تقوي: گروهي كه الان مساله دارند، اين قرض الحسنه هاي بزرگ هستند كه اينها مانند موسسات پولي و بانكي عمل مي كنند. تعدادشان هم خيلي زياد نيست. من فكر مي كنم كه اگر بانك مركزي بيايد به اينها مجوز موسسات پولي و بانكي را بدهد، همانطوري كه بانكهاي خصوصي هم در ايران اول با دادن مجوز موسسات پولي و اعتباري كارشان را شروع كردند، اينها تشويق شوند كه يك عده اي كه بانكداري مي دانند بتوانند اداره كنند، خيلي هم خوب است براي اقتصاد. هم مي تواند كنترلشان كند، هم مي تواند در واقع با تبديل اينها به بانكهاي خصوصي، اين رقابت را در صنعت بانكداري ايران اضافه كند. بر اساس مصوبه اي كه تحت عنوان تنظيم بازار غير متشكل پولي به تصويب مجلس رسيد، فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه بدون مجوز بانك مركزي ممنوع اعلام شد. بنابر اين مصوبه چنانچه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون موفق نشوند از بانك مركزي مجوز بگيرند، حق ادامه فعاليت از آنها صلب خواهد شد. دكتر مهدي تقوي، اقتصاد دان در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: عده زيادي از قرض الحسنه هاي موجود نتوانستند يك مقدار از برداشت پولها را به وسيله آنهايي كه سپرده گذاشته بودند پهلويشان جواب بدهند. اين مصوبه مي تواند در آينده مانع فعاليتهاي صندوقهاي قرض الحسنه اي از آن نوع شود كه مشكل ساز شدند. وي معتقد است بهتر است كه اينها مانند بانكها به وسيله بانك مركزي كنترل شوند، و تبديل شوند به موسسات پولي و بانكي و در مرحله بعد به بانكهاي خصوصي. من فكر مي كنم كه بهتر است بانك مركزي به اينها مجوز موسسات پولي و بانكي بدهد، اينها تشويق شوند و يك عده اي كه بانكداري مي دانند، بتوانند به اين كار بپردازند. در واقع با تبديل اينها به بانكهاي خصوصي، رقابت در صنعت بانكداري ايران اضافه مي شود.
XS
SM
MD
LG