لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۳۱

مدير آمريکائي اداره امورعراق: درعراق جديد جائي براي بي قانوني وجود ندارد


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): پل برمر، مدير آمريکائي اداره امورعراق امروز فرماندار جديدي براي نجف و مناطق اطراف آن تعيين کرد. به نظر مي رسد اين اقدام تلاشي است براي افزايش فشار ها برمقتدا صدر، روحاني شيعه. آقاي برمر گفت فرماندار جديد عدنان الظروفي، مي تواند با استفاده از بودجه آمريکائي کساني را براي خدمت در يک نيروي پليس و دفاع غير نظامي عراقي استخدام کند و آموزش دهد. آقاي برمر گفت: مردم بين النهرين ميانه مشتاقانه در انتظار باز گشت به زندگي عادي هستند، و به اين خواست خود خواهند رسيد. درعراق جديد، جائي براي بي قانوني و رفتارها ي مبتني برمنافع شخصي، نظير انچه که در هفته هاي اخير ديده ايم، وجود ندارد. آقاي برمر گفت: هيچ فردي بالاتر از قانون نيست. هيچ گروهي بالاتر از قانون نيست. به همين دليل است که ما رهبران جامعه نجف را تشويق مي کنيم قدم پيش بگذارند و راههائي براي حل منطقي و درست مسائل پيشنهاد کنند. آقاي برمر افزود: استقرار آرامش قانونمند مستلزم آن است که مقتدا صدر و طرفداران مسلح او کاري کنند که نه بيشتر و نه کمتر از آن از ديگر شهروندان انتظار مي رود. نخست اين که مقتدا صدر بايد بخاطرجناياتي که به او نسبت داده مي شود، در داد گاه عراقي محاکمه شود و دوم اين که طرفداران مسلح او بايد خلع سلاح شوند، همانطور که اعضاي ديگر گروهها بايد خلع سلاح شوند. پل برمر، مدير آمريکائي اداره امورعراق امروز فرماندار جديدي براي نجف و مناطق اطراف آن تعيين کرد. آقاي برمر گفت: درعراق جديد، جائي براي بي قانوني و رفتارها ي مبتني برمنافع شخصي، نظير انچه که در هفته هاي اخير ديده ايم، وجود ندارد. وي گفت: هيچ فردي بالاتر از قانون نيست. هيچ گروهي بالاتر از قانون نيست. وي گفت مقتدا صدر بايد بخاطرجناياتي که به او نسبت داده مي شود، در داد گاه عراقي محاکمه شود و طرفداران مسلح او خلع سلاح شوند، همانطور که اعضاي ديگر گروههابايدخلع سلاح شوند.
XS
SM
MD
LG