لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۹

سرويس ضد فيلتري سازمان مركزي رسانه هاي بين المللي آمريكا سبب فيلتر كردن برخي سايت ها شده است


(rm) صدا |
نتيجه تحقيقات جديد و مستقلي كه از طرف محققان دانشگاههاي هاروارد، كمبريج و تورانتو منتشر شده است، نشان مي دهد كه سرويس ضد فيلتري كه توسط سازمان مركزي رسانه هاي بين المللي آمريكا راه اندازي شده است، برخي از سايتها را مسدود نموده است. اين سرويس فيلترشكن براي كاربران اينترنت در ايران راه اندازي شده است و به آنان اجازه مي دهد تا به سايتهاي فيلترشده از طرف جمهوري اسلامي دست يابند. ليلي آرمان (راديو فردا): روزانه دهها ايراني از سرويس فيلترشكن دولت آمريكا استفاده مي كنند. اين سرويس خدمات رساني اينترنتي را طرف قرارداد دولت آمريكا در سن ديه گو در ايالت كاليفرنيا اداره مي كند و در سال 2003 حدود كمتر از يك سال پيش راه اندازي شده است. سايتهايي كه خود اين فيلترشكن امكان دستيابي به آنها را مختل كرده، شامل برخي سايتهاي ضد سياست آمريكا، سايتهاي مغاير با دموكراسي و رسانه هاي خبري غربي مانند BBC است. آنطور كه گردانندگان اين سرويس مي گويند، چنين چيزي وجود خارجي ندارد، اما به گزارش تحقيق مشترك كه انجام شده توسط دانشگاههاي كمبريج، هاروارد و تورانتو، امكان دستيابي به صدها سايت ديگر نيز از طريق اين سرويس امكان ندارد. جاناتان زيترين از دانشگاه حقوق دانشگاه هاروارد، يكي از محققان اين گزارش مي گويد: اين سرويس صرفا دومين وارد شده را مي خواند و آن را فيلترشكني مي كند. طبق تحقيق صورت گرفته بين سه دانشگاه، يكي از كلمات موجود در ليست ممنوعه هاي ايران كلمه ASS است كه باعث بلوكه شدن برخي سايتهاي پرنوگرافي مي شود، اما در كنار آن سايت وزارت خارجه آمريكا نيز كه در آدرسش حروف ASS را دارد نيز بلوكه مي شود. از ديگر كلمات ممنوعه موجود در ليست مي توان از كلمات BREAST, BUSH, FART، GAY، OLD، PICK و TV را نام برد. در ايران ISPها يا ارائه دهندگان خدمات اينترنتي شكل گرفتند تا از ترافيك كاربران ثبت شده اينترنتي در ايران و وب سايتهايي كه كلمات ممنوعه ليست را دارند، جلوگيري كنند. سانسور دولت ايران بر روي اين كلمات ممنوعه و سايتهاي حاوي آنها صورت گرفته است. با استفاده از سرويس فيلترشكن سازمان مركزي رسانه هاي بين المللي آمريكا، يك فرد در ايران با يك آدرس IP ايراني مي تواند مشخصاتش به شكل نامرئي درآيد و اصطلاحا تبديل به آدرسي شبه وار مي شود و به اين ترتيب مي تواند به سايتهاي ممنوع شده از طرف جمهوري اسلامي دست يابد. كن برمن، عضو سازمان مركزي رسانه هاي بين المللي آمريكا در واشنگتن مي گويد: مشغول پاسخگويي به تمام نكات تحقيق صورت گرفته بر عليه سرويس فيلتر شكن دولت آمريكا است و براي ارتقاي تكنيكهاي فيلترشكن آن، قرار است كه با مديران كمپاني مذاكره كند. او مي گويد: يكي از دلايل رسمي آنها براي اعمال برخي فيلترها اجتناب از صرف ماليات مردم بر سايتهاي پورنوگرافي است. لن سكوترل از گردانندگان اين سرويس تخمين مي زند كه برداشتن برخي فيلترها باعث دو برابر شدن ترافيك كاربران ايراني مي شود و هزينه ها را بيشتر مي كند. او مي گويد دليل گذاردن اين فيلترها تنها سازماندهي هزينه ها بوده است، نه چيز ديگر. اما توضيح مديران سرويس، آقاي زيترين از منتقدان عملكرد اين سرويس را متقاعد نكرده است. او مي گويد اين سرويس بايد طوري باشد كه يك كاربر ايراني درست مثل اين كه در آمريكا نشسته است، بتواند به سايتهاي اينترنتي دست يابد. نتيجه تحقيقات جديد و مستقلي كه از طرف محققان دانشگاههاي هاروارد، كمبريج و تورانتو منتشر شده است، نشان مي دهد كه سرويس ضد فيلتري كه توسط سازمان مركزي رسانه هاي بين المللي آمريكا راه اندازي شده است، برخي از سايتها را مسدود نموده است. اين سرويس فيلترشكن براي كاربران اينترنت در ايران راه اندازي شده است و به آنان اجازه مي دهد تا به سايتهاي فيلترشده از طرف جمهوري اسلامي دست يابند. طبق تحقيق صورت گرفته بين سه دانشگاه، يكي از كلمات موجود در ليست ممنوعه هاي ايران كلمه ASS است كه باعث بلوكه شدن برخي سايتهاي پرنوگرافي مي شود، اما در كنار آن سايت وزارت خارجه آمريكا نيز كه در آدرسش حروف ASS را دارد نيز بلوكه مي شود. از ديگر كلمات ممنوعه موجود در ليست مي توان از كلمات BREAST, BUSH, FART، GAY، OLD، PICK و TV را نام برد.
XS
SM
MD
LG