لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۷

افزايش شكايت عليه جمهوري اسلامي، در سازمان بين المللي كار


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): نماينده سازمان بين المللي كار مي گويد اگر جمهوري اسلامي به خواست هاي سازمان بين المللي كار مبني بر آزادسازي كارگران بازداشت شده در جريان تظاهرات 10 روز پيش كارگران و سركوب خونين كارگران شهربابك پاسخ ندهد، روزهاي سختي در انتظار دولت ايران خواهد بود. جبارعلي سليميان نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللي كار با اشاره به بازداشت شماري از كارگران در سقز گفت راه پيمايي اول ماه مي نياز به مجوز ندارد. در اكثر كشورها راه پيمايي براي بزرگداشت كارگر برگزار مي شود و اين حق مسلم جامعه كارگري ايران است كه حداقل سالي يك بار از اين طريق خواستها و نظرات خود را اعمال كند. نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللي كار علت اصلي بازداشت محمود صالحي رئيس يكي از انجمن هاي صنفي كارگري شهر سقز را كه به همراه شمار ديگري از كارگران در جريان تظاهرات روز كارگر در اين شهر بازداشت شد، ديدار او با نماينده كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري به ايران اعلام كرد و گفت صالحي دو روز پيش از بازداشت با هيات اعزامي اين كنفدراسيون ملاقات داشته و نيروهاي امنيتي اين هيات را تحت نظر داشند و بهمين دليل به خانه وي يورش بردند و كامپيوتر، اسناد و مدارك او را ضبط كردند. دوروز پيش هم در نامه اي همسر محمود صالحي به آنا بيوندي، نماينده اعزامي كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري به ايران كه دفتر آن در ژنو است،ارسال كرد، نوشت كه ماموران حكومت در جريان تفتيش خانه شان او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. جبارعلي سليميان نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللي كار مي گويد از انقلاب 57 حدود يك ربع قرن است كه پرونده ايران در خصوص نقض مقاوله نامه مربوط به عدم تبعيض در اشتغال كه يكي از مقاوله نامه هاي بنيادي در سازمان بين المللي كار است، در كميته استاندارد اين سازمان مطرح است و اكنون دو پرونده ديگر به اين پرونده افزوده شده است. اين دو پرونده يكي مربوط است به سركوب خونين شهربابك چهارم بهمن ماه گذشته كه در جريان آن چهارتن از كارگران كشته شدند و ديگري ادامه بازداشت محمود صالحي، محسن حكيمي مترجم صالحي در ملاقات با آنا بيوندي و پنج كارگر ديگر است. بنا به گزارش خبرگزاري كار ايران، جبارعلي سليميان، نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللي كار به احتمال گشايش پرونده ديگر در پيوند با جمهوري اسلامي در سازمان بين المللي كار اشاره مي كند و مي گويد در خصوص عدم دريافت حقوق كارگران ايران از اكثر نقاط كشور، تشكل هاي بين المللي كارگري احتمالا پرونده جديدي را عليه دولت ايران در خصوص نقض مقاوله نامه عدم پرداخت دستمزد در كميته استاندارد ها طرح خواهند كرد. به گفته نماينده ايران در سازمان بين المللي كار اگر جمهوري اسلامي در پاسخ به پرسش هاي سازمان بين المللي كار درباره سركوب كارگران در شهربابك و همچنين آزادي كارگراني كه در راه پيمايي اول ماه مي در سقز شركت كردند، اقدام نكند، در كنفرانس امسال سازمان بين المللي كار روزهاي سختي در انتظار دولت ايران خواهد بود. اين كنفرانس حدود يك ماه ديگر اوايل ژوئن در ژنو برگزار مي شود. جبارعلي سليميان نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللي كار گفت اگر جمهوري اسلامي به خواست هاي سازمان بين المللي كار مبني بر آزادسازي كارگران بازداشت شده در جريان تظاهرات 10 روز پيش كارگران و سركوب خونين كارگران شهربابك پاسخ ندهد، در كنفرانس امسال سازمان بين المللي كار روزهاي سختي در انتظار دولت ايران خواهد بود. نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللي كار علت اصلي بازداشت محمود صالحي رئيس يكي از انجمن هاي صنفي كارگري شهر سقز را كه به همراه شمار ديگري از كارگران در جريان تظاهرات روز كارگر در اين شهر بازداشت شد، ديدار او با نماينده كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري به ايران اعلام كرد. دوروز پيش هم در نامه اي همسر محمود صالحي به آنا بيوندي، نماينده اعزامي كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري به ايران كه دفتر آن در ژنو است،ارسال كرد، نوشت كه ماموران حكومت در جريان تفتيش خانه شان او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. اين كنفرانس حدود يك ماه ديگر اوايل ژوئن در ژنو برگزار مي شود.
XS
SM
MD
LG