لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۰

شمار شاكيان پرونده بيمارستان ايرانمهر به 17 تن رسيد


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): شمار شاكيان پرونده بيمارستان ايرانمهر به 17 تن رسيد. گفته مي شود كساني كه به تازگي به اين فهرست افزوده شده اند، كساني هستند كه در يكي دو سال گذشته عزيزانشان را در شرايطي مشابه مرگهاي اخير اين بيمارستان از دست داده اند. قرار است پزشكي قانوني تا دو سه روز آينده دليل قطعي مرگهاي مشكوك بيماران در بيمارستان ايرانمهر تهران را اعلام كند. ليلي آرمان (راديو فردا): شاكيان پرونده بيمارستان ايرانمهر به 17 تن رسيد. آن طور كه خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا خبر مي دهد، هفت شكايت از اين تعداد مربوط به فوت بيماران بوده است. اين پرونده در شعبه يك دادسراي ويژه جرايم پزشكي نزد بازرس قاعدي در دست رسيدگي است. اما هنوز هيچ علت دقيقي براي مرگ هفت بيمار اين بيمارستان كه از اتاق عمل بيرون آمده اند اعلام نشده است. يكي از شاكيان اين پرونده كه نخواست نام وي فاش شود، در گفتگو با راديو فردا گفت که مسئولان رسيدگي به اين پرونده قرار است تا دو سه روز آينده علت قطعي مرگ مشكوك بيماران اين بيمارستان را اعلام كنند. آنچه مسلم است تمامي اين افراد در اين بيمارستان مورد عمل جراحي قرار گفته اند و علت عوارض هرچه باشد، يا از داروهاي بيهوشي مشترك بين تمامي اين افراد بوده است و يا به گفته منابع آگاه، به دليل سهل انگاري پرسنل اتاق عمل بيمارستان، اين محيط استريل نبوده و عفونت ريه و كليه در بيماران ناشي از غير استريل بودن اتاق عمل و يا اتاق ريكاوري بوده است. چندي پيش در خبرهاي رسمي شنيده شد كه داروهاي بيهوشي استفاده شده در اين بيمارستان سالم و بدون نقص بوده است. در اين مورد همان شاكي كه از ذكر نامش خودداري كرد، گفت: متهم شدن شركت نور كه وارد كننده و توزيع كننده اين دارو است، بعيد به نظر مي رسد، چرا كه اين شركت متعلق به يكي از افراد بانفوذ در مراكز و سازمانهاي بلندمرتبه دولتي است. يكي از خبرنگاراني كه در حال تعقيب اين موضوع است، به شرط محفوظ بودن نامش به راديو فردا گفت: افرادي كه اخيرا به شاكيان پرونده بيمارستان ايرانمهر افزوده شده اند، كساني هستند كه يكي دو سال پيش عزيزانشان در اين بيمارستان با عوارضي مشابه قربانيان يك ماه پيش اين بيمارستان فوت شده اند. بيمارستان ايرانمهر تهران هم اكنون مشغول به كار است، اما درهاي اتاق عمل اين بيمارستان همچنان بسته مانده است. شمار شاكيان پرونده بيمارستان ايرانمهر به 17 تن رسيد. گفته مي شود كساني كه به تازگي به اين فهرست افزوده شده اند، كساني هستند كه در يكي دو سال گذشته عزيزانشان را در شرايطي مشابه مرگهاي اخير اين بيمارستان از دست داده اند. قرار است پزشكي قانوني تا دو سه روز آينده دليل قطعي مرگهاي مشكوك بيماران در بيمارستان ايرانمهر تهران را اعلام كند. هفت شكايت از اين تعداد مربوط به فوت بيماران بوده است. يكي از شاكيان اين پرونده كه نخواست نام وي فاش شود، در گفتگو با راديو فردا گفت که متهم شدن شركت نور كه وارد كننده و توزيع كننده داروهاي بيهوشي است، بعيد به نظر مي رسد، چرا كه اين شركت متعلق به يكي از افراد بانفوذ در مراكز و سازمانهاي بلندمرتبه دولتي است.
XS
SM
MD
LG