لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۱۳:۵۸

پيامدهاي اقتصادي كشمكش بين دولت و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي بر سر چگونگي بهره برداري از فرودگاه بين المللي تهران


(rm) صدا |
کشمکش ميان دولت و نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي بر سر بهره برداري از فرودگاه بين المللي امام خميني، در وراي ابعاد سياسي آن، مسايلي را در پيوند با چگونگي تصميم گيري اقتصادي در ايران مطرح مي کند. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): آنچه روز شنبه در فرودگاه نو بنياد امام خميني گذشت، در وراي ابعاد سياسي آن، پاره اي از ضعف هاي بزرگ تصميم گيري اقتصادي را در جمهوري اسلامي به نمايش ميگذارد. روزنامه «شرق» در سرمقاله بامداد امروز خود از «فرودگاه در وضعيت بي دولتي» سخن ميگويد و «آفتاب يزد»، ديگر روزنامه بامداد تهران، همان رويداد را «يکي از غم انگيز ترين تراژدي هاي مديريت اقتصادي» در کشور توصيف ميکند. در رابطه با آشفتگي شگفت آور حاکم بر بهره برداري از فرودگاه امام خميني، دستکم مي توان بر سه نکته مهم تأکيد کرد : - نکته نخست اين که طرحي به اهميت فرودگاه بزرگ تهران سي و پنج سال به درازا مي انجامد و تازه پس از به پايان رسيدنش، بهره برداري از آن جنحالي چنين پر دامنه بر پا ميکند. اين جلوه اي است از نه هزار طرح ملي و چهل و پنج هزار طرح استاني نيمه تمام که شمار زيادي از آنها به احتمال فراوان يا سي و پنج ساله خواهند شد و يا براي هميشه از دست رفته. - نکته دوم، ضربه تازه اي است که رويداد فرودگاه امام خميني بر اعتبار سخت تضعيف شده ايران وارد ميآورد، آنهم در شرايطي که همسايگان ايران، از ترکيه گرفته تا امارات، فرودگاه هايشان را به نماد شکوفايي اقتصادي شان بدل کرده اند. - تداوم بيگانه ستيزي در جمهوري اسلامي، پيام ديگري است که ماجراي فرودگاه امام خميني به خارج از کشور منتقل ميکند. نظاميان جمهوري اسلامي راه را بر فعاليت فرودگاه نوبنياد مي بندند، با اين بهانه که، به گزارش خبرگزاري فرانسه، توسعه اين فرودگاه و بهره برداري از آن به شرکت اتريشي-ترکيه اي TAV واگذار شده و يک شرکت بيگانه، که به گفته همان نظاميان با اسراييل نيز رابطه دارد، نبايد در مکاني چنين حساس حضور داشته باشد. خبرگزاري فرانسه اين رويداد را معلق ساختن يک قرار داد بازرگاني از سوي ارتش توصيف ميکند، اقدامي که براي نخستين بار در ايران روي ميدهد و به گفته همان خبرگزاري ضربه اي است بر سياست آزاد سازي اقتصادي محمد خاتمي، آنهم در کشوري که درجه خطر پذيري اش حتي پيش از اين رويداد نيز سرمايه گذاران خارجي را اغلب از خود دور مي کرد. كشمكش بين دولت و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي بر سر چگونگي بهره برداري از فرودگاه بين المللي امام خميني در وراي ابعاد سياسي آن مسايلي را هم در پيوند با تصميم گيري اقتصادي ايران مطرح مي كند. در رابطه با آشفتگي شگفت آور حاكم بر بهره برداري از اين فرودگاه مي توان بر چند نكته مهم تاكيد كرد. نخست اينكه طرحي به اهميت فرودگاه 35 سال به درازا مي انجامد و تازه پس از به انجام رسيدنش بهره برداري از آن جنجالي چنين پردامنه برپا مي كند. نكته دوم ضربه تازه اي است كه رويداد فرودگاه امام خميني بر اعتبار تضعيف شده ايران وارد مي آورد. و سرانجام اينكه تداوم بيگانه ستيزي در جمهوري اسلامي ضربه اي است بر سياست آزادسازي اقتصادي دولت.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG